Pluralizm

Makiawelizm
Makiawelizm
10 marca, 2022
Procesy biznesowe
Procesy biznesowe
14 marca, 2022

Pluralizm

Pluralizm
Pluralizm

Pluralizm w różnych ujęciach

W natłoku informacji ze świata polityki, jakie w ostatnich latach sączą się niezwykle intensywnie ze wszelkich mediów, szczególnie tych o elektronicznym wymiarze, dość rzadko można usłyszeć słowo 'pluralizm’. Słowo, które na progu III Rzeczypospolitej padało nader często, będąc odmienianym przez wszystkie przypadki przez możnych politycznych naszego kraju.

Czym w istocie jest pluralizm?

Sformułowanie używane w świecie polityki często tracą swoje właściwe znaczenie, używane są opacznie i nadmiernie, przez co wchodzą stopniowo do mowy potocznej, gdzie jednak są rozumiane niewłaściwie w stosunku do swojej prawidłowej, pierwotnej definicji. Można się jednakże pokusić o wielokierunkową analizę tego zwrotu.

W sensie słownikowym można bowiem jako synonimu do pluralizmu używać słowa 'różnorodność’, ewentualnie 'mnogość’.

Leksykalnie bowiem mianem pluralizmu określa się sytuację, w której w danej kategorii rzeczy lub zjawisk można dokonywać wyboru, i to wyboru z większej ilości propozycji, niż tylko dwie, bądź trzy. W takim sensie pluralistyczne są większości sklepów, no chyba że na swoich półkach w danej kategorii produktów preferują przede wszystkim te pochodzące od jednego producenta.

Pluralizm w rozumieniu politycznym

Definicje leksykalne mają jednak to do siebie, że skupiają się na znaczeniowości konkretnego słowa, bez wnikania w szerszy kontekst, w którym to słowo jest używane. Przechodząc do takiego sytuacyjnego zastanowienia się nad znaczeniem tego słowa warto zacząć od wspominanej już wcześniej sfery polityki.

Pluralizm polityczny jest bowiem nieco szerszym zagadnieniem, niż jego leksykalny odpowiednik.

Zastanawiając się przez dłuższa chwilę nad politycznym pluralizmem i sięgając do jego definicji w ujęciu politologicznym należy opisać go jako sytuację na scenie politycznej danego kraju, w której na równych warunkach mogą funkcjonować partie i stronnictwa polityczne o zróżnicowanym programie politycznym, często nawet skrajnie od siebie odmiennym.

Jednakże możliwość takiego funkcjonowania to nie wszystko, bo w pluralizmie politycznym istotne jest także to, aby takie zróżnicowanie faktycznie zaistniało.

A z tym bywa różnie, bowiem istnieją na tym świecie państwa, w których wskutek tradycji i przyzwyczajenia społeczeństwa pluralizm jest dość mocno ograniczony.

Pluralizm
Pluralizm

Najlepszym przykładem będą tutaj Stany Zjednoczone, gdzie de facto w rozgrywce politycznej liczą się tylko dwie największe partie.

Co prawda na marginesie sceny politycznej funkcjonują także mniejsze ugrupowania, jednakże mają one niewielkie znaczenie, a co za tym idzie także niewielkie pole oddziaływania w debacie publicznej, a większość wyborców wręcz nawet nie wie o ich istnieniu.

Przeciwne sytuacje również się zdarzają, czego przykładem może być polska scena polityczna z połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, gdzie stopień rozdrobnienia partii politycznych był tak wielki, iż zdarzały się kadencje parlamentarne, w których swoich posłów bądź senatorów posiadało jednocześnie kilkanaście ugrupowań.

Można więc z pewnością powiedzieć, że był to daleko posunięty pluralizm polityczny, jednak w praktyce ograniczał on w znacznym stopniu możliwość sprawnego wyłaniania większości zdolnej utworzyć rząd.

Socjologia też ma swój pluralizm

W kontekście nauk socjologicznych, a więc traktujących o szeroko rozumianym społeczeństwie, także można natrafić na definicję pluralizmu. Odnosi się on jednakże do różnorodności grup społecznych, w tym także mniejszości etnicznych. W tej definicji dość istotne znaczenie ma możliwość wyrażania przez takie grupy swojego własnego, nieskrępowanego zdania, czy też możliwość zachowywania własnych tradycji i odrębności.

Przekładając tę definicję na praktykę można z całą pewnością wskazać przykłady krajów gdzie pluralizm tego rodzaju nie istniał lub takich, gdzie był i jest on daleko posunięty.

Z pewnością o pluralizmie nie można w ogóle mówić w przypadku Republiki Południowej Afryki czasów apartheidu, gdzie segregacja rasowa stawiała w uprzywilejowanej pozycji białych, spychając prawa czarnych na drugi, gorszy plan.

Z kolei daleko posunięty pluralizm można obserwować chociażby we wspominanych Stanach Zjednoczonych, gdzie od lat funkcjonują grupy społeczne o różnorakim pochodzeniu etnicznym, nie czując żadnych ograniczeń instytucjonalnych.

Filozofowie o pluralizmie

Warto także na chwilę zatrzymać się przy matce nauk, czyli przy filozofii. Okazuje się bowiem, że także i ona porusza temat pluralizmu.

Na przestrzeni wieków znalazła odzwierciedlenie w dwóch filozoficznych nurtach – ontologicznym i metodologicznym. Pierwszy głosi, iż na świecie istnieją różnorodne byty, mocno od siebie odmienne i niedające się postawić na jednej płaszczyźnie. Nurt ten był obecny przede wszystkim w czasach starożytności.

Pluralizm metodologiczny z kolei głosi, iż w celu badanie i opisywania rzeczywistości mogą być stosowane różne metody, z których każda może doprowadzić badacza do równie ważnych i wiarygodnych wniosków, skutecznie oddających istotę badanej kwestii. Ten nurt jest zakorzeniony w nowożytności, a dokładniej głównie w XX wieku.


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/rafalszr/domains/rafalszrajnert.pl/public_html/wp-content/themes/betheme/includes/content-single.php on line 286
Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podaj imię i adres email, aby przejść dalej

Hej, koniecznie zobacz nowy film na YouTube (piramidy finansowe w Polsce + AMBER GOLD): link

Uzyskaj dostęp do ekskluzywnych wskazówek, strategii i CASE STUDY, których nie udostępniam nigdzie indziej. Zapisz się na newsletter.
Pobierz: Darmowy Raport