Obligacje -czym są i jak na nich zarabiać (definicja)

Deflacja (ekonomia) -co to jest i czym się różni od inflacji?
22 czerwca, 2022
kombinatoryka
Obligacje skarbowe -czym są i czy warto je kupować?
23 czerwca, 2022

Obligacje -czym są i jak na nich zarabiać (definicja)

Obligacje

Obligacje – podstawowe informacje

Inwestowanie to sposób na skuteczne pomnażanie zgromadzonego kapitału. Co ważne, rynek finansowy oferuje liczne i różnorodne możliwości związane z oszczędzaniem, które cechują się nieco odmiennym ryzykiem inwestycyjnym.

Poszczególne produkty dają jednak możliwość uzyskiwania zmiennych zysków. Przyjmuje się, że bezpieczne formy oszczędzania cechuje stosunkowo niski, ale stały i pewny przychód.

Zapisz się aby otrzymać raport i poradnik SEO
Wpisz poniżej swoje dane:

Czy warto decydować się na zakup obligacji?

Obligacje stanowią rodzaj instrumentów rynku kapitałowego, które stanowią bezpieczny sposób na pomnażanie zgromadzonych oszczędności.

Tego rodzaju papiery wartościowe są łatwo dostępne, a ich zakup cechują jasne i przejrzyste zasady. Poza tym, zakup obligacji wiąże się ze stosunkowo niskim ryzykiem inwestycyjnym.

Papiery wartościowe w formie obligacji cieszą się dużym i stale rosnącym zainteresowaniem inwestorów, którzy poszukują bezpiecznej formy pomnażania zgromadzonych środków pieniężnych.

Co to jest obligacja definicja?

Obligacja to papier wartościowy (dłużny instrument finansowy), w którym jedna strona, tzw. emitent obligacji, stwierdza, że jest dłużnikiem drugiej strony, czyli tzw. obligatariusz (właściciel obligacji). Emisja obligacji jest więc formą zaciągania kredytu.

O czym należy pamiętać, decydując się na zakup obligacji?

W przypadku tego rodzaju papierów wartościowych przyjmuje się, że emitent ma dług zaciągnięty wobec obligatariusza i zobowiązuje się on do świadczenia w formie pieniężnej.

Po okresie ustalonym w umowie emitent zobowiązany jest do zwrotu pożyczki wraz z należnymi odsetkami. Obligatariusze mogą się decydować na zakup obligacji skarbowych, które stanowią rodzaj pożyczki, która udzielana jest Skarbowi Państwa.

Skarb Państwa jest w tym przypadku dłużnikiem, a właściciel obligacji określany jest mianem wierzyciela. Co ważne, tego rodzaju obligacje są bezpieczne i nie wymagają doświadczenia związanego z inwestowaniem kapitału oraz specjalistycznej wiedzy.

Są one również dostępne dla szerokiego grona odbiorców, a można je nabyć nie tylko w oddziałach PKO Banku Polskiego, ale również drogą telefoniczną i za pośrednictwem internetu.

Jakie typy obligacji dostępne są w sprzedaży?

Rynek kapitałowy oferuje szeroki wybór obligacji. Ich podział może być dokonywany w różnorodny sposób, w tym choćby ze względu na rodzaj emitenta.

W tym wypadku wyróżnić można papiery skarbowe.

Ten typ obligacji emitowany jest przez Skarb Państwa, który reprezentowany jest przez Ministra Finansów.

Tego rodzaju obligacje cechują się bardzo niskim stopniem w zakresie ryzyka inwestycyjnego. Papiery wartościowe w formie obligacji mogą być również emitowane przez samorządy terytorialne, w tym gminy, powiaty oraz województwa, a nawet przez podmioty prawne, takie jak przedsiębiorstwa.

Podziału można również dokonywać w oparciu o czas trwania obligacji.

W tym wypadku wyróżnić można zobowiązania krótkoterminowe, których okres wykupu wynosi maksymalnie rok. Poza tym, wymienia się zobowiązania średnioterminowe, które zaciągane są na okres od roku do pięciu lat i zobowiązania długoterminowe.

Co ważne, decydować się można również na zakup obligacji wieczystych, które nie posiadają określonego terminu wykupu.

W ich przypadku inwestor otrzymuje określoną rentę wieczystą. Obligatariusze mogą się również decydować na zakup obligacji krajowych lub zagranicznych, które emitowane są w walucie obcej i dostępne są poza terenem kraju.

W sprzedaży dostępne są również papiery wartościowe, które emitowane są w dowolnej walucie i podlegają wymianie na rynku międzynarodowym.

Czym cechuje się oprocentowane poszczególnych typów obligacji?

Papiery wartościowe mogą być emitowane po tak zwanej stałej stopie procentowej. W tym wypadku oprocentowanie nie ulega zmianie przez cały okres objęty umową, a zysk ma stałą wysokość w pełnym okresie odsetkowym.

Poza tym, można decydować się na zakup obligacji o zmiennej stopie procentowej, w przypadku których oprocentowanie zależy od przyjętych w umowie wskaźników.

Dostępne są również papiery zerozakupowe, które emitowane są po cenie niższej od ich wartości, jak również misje indeksowane, w przypadku których oprocentowanie zależy od poziomu stopy inflacji.

Jakie papiery wartościowe znajdują się w ofercie Skarbu Państwa?

W przypadku obligacji emitowanych przez Skarb Państwa można mówić o oszczędnościach trzymiesięcznych, które cechują się stałym oprocentowaniem wynoszącym pół procent. W przypadku tego rodzaju obligacji wypłata odsetek następuje w dniu ich wykupu.

Poza tym, dostępne są oszczędności dwuletnie o stałym oprocentowaniu wynoszącym jeden procent czy trzyletnie zmiennoprocentowe, w przypadku których odsetki wypłacane są co pół roku.

Obligatariusze mogą się również decydować na zakup obligacji czteroletnich indeksowanych czy emerytalnych, w przypadku których okres umowy wynosi dziesięć lat, a odsetki wypłacane są dopiero po wykupie obligacji.

Oprocentowanie jest zmienne i zależy między innymi od wskaźnika inflacji. Na zakup obligacji mogą się również decydować beneficjenci programu 500+.

Mają oni do dyspozycji dwa typy obligacji, w tym produkty sześcioletnie oraz dwunastoletnie.

W obu przypadkach wskazane jest oprocentowanie obowiązujące w pierwszym roku po podpisaniu umowy, które wynosi odpowiednio półtora lub dwa procent. Wysokość oprocentowania w kolejnych latach zależy od wskaźnika inflacji oraz marży.

Czy zakup obligacji skarbowych wiąże się z wysokim ryzykiem inwestycyjnym?

Zdecydowanie nie. Jak wspomniano powyżej, inwestowanie w obligacje skarbowe jest bezpieczne, a ryzyko ograniczone jest do minimum. Prognozowany zysk nie jest wysoki, ale pewny.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Obligacje -czym są i jak na nich zarabiać (definicja) 1

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz zostaw komentarz poniżej.


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/rafalszr/domains/rafalszrajnert.pl/public_html/wp-content/themes/betheme/includes/content-single.php on line 286
Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podaj imię i adres email, aby przejść dalej

Hej, koniecznie zobacz nowy film na YouTube (piramidy finansowe w Polsce + AMBER GOLD): link

Uzyskaj dostęp do ekskluzywnych wskazówek, strategii i CASE STUDY, których nie udostępniam nigdzie indziej. Zapisz się na newsletter.
Pobierz: Darmowy Raport