Co to jest księgowość? Czym zajmuje się dział księgowości i jak zostać księgową? (przykłady, definicja)

Deflacja (ekonomia) -co to jest i czym się różni od inflacji? (przykłady, definicja)
17 lutego, 2023
Obligacje -czym są i jak na nich zarabiać (definicja, przykłady, oprocentowanie)
17 lutego, 2023

Co to jest księgowość? Czym zajmuje się dział księgowości i jak zostać księgową? (przykłady, definicja)

księgowość

Co to jest księgowość i jak ją prowadzić?

Pojęcie księgowości ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, więc zdawać by się mogło, iż zwykły człowiek niewiele ma z nią wspólnego.

Jednakże działy księgowe działają w każdej firmie, która zatrudnia pracowników, więc osoba na etacie często styka się z tym obszarem funkcjonowania firmy.

Czym jest księgowość i w jaki sposób należy ją prowadzić, aby nie narazić się na kłopoty?

Przede wszystkim, powiedzieć trzeba, że ogólnie określenie księgowość można wyjaśnić jako prowadzenie ewidencji wszelkich działań związanych z finansami.

Można prowadzić księgowość pełną bądź uproszczoną.

Niezależnie od rodzaju prowadzonej księgowości, ważne jest to, aby dokumentacja była prowadzona systematycznie i rzetelnie.

Przestoje lub błędy w ewidencjonowaniu dokumentów mogą bowiem narazić dany podmiot na liczne problemy, jak chociażby kary ze strony urzędu skarbowego.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Księgowość to dziedzina związana z gromadzeniem, dokumentowaniem, klasyfikowaniem i analizowaniem informacji finansowych dotyczących działalności gospodarczej przedsiębiorstwa lub organizacji. Księgowość zajmuje się prowadzeniem rachunkowości, a także analizą i interpretacją informacji finansowych w celu podejmowania decyzji biznesowych.

Do zadań księgowości należy m.in. prowadzenie ksiąg rachunkowych, przygotowywanie sprawozdań finansowych, rozliczanie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, kontrola kosztów, analiza wyników finansowych, doradztwo podatkowe, prowadzenie rozliczeń z pracownikami, a także sporządzanie dokumentów księgowych.

Księgowość odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, umożliwiając właścicielom i kierownikom uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat kondycji finansowej firmy oraz podejmowanie decyzji biznesowych opartych na faktach i danych finansowych. Księgowość jest również istotna z punktu widzenia obowiązków podatkowych i prawa, zapewniając rzetelne i zgodne z przepisami prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych.

Rodzaje prowadzonej księgowości

Księgowość uproszczona może być prowadzona w formie ryczałtu, karty podatkowej, księgi przychodów i rozchodów.

Natomiast pełna księgowość obejmuje tzw. księgi rachunkowe. Forma prowadzenia księgowości jest uzależniona od rodzaju branży oraz od tego, jakie zyski przynosi firma. Jeśli ktoś zadaje sobie pytanie: księgowość co to jest, powinien wziąć pod uwagę kilka istotnych informacji.

Księgowość uproszczona jest świetną opcją dla wielu przedsiębiorców. Najczęściej korzystają z niej osoby fizyczne prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze.

Wymogi tej księgowości nie są tak radykalne, więc większość podmiotów może się nawet pokusić o samodzielne prowadzenie swoich spraw finansowych.

Księgowość uproszczona polega w głównej mierze na ustaleniu tzw. podstawy opodatkowania oraz należnego podatku. Jest to nieskomplikowana forma, która zwykle nie nastręcza zbyt wielu trudności.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

Jak zacząć pracę w księgowości?

Możesz skończyć studia z rachunkowości, studia podyplomowe, lub dwuletnią szkołę policealną. Wiele osób natomiast decyduje się na praktyczne kursy rachunkowości, które przygotują ich do pracy na stanowisku księgowego. W następnej kolejności trzeba zatrudnić się na stanowisku juniorskim w biurze księgowym.

Aby pracować jako samodzielny księgowy musisz uzyskać certyfikat.

Jak uzyskać certyfikat księgowy?

Musisz ukończyć studia wyższe lub studia podyplomowe na kierunku związanym z ekonomią i rachunkowością. Zanim otrzymasz certyfikat, musisz także odbyć 3-letnią praktykę w księgowości. Z egzaminu zwolnieni są także biegli rewidenci oraz doradcy podatkowi, którzy zostali wpisani do odpowiedniego rejestru.

Wymogi prowadzenia księgowości

Niektóre firmy nie mogą dowolnie kształtować swojej księgowości, gdyż mają obowiązek prowadzenia księgowości pełnej.

Wówczas nie bierze się pod uwagę w ogóle kryterium dochodowego.

W przepisach po prostu z góry określono, iż księgowość pełną muszą prowadzić spółki akcyjne, komandytowe, komandytowo – akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przypadku innych przedsiębiorstw dochód ma kluczowe znaczenie. Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości mają podmioty, które w skali roku osiągną obroty równe bądź wyższe od 2 000 000 EURO.

Przeliczenia na złotówki dokonuje się według stawek określonych na pierwszy dzień roboczy października w ubiegłym roku. Bierze się pod uwagę uśrednioną stawkę na ten czas. Przepisy, które mówią o obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych zawarte zostały w art. 2. 1. Ustawy o Rachunkowości oraz w art. 24a ust. 1 Ustawy o PIT.

Uproszczona, a pełna księgowość

Istnieją przypadki przejścia z uproszczonej do pełnej księgowości. Przedsiębiorcy mają taki obowiązek, gdy przekształcili swoją działalność w którąś z wymienionych powyżej spółek bądź przekroczyli określoną w przepisach kwotę, jeśli chodzi o roczną wysokość obrotów.

Od momentu wystąpienia stanu, który znacząco zmienił poprzedni, istnieje powinność dokonania zmian w księgowości po stronie podmiotu prowadzącego działalność.

Natomiast faktycznie nowa forma prowadzenia księgowości wdrażana jest od momentu rozpoczęcia się nowego roku obrachunkowego.

Pełna księgowość to nie tylko obowiązek, ale również przywilej, który daje przedsiębiorcy dodatkowe możliwości.

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą może np. nieustannie kontrolować przepływ środków w swojej firmie, dokonywać bilansów pomiędzy aktywami a pasywami, czy też sporządzać nawet długoterminowe prognozy finansowe.

Takie czynności znacznie ułatwią decyzje finansowe np. w zakresie przeprowadzanych transakcji, planowanych wydatków i inwestycji.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych nie jest już tak łatwe jak uproszczona księgowość, dlatego tym zwykle zajmują się księgowi oraz biura rachunkowe prowadzące obsługę finansową firmy.

Potrzeba tu bowiem specjalistycznej i merytorycznej wiedzy w dziedzinie rachunkowości i finansów.

Przedsiębiorca, który tej wiedzy nie ma i nie jest w stanie samodzielnie prowadzić swoich spraw związanych z operacjami gospodarczymi, zleca te zadania profesjonalistom po to, aby zachować przede wszystkim porządek w papierach i uniknąć przykrych konsekwencji nierzetelnego prowadzenia księgowości.

Księgi rachunkowe składają się z kilku pomniejszych elementów.

Zawierają dokumenty takie jak: dzienniki, księgi główne, w których mieszczą się zestawienia obrotów firm, księgi zwane pomocniczymi, gdyż zawierają zestawienia sald, spis aktywów i pasywów firmy.

Samodzielni księgowi oraz biura rachunkowe muszą nieustannie aktualizować swój poziom wiedzy, ponieważ przepisy z zakresu finansów i rachunkowości są bardzo dynamiczne, i często się zmieniają.

Trzeba zatem śledzić istotne nowelizacje. Właściwe przepisy określają nie tylko sam obowiązek prowadzenia ksiąg, ale także formę w jakiej należy to robić.

Oznaczanie i ewidencjonowanie ksiąg jest ściśle określone.

Księgi muszą prezentować się jednolicie według odgórnie ustalonych reguł. Muszą np. być ułożone w odpowiedniej kolejności i oznaczone co do roku obrachunkowego.

Ile zarabia się jako księgowy?

Średnie zarobki księgowych zależą od wielu czynników, takich jak doświadczenie, stopień wykształcenia, wielkość firmy, branża, lokalizacja oraz rodzaj obowiązków. Według danych GUS, w 2020 roku średnie wynagrodzenie brutto w Polsce wyniosło około 5 500 złotych.

Według różnych źródeł, w Polsce średnie wynagrodzenie księgowych waha się od około 3 000 złotych do ponad 7 000 złotych brutto miesięcznie. Wynagrodzenie może być wyższe dla osób posiadających wyższe wykształcenie, doświadczenie i specjalistyczną wiedzę z zakresu księgowości. Dodatkowo, osoby pracujące w większych firmach lub korporacjach mogą otrzymywać wyższe wynagrodzenia niż te pracujące w mniejszych firmach lub biurach księgowych.

Warto jednak pamiętać, że zarobki w księgowości są uzależnione od wielu czynników i zawsze zależą od indywidualnych warunków pracy i umowy z pracodawcą.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Co to jest księgowość? Czym zajmuje się dział księgowości i jak zostać księgową? (przykłady, definicja) 1

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)