Metoda SMART, czyli jak formułować i wyznaczać cele smarter (definicja, przykłady)

Najczęściej popełnianie błędy finansowe
Najczęściej popełnianie błędy finansowe. Działania jakie podejmują bogaci i dlaczego biedni nie chcą się uczyć
2 kwietnia, 2024
mindfulness
Medytacja -co to mindfulness, zen? [naucz się medytować + przykłady, definicja]
2 kwietnia, 2024

Metoda SMART, czyli jak formułować i wyznaczać cele smarter (definicja, przykłady)

osiągnąć cel i wygrać
metoda smart

Metoda SMART, czyli jak przyspieszyć, żeby wykonać cały plan pod koniec roku

Metoda SMART i wyznaczanie celów metodą s.m.a.r.t.e.r (najpopularniejsze narzędzia)

W obecnym roku został już nam tylko ostatni kwartał. Osobom które wykonały swój plan lub są praktycznie na finiszu gratuluję. Ale wiem że nie wszyscy mogą się pod tym podpisać. Dzisiaj przygotowałem tekst o tym jak podkręcić końcówkę roku, tak aby wyrobić się z założonym planem.

Na czym polega zasada SMART?

Zasada SMART (ang. Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) to określenie celów i wyznaczanie ich w taki sposób, aby były one jak najbardziej realne i osiągalne. Określenie celu zgodnie z zasadą SMART oznacza, że powinien on być:

 • Konkretny (ang. Specific): cel powinien być jasno i precyzyjnie określony;
 • Mierzalny (ang. Measurable): powinien być mierzalny, aby można było sprawdzić jego osiągnięcie;
 • Osiągalny (ang. Achievable): cel powinien być realny i osiągalny;
 • Związany z celami organizacji (ang. Relevant): powinien być zgodny z celami organizacji;
 • Określony czasowo (ang. Time-bound): powinien być określony w czasie, aby można było wyznaczyć termin jego zakończenia.

Jak formułować cele SMART?

Cele SMART powinny być jasne, zdefiniowane i mierzalne. Powinny być też realistyczne, osiągalne i wyraźnie określone w czasie.

Przykłady celów SMART:

 • Utwórz nowy produkt w ciągu 3 miesięcy.
 • Zwiększ sprzedaż o 30% w ciągu 6 miesięcy.
 • Zredukuj zużycie energii o 15% w ciągu 12 miesięcy.
 • Dostarcz 1000 nowych usług w ciągu roku.
 • Zwiększ zatrudnienie o 5 pracowników w ciągu miesiąca.

Poniższe wskazówki pomogą w osiągnięciu satysfakcji i zadowolenia z siebie. A tutaj opis jak można to zrobić:

1. Odśwież swoje cele, metoda s.m.a.r.t

Żeby wykonać to co sobie postanowiłeś, musisz wiedzieć co dokładnie chcesz. W trakcie roku łatwo jest się zagubić i zapomnieć o tym co trzeba wykonać. Plan się zmienia i powstają nowe okoliczności na których trzeba skupić swoją uwagę. Ważne jest żeby nie tracić obrazu swojego celu.

Możesz podejść do tego w kreatywny sposób i dać się ponieść wodzy fantazji. Zaplanuj i odśwież wszystko jeszcze raz. Planowanie doskonale tworzy motywację. A o nią trzeba dbać bo po pewnym czasie jej poziom spada. Przydatna jest tu metoda S.M.A.R.T.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Dołącz do nas NA DARMOWYM WIDEO

Wpisz Swój Najlepszy Adres Email, Ponieważ Na Niego Dostaniesz Link.

W latach sześćdziesiątych XX wieku rozpoczęto badania nad mocą wyznaczania celów i wydajności organizacyjnej.

Pierwsze wydarzenie w kontekście celów SMART miało miejsce w 1968 roku. Dr Edwin Locke opublikował wtedy przełomowy dokument zatytułowany „W kierunku teorii motywacji i zachowań motywacyjnych„. W artykule Locke ustalił, że odpowiednio ustawione cele prowadzą do lepszych wyników organizacyjnych.

Jednak tak naprawdę metodologia SMART dopiero niedawno stała się popularna.

Techniki uczenia się i zapamiętywania szkolenie

SMART znaczy „sprytny”

SMART to sposób formułowania celów, który zwiększa szansę na ich realizację. To jednocześnie akronim opisujący pięć cech, jakie powinien spełniać dobrze sformułowany cel.

Cel według zasady SMART powinien być:

 • Specific (Skonkretyzowany)– jego sformułowanie powinno być jednoznaczne, a zrozumienie nie powinno stanowić kłopotu
 • Measurable (Mierzalny)– określony tak, aby można było liczbowo wyrazić stopień realizacji celu, lub etap na którym się znajdujemy (warto przeczytać co to jest metoda KPI, key performance indicators)
 • Achievable (Osiągalny)– cel który jest możliwy do osiągnięcia. Zbyt wygórowany będzie działał demotywująco. LUB (w zależności od przyjętego tłumaczenia i odmiany). A – Attainable (osiągalny) to kryterium podkreśla znaczenie wyznaczenia celów, które stanowią wyzwanie dla twojego zespołu, ale mimo to są osiągalne wbrew istniejącym ograniczeniom. Prosi również o ocenę, czy cel jest realistyczny, biorąc pod uwagę inne cele, które już ustaliłeś dla tego samego pracownika. Jeśli cel jest poza zasięgiem, twój cel stanie się bez znaczenia. Kryteria te również stawiają pytanie o zasoby, uprawnienia i środki potrzebne do osiągnięcia celu: potwierdzają, w jaki sposób można osiągnąć cel (konkretne umiejętności, które należy zdobyć, dostępne szkolenia, zasoby ludzkie lub finansowe, poziom władzy …). Cel nie może zostać osiągnięty „za wszelką cenę”, ale poprzez metodę i środki dostosowane do etyki i wartości Twojej firmy.
 • Relevant (Istotny)– cel powinien być ważny, tak aby osobie/organizacji zależało na jego wykonaniu
 • Time-bound (Określony w czasie)– cel powinien mieć dokładnie określony przedział czasowy w jakim zamierzamy go osiągnąć.

Pierwsze kroki w metodzie S.M.A.R.T

W momencie gdy się zdecydujemy na zarządzanie przez metodę S.M.A.R.T., musimy pamiętać o najważniejszych 2 krokach, które należy podjąć. Na początku, należy wytłumaczyć pracownikom, co jest robione, dlaczego i w jaki sposób jest to robione. W drugim etapie, należy określić cele, które mogą być wyzwaniem, dlatego należy włączyć do dyskusji pracowników.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

Ustalanie celów S.M.A.R.T.

Program celów powinien określić kamienie milowe, które muszą być osiągnięte z dokładnymi ramami czasowymi. W praktyce cele są często zbyt ogólne, niejasne i często niedokładnie określone. Tak słabo wyznaczone cele powodują brak rezultatów.

Poprawne ustalenie celów poprzez zasadę S.M.A.R.T. może przynieść wymierne efekty. Proces ustalania celów jest trudny, ale może być ułatwiony poprzez zadanie prostych pytań, typu: „Jak najlepiej mogę pomóc w osiągnięciu celów?”

Od tej odpowiedzi wynika sedno ustalania celów jednostki. Na przykład, jeśli celem jest ulepszenie wyniku satysfakcji klienta, zespół może popracować nad systemem samoobsługi, by zredukować liczbę połączeń telefonicznych i połączeń oczekujących lub zaproponować narzędzia do zwiększenia poziomu satysfakcji obsługi, klienta poprzez wyjaśnienie jak komunikować się z klientem.

Kluczowe uczenie się

Ustalenie zorganizowanych celów wywiera pozytywny wpływ na organizację. Wydawać się to może zniechęcające dla członków zespołu, ale daje kilka kroków do przodu i jest ro prosta recepta na sukces.

Wersja rozszerzona SMARTER

Istnieje wersja rozszerzona koncepcji S.M.A.R.T. – S.M.A.R.T.E.R.:

 • E: ekscytujący (ang. exciting) – cel powinien być ekscytujący, w żadnym wypadku nie powinien on być obojętny osobie go ustanawiającej; cel ekscytujący motywuje do osiągnięcia go;
 • R: zapisany (ang. recorded) – zapisanie celu spełnia kilka funkcji: nie zapomnimy o nim, zapisanie motywuje do jego osiągnięcia – w razie trudności czy ogarniającego nas lenistwa nie można udawać, że cel nigdy nie istniał, gdy jest zapisany.

Jak wyznaczać cele metodą S.M.A.R.T?

Wbrew pozorem nie jest bardzo trudne wystarczy nauczyć się myśleć w określony sposób. Bardzo pomocna może być dodatkowa reguła 6 pytań (w wersji ang. – 6W):

 1. (Who) Kto jest odpowiedzialny za dany cel? Ja? Mój pracownik? Współpracownik?
 2. (What) Co jest przedmiotem działania? Co dokładnie chcesz zrobić?
 3. (Where) Gdzie dana praca zostanie wykonana? .
 4. (When) Kiedy dane zadanie zostanie wykonane? W jakim przedziale czasu?
 5. (Which) Jakie są wymagania lub ewentualne ograniczenia do realizacji celu?
 6. (Why) Dlaczego chcesz realizować dany cel? Co się stanie kiedy zadanie zostanie zrealizowane?

Przykłady celów S.M.A.R.T.

 • Wzrost wiedzy w posługiwaniu się języka rosyjskiego przez 200 osób (100 kobiet, 100 mężczyzn w wieku 18-25 lat) potwierdzony zdaniem egzaminu na poziomie A2 do stycznia 2020 r.
 • Zwiększenie zysków o 15% do końca roku 2021
Kolejne przykłady SMART

Dla przykładu:

 • Napisać książkę

Zgodny z metodologia SMART będzie brzmiał:

 • W terminie pomiędzy 1 czerwca, a 1 września napiszę książkę o rozwijaniu firmy, która będzie miała 150 stron. Będę pisał co najmniej 1 stronę dziennie. Następnie osiągnę sprzedaż w wysokości 1500 zł miesięcznie, dzięki czemu będę miał środki na stworzenie kursu on-line, uzupełniającego ta książkę.

Kolejny dosyć popularny cel:

 • schudnę

A jak wygląda sformułowany precyzyjnie?

 • W ciągu 6 miesięcy schudnę 9 kg. Cel osiągnę rezygnując z słodyczy i słodkich napojów, zamiast tego wyrobie sobie nawyk picia wody. Dodatkowo zwiększę liczbę kroków do min 10 000 dziennie oraz co najmniej 2 razy w tygodniu będę biegał od 5 do 10 km.  Dzięki temu będę się lepiej czuł się lepiej, a także będę szczuplejszy

2. Podziel swój cel na mniejsze


Częściowo wywodzący się z omówionej wcześniej koncepcji S.M.A.R.T. Główny cel powinien być podzielony na łatwe do osiągnięcia sub-cele, które stają się oddzielnym bytem w późniejszym czasie składając się na całość. Czasami występuje tu związek przyczynowo skutkowy.

Na przykład chcesz napisać poradnik, bo na swojej dziedzinie znasz się bardzo dobrze. Określ ile będziesz pisał dziennie, ile dni w tygodniu, jakie tematy poruszysz. Ważne żebyś nie czuł się przytłoczony olbrzymią ilością zadań do wykonania. To ważne , aby pamiętać że praca jest ważna, ale wykonana mądrze ma zawsze przewagę nad ta pierwszą.

3. Zmotywuj się jeszcze raz

Chcesz zrealizować plan, bo jest to Ci potrzebne w pracy, może prowadzisz firmę lub chcesz komuś zaimponować? Zobacz to dokładnie, użyj wszystkich zmysłów, poczuj efekt końcowy i zadowolenie z dobrze wykonanego zadania. Pamiętaj że to co wykonujesz teraz, kumuluje się ułatwiając Ci przyszłość.

Dodatkowo prawdopodobnie nie robisz tego tylko dla siebie, zobacz o ile lepiej będą mieli Twoi bliscy. Doskonale współgra to z metodą SMART, gdyż kiedy znasz cel dostajesz energię do jego wykonania.

4. Obserwuj mentora

Jako mentor możesz wstawić lider, pionier, wzór do naśladowania, lub nawet ktoś z Twoich znajomych który zrobił to nad czym Ty teraz pracujesz. Zmodeluj jego zachowanie, rozłóż na czynniki pierwsze strukturę powierzchniową tak, aby zobaczyć co jest w głębi i zaaplikuj u siebie.

5. Pytaj o efekt

Wyjdź ze swojego box’u i zakomunikuj to do czego dążysz. Nie wstydź się o coś poprosić, albo zapytać. Skoro metoda SMART pozwoliła Ci ustalić precyzyjny cel to wiesz już o co pytać.

O dziwo ludzie z chęcią dzielą się swoją wiedzą. Oczywiście nie mam tu na myśli proszenie innych o pożyczkę miliona złotych, ale raczej o możliwościach które w małych krokach przybliżają Cię do wymarzonego efektu.

Dodatkowo możesz zaczerpnąć inspiracji tutaj Jak zwiększyć produktywność

Co dalej? Jak wkomponować w codzienne życie narzędzie – metoda SMART?

Skoro masz tu porządną dawkę wiedzy, która jest pomocna i wartościowa, to chyba już czas najwyższy na…

Do następnego razu RS

Szukasz bardziej szczegółowych zasad –metoda SMART?
Weź indywidualną sesję dopasowaną tylko i wyłącznie do Twojej sytuacji

ROZPOCZNIJ I ZAMÓW, coaching metoda SMART:
+48 790-768-482
info@rafalszrajnert.pl

Techniki uczenia się i zapamiętywania szkolenie

Metoda SMART, czyli jak formułować i wyznaczać cele smarter. Jakie są konkretne przykłady zastosowania metody SMART w życiu osobistym?

Metoda SMART może być zastosowana do celów osobistych takich jak poprawa kondycji fizycznej, nauka nowego języka, oszczędzanie pieniędzy czy rozwój osobisty. Na przykład, cel „poprawię swoją kondycję fizyczną” przekształcony metodą SMART mógłby brzmieć: „Będę biegać trzy razy w tygodniu po 30 minut każdego dnia przez najbliższe trzy miesiące, aby przygotować się do ukończenia biegu na 5 km”.

W jaki sposób metoda SMART może wspomóc zarządzanie małym biznesem?

W kontekście małego biznesu, metoda SMART może pomóc w określeniu i realizacji konkretnych celów biznesowych, takich jak zwiększenie przychodów, rozwój nowego produktu czy poprawa satysfakcji klienta. Przykładem może być cel „Zwiększenie przychodów o 20% w ciągu najbliższego roku poprzez wprowadzenie nowej linii produktów i zwiększenie działań marketingowych skierowanych do nowych grup klientów”.

Jakie wyzwania mogą pojawić się przy stosowaniu metody SMART i jak sobie z nimi radzić?

Jednym z wyzwań może być zbyt ambitne ustalanie celów, co prowadzi do frustracji i demotywacji, gdy nie są one osiągane. Aby temu zapobiec, ważne jest, aby cele były realistyczne i osiągalne, a także aby proces ich realizacji obejmował regularną ocenę postępów i dostosowywanie planu działania. Innym wyzwaniem może być niedostateczna specyfikacja i mierzalność celów, co utrudnia ocenę postępów. W takim przypadku kluczowe jest dokładne zdefiniowanie, co dokładnie ma być osiągnięte i jakie kryteria będą świadczyć o sukcesie.

Chyba już wiesz co zrobić aby cel został osiągnięty? Metoda smarter to wspaniałe narzędzie jeśli goni Cię termin realizacji.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Metoda SMART, czyli jak formułować i wyznaczać cele smarter (definicja, przykłady) 1

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)