Mistrzowskie Mapowanie myśli, mindmapping, czyli mapy kreatywności, szybkiej nauki i generowanie pomysłów [mapy myśli Tony Buzan, definicja, porzykłady]

wykres korelacji
Wykres korelacji Pearsona Spearmana (współczynnik rozrzutu) czyli statystyka -definicja+ przykłady
18 grudnia, 2022
retoryka etos patos logos
Retoryka. Poznaj trójkąt retoryczny (sztuka: etos, patos, logos -definicja, przykłady)
19 grudnia, 2022

Mistrzowskie Mapowanie myśli, mindmapping, czyli mapy kreatywności, szybkiej nauki i generowanie pomysłów [mapy myśli Tony Buzan, definicja, porzykłady]

mapowanie myśli, mindmapping
Mistrzowskie Mapowanie myśli, mindmapping, czyli mapy kreatywności, szybkiej nauki i generowanie pomysłów [mapy myśli Tony Buzan, definicja, porzykłady] 1

Czym są mapy myśli? Definicja.

Mapy myśli, mindmapping –mapowanie myśli, to metoda służąca do strukturyzacji i wizualizacji pomysłów i dróg rozwiązań dla zespołu rozwiązującego określony problem.

W skrócie: na środku kartki papieru opisuje się istniejący problem. Obszary pojawiających się pomysłów opisywane są na gałęziach wychodzących ze środka kartki. Do tych głównych gałęzi dołącza się gałązki i boczne gałęzie, które przedstawiają grupy pomysłów i poszczególne pomysły.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Dołącz do nas NA DARMOWYM WIDEO

Wpisz Swój Najlepszy Adres Email, Ponieważ Na Niego Dostaniesz Link.

Wstęp

Mapa myśli to diagram służący do wizualnego organizowania informacji. Mapa myśli jest hierarchiczna i pokazuje relacje między częściami całości.

Często powstaje wokół pojedynczej koncepcji, rysowanej jako obraz na środku pustej strony, do której dodawane są powiązane reprezentacje idei, takie jak obrazy, słowa i części słów.

Główne pomysły są bezpośrednio powiązane z centralną koncepcją, a inne pomysły wynikają z tych głównych pomysłów.

Mapy myśli można również rysować ręcznie, na przykład jako „notatki” podczas wykładu, spotkania lub sesji planowania, lub jako zdjęcia lepszej jakości, gdy dostępnych jest więcej czasu. Mapy myśli są uważane za rodzaj diagramu pająka.

Mapowanie myśli, czyli zasady sporządzania map myśli

Mapowanie myśli, mindmapping, czyli mapy kreatywności, szybkiej nauki i generowanie pomysłów

Mistrzowskie Mapowanie myśli, mindmapping, czyli mapy kreatywności, szybkiej nauki i generowanie pomysłów [mapy myśli Tony Buzan, definicja, porzykłady] 2

W centralnej części mapy należy umieszczamy kolorowy rysunek. Od niego powinny odchodzić grube linie z najważniejszymi słowami kluczowymi w postaci wyrazów, lub obrazów.

Techniki uczenia się i zapamiętywania szkolenie

Od tych linii mogą odchodzić kolejne cieńsze z mniej ważnymi informacjami, a od nich jeszcze kolejne.

Mapy myśli nie mają żadnych ograniczeń pod względem wielkości sporządzanych notatek.

Według sugestii autorów tej metody mapy myśli powinny przyjmować strukturę promienistą, co odzwierciedla sposób myślenia, opierający się na tworzeniu ciągu następujących po sobie skojarzeń.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

Tony Buzan udziela następujących rad tworzenia Map Myśli:

  1. Na środku kartki narysuj związany z tematem obrazek składający się z minimum czterech kolorów.
  2. Używaj obrazów i symboli na całej mapie.
  3. Najważniejsze słowa powinny być najsilniej oznaczone.
  4. Na jednej linii może się znajdować tylko jedno słowo lub rysunek.
  5. Linie powinny być takiej długości jak słowa.Używaj różnych wielkości i stylów liter.
  6. Używaj wielu różnych kolorów.
  7. Daj się ponieść swojej wyobraźni – twórz mapy nawet najbardziej abstrakcyjne czy absurdalne.
  8. Wykreuj swój własny styl tworzenia Map Myśli.
  9. Umieszczaj na Mapie Myśli nie tylko same fakty, ale także problemy, skojarzenia itp.

Jak to się zaczęło?

Chociaż termin „mapa myśli” został po raz pierwszy spopularyzowany przez brytyjskiego autora popularnej psychologii i osobowość telewizyjną Tony’ego Buzana , użycie diagramów, które wizualnie „mapują” informacje za pomocą rozgałęzień i map, sięga stuleci.

Te obrazowe metody rejestrują wiedzę i modelują systemy oraz mają długą historię uczenia się, burzy mózgów , pamięci , myślenia wzrokowego i rozwiązywania problemów przez nauczycieli, inżynierów, psychologów i innych.

Niektóre z najwcześniejszych przykładów takich graficznych zapisów opracował Porphyry z Tyros, znany myśliciel z III wieku, gdy graficznie wizualizował tę koncepcję kategorie Arystotelesa.

Filozof Ramon Llull (1235–1315, https://en.wikipedia.org/wiki/Ramon_Llull ) również stosował takie techniki.

Sieć semantyczna została opracowana pod koniec lat 50. XX wieku jako teoria rozumienia ludzkiego uczenia się i rozwinięta na początku lat 60. XX wieku. Przykład poniżej:

Mistrzowskie Mapowanie myśli, mindmapping, czyli mapy kreatywności, szybkiej nauki i generowanie pomysłów [mapy myśli Tony Buzan, definicja, porzykłady] 3

Mapy myśli mają strukturę podobną do map pojęć opracowanych przez ekspertów zajmujących się nauką w latach 70., ale różnią się tym, że mapy myśli są uproszczone poprzez skupienie się na jednym kluczowym pojęciu.

Popularyzacja map myśli

Specyficzne podejście Buzana i wprowadzenie terminu „mapa myśli” pojawiły się podczas serialu telewizyjnego BBC z 1974 r., który prowadził, zatytułowanego „Use Your Head”.

W tym serialu i książce Buzan promował swoją koncepcję drzewa radialnego, przedstawiając właśnie słowa kluczowe w kolorowej, promiennej strukturze przypominającej drzewo.

Buzan mówi, że pomysł ten został zainspirowany semantyką ogólną Alfreda Korzybskiego, spopularyzowaną w powieściach science fiction.

Twierdzi, że podczas gdy „tradycyjne” kontury zmuszają czytelników do skanowania od lewej do prawej i od góry do dołu, czytelnicy faktycznie skanują całą stronę w sposób nieliniowy.

Podejście Buzana wykorzystuje również popularne wówczas założenia dotyczące funkcji półkul mózgowych, aby wyjaśnić twierdzi, że obserwuje się zwiększoną skuteczność mapowania myśli w porównaniu z innymi formami robienia notatek właśnie poprzez synchronizację lewej i prawej półkuli.

Różnice od innych wizualizacji

Mapy pojęć:

Mistrzowskie Mapowanie myśli, mindmapping, czyli mapy kreatywności, szybkiej nauki i generowanie pomysłów [mapy myśli Tony Buzan, definicja, porzykłady] 4

Mapy myśli różnią się od map pojęć tym, że mapy myśli skupiają się tylko na jednym słowie lub idei, podczas gdy mapy pojęć łączą wiele słów lub pomysłów. Ponadto mapy koncepcyjne zazwyczaj mają etykiety tekstowe na łączących liniach / ramionach. Mapy myśli oparte są na radialnych hierarchiach i strukturach drzew oznaczających relacje z centralną koncepcją rządzącą, podczas gdy mapy koncepcji oparte są na połączeniach między koncepcjami w bardziej zróżnicowanych wzorach. Jednak oba mogą być częścią większego systemu bazy wiedzy osobistej .

Modelowanie wykresów/ mapy procesów:

Zazwyczaj odbywa się to w czerni i bieli z wyraźną i uzgodnioną ikonografią. Mapy myśli służą innym celom: pomagają w pamięci i organizacji. Mapy myśli to zbiory słów ustrukturyzowane w kontekście mentalnym autora za pomocą wizualnych pomocy, a dzięki zastosowaniu kolorów, ikon i linków wizualnych są nieformalne i niezbędne do prawidłowego funkcjonowania mapy myśli.

Badania

Skuteczność map myśli

Cunningham ( Glennis Edge Cunningham (2005). Mindmapping: Its Effects on Student Achievement in High School Biology (Ph.D.). The University of Texas at Austin.) przeprowadził badanie użytkowników, w którym 80% studentów uważało, że „mapowanie myśli pomogło im zrozumieć pojęcia i pomysły w nauce”.

Różne inne badania donoszą również o subiektywnych pozytywnych skutkach korzystania z map myśli.

Pozytywne opinie na temat ich skuteczności były jednak znacznie bardziej widoczne wśród studentów sztuki i projektowania niż studentów informatyki. Dlatego często używane są podczas eksploracji nowych pomysłów czy innowacji.

W przypadku osób robiących notatki w tradycyjny sposób obserwuje się znaczny spadek motywacji w porównaniu z preferowanymi przez uczestników metodami robienia notatek.

W meta badaniu dotyczącym mapowania pojęć stwierdzono, że mapowanie pojęć jest bardziej skuteczne niż „czytanie fragmentów tekstu, uczęszczanie na wykłady i udział w dyskusjach klasowych”, https://zenodo.org/record/894664#.XtdQkjozaUk .

W tym samym badaniu stwierdzono również, że mapowanie pojęć jest nieco bardziej skuteczne „niż inne konstruktywne działania, takie jak pisanie streszczeń i abstraktów”.

Jednak wyniki były niespójne. Ponadto doszli do wniosku, że studenci o niskich umiejętnościach mogą czerpać większe korzyści z mapowania myśli niż studenci o wysokich umiejętnościach.

Techniki uczenia się i zapamiętywania szkolenie

Mind mapping, system tworzenia map i kreatywność

Na koniec chcę podkreślić że jest ot świetne narzędzie, które pozwala zapamiętać znacznie więcej, znacznie szybciej. Jako system notowania również sprawdza się znakomicie. Pomysł Tony’ego Buzana to strzałka jako odnoga i tematy słów-kluczy, które mają angażować obie półkule. Prawda że brzmi prosto? Więc gotowy aby zwiększać efektywność pracy i zapamiętywania?

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Mistrzowskie Mapowanie myśli, mindmapping, czyli mapy kreatywności, szybkiej nauki i generowanie pomysłów [mapy myśli Tony Buzan, definicja, porzykłady] 5

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Co to mapowanie myśli?

Mapowanie myśli – zwane w języku angielskim „mind mapping” – jest metodą używaną do tworzenia widoków treści (w postaci diagramów, map myśli, itp.) w celu przetwarzania informacji. Mapowanie myśli jest szczególnie przydatne do organizacji wiadomości, tworzenia wizualizacji problemów, ilustrowania zależności i połączeń między różnymi pozycjami. Może być używane do planowania tematycznego, śledzenia zmian i szkicowania pomysłów twórczych. Proces mapowania myśli zaczyna się z reguły od umieszczenia kluczowych słów lub idei w centrum mapy i następnie dodanie wszystkich informacji opartych na tych pomysłach. Istnieją różne narzędzia do samodzielnego tworzenia map myśli.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)