Komunikacja werbalna i niewerbalna (mowa ciała i bariery komunikacyjne)

Kontrola jakości
Kontrola jakości (wyrobu, produkcji, usługi i pracy) System Zarządzania Jakością
7 lutego, 2023
Guilty pleasure
Guilty pleasure, Grzeszna przyjemność. Dlaczego robimy rzeczy których się później wstydzimy? (przykłady, definicja)
7 lutego, 2023

Komunikacja werbalna i niewerbalna (mowa ciała i bariery komunikacyjne)

Komunikacja werbalna i niewerbalna
Komunikacja werbalna i niewerbalna

Rodzaje komunikacji – komunikacja werbalna i niewerbalna

Kiedy między ludźmi zachodzi znacząca interakcja, wtedy mówimy o skutecznej komunikacji.
Jest to proces przekazywania lub wymiany pomysłów, emocji, informacji i myśli między dwojgiem lub większą ilością osób.

Komunikacja odbywa się na wszystkich poziomach życia, zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Jest bardzo ważnym i nieodzownym elementem życia w środowisku społecznym.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Dołącz do nas NA DARMOWYM WIDEO

Wpisz Swój Najlepszy Adres Email, Ponieważ Na Niego Dostaniesz Link.

Głównym celem komunikacji jest prawidłowe przekazanie informacji odbiorcy w celu stworzenia jasności myśli i wyeliminowania nieporozumień, w przeciwnym razie cała idea komunikacji może zostać zrujnowana.
Istnieją różne formy komunikacji. Najważniejsze to komunikacja werbalna i niewerbalna.

Komunikacja werbalna i niewerbalna – jakie są najważniejsze różnice?

Różnica między komunikacją werbalną a niewerbalną polega na tym, że w komunikacji werbalnej myśli, emocje lub informacje są wymieniane między osobami za pomocą języka oraz dźwięków.

Komunikacja niewerbalna odnosi się do sygnałów przekazywanych poprzez mimikę twarzy, postawę, kontakt wzrokowy, gesty, mimikę, ton głosu, mowę ciała i inne formy ekspresji.

Każda interakcja, w której dana osoba używa słów do rozmowy, jest uznawana za komunikację werbalną. Komunikacja niewerbalna jest postrzegana jako metoda pośrednia, za pomocą której ludzie komunikują się z innymi bez użycia słów lub języka.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

Czym jest komunikacja werbalna?

W komunikacji werbalnej do wymiany informacji i wiadomości, ludzie używają słów lub dźwięków Może się to odbywać zarówno ustnie, jak i pisemnie między dwiema lub większą ilością osób.

Przykładami komunikacji werbalnej są spotkania, listy, raporty, e-maile, notatki, notatki, dyskusje grupowe, wywiady, konsultacje, rozmowy twarzą w twarz, rozmowy telefoniczne itp.

Komunikacja werbalna odgrywa znaczącą rolę w utrzymywaniu udanych i pozytywnych relacji.

Skuteczna i konstruktywna komunikacja zawodowa jest podstawą zadowolenia pracowników, większej produktywności, płynnych procesów i zdecydowanie mniejszej liczby popełnianych błędów.

Efektywna komunikacja werbalna jest niezbędna do budowania pozytywnych relacji między ludźmi, niezależnie od tego, czy jest to komunikacja zawodowa, czy osobista.

Pracujemy, mieszkamy i spotykamy się z ludźmi z różnych regionów, o różnym pochodzeniu kulturowym i mówiącymi różnymi językami. Aby we właściwym czasie dotrzeć do właściwych informacji, kluczowe jest, aby wszyscy pracowali nad swoimi umiejętnościami komunikacji werbalnej.

Doskonałe umiejętności komunikacji werbalnej umożliwiają dzielenie się myślami, obawami i pomysłami, nieprzynoszący szkody innym.

Komunikację werbalną uważa się za najszybszy mechanizm ekspresji.

Komunikacja werbalna może mieć charakter zarówno formalny, jak i nieformalny, przy czym formalna komunikacja werbalna odbywa się w ustrukturyzowanym formacie z wykorzystaniem zdefiniowanych i ustalonych zasad i wytycznych, podczas gdy komunikacja nieformalna nie musi być całkowicie zgodna ustrukturyzowanym formatem zasad oraz wytycznych.

Czym jest komunikacja niewerbalna?

Ludzie komunikują się także bez używania słów. Jeśli patrzysz na drugą osobę w milczeniu, nie mówiąc ani słowa, również się z nią komunikujesz. Większość komunikacji odbywa się niewerbalnie, poprzez gesty, mimikę lub naszą postawę. Warto przyjrzeć się, co oznacza ta forma komunikacji i jak to zachowanie jest interpretowane przez drugą osobę.

Komunikacja niewerbalna jest szeroko stosowaną metodą w procesie komunikacji, w której osoba nie używa ani słów, aby przekazać swoją wiadomość lub informacje innym osobom.

Ten rodzaj komunikacji jest możliwy poprzez mimikę twarzy, gesty, kontakt wzrokowy, postawę, język ciała, ton głosu, a także wygląd taki jak ubiór, fryzura, makijaż.

Aby nasz niewerbalny przekaz miał możliwość dotarcia do drugiej osoby, musi ona odebrać i przetworzyć sygnały za pomocą zmysłów. Podobnie jak w przypadku komunikacji werbalnej, istnieje nadawca, który „wysyła wiadomość” i odbiorca, który ją odbiera. Zdarza się dosyć często, że to prowadzi do wielu nieporozumień. Czasem nasza komunikacja niewerbalna zupełnie nie pokrywa się z komunikacją werbalną. To oznacza, że nie jesteśmy spójni w mimice i ekspresji werbalnej.

Trzeba zrozumieć, jak ekspresja może wpłynąć na drugą osobę, a to wymaga uwagi i ostrożności.

Komunikacja niewerbalna czasami bardzo dobrze współpracuje z komunikacją werbalną. Zdarza się również, że trudno jest ocenić, czy odbiorca zrozumiał znaczenie, czy poprawnie przekazaliśmy wiadomość.

Kiedy ktoś dołącza do dyskusji grupowej lub innej aktywności, sposób, w jaki ludzie się zachowują, wyjaśnia ich niewerbalne reakcje.

Nieodpowiednia postawa podczas rozmowy oznacza nieprofesjonalne i przypadkowe zachowanie, unikanie kontaktu wzrokowego lub patrzenie w dół pokazuje, że dana osoba nie jest wystarczająco pewna siebie, pozycja stojąca lub siedząca ze skrzyżowanymi rękami to zazwyczaj pozycja obronna.

Umiejętności komunikacji niewerbalnej są indywidualne, odzwierciedlają osobisty stosunek danej osoby do życia i innych ludzi. Ta szczególna umiejętność może stworzyć lub rozwiązać relacje danej osoby zarówno na poziomie osobistym, jak i zawodowym.

Nie ma ustrukturyzowanej metody, która jest bardziej zorientowana na pewne zasady i przepisy. Komunikacja niewerbalna jest odzwierciedleniem osoby zaangażowanej w proces komunikacji.

Komunikacja werbalna i niewerbalna — czy mogą się uzupełniać?

Komunikacja jest bardzo ważna dla ludzi, ponieważ służy jako podstawowy element konstrukcyjny lub narzędzie wspierające przetrwanie. Nie można się nie komunikować, jednak różni ludzie komunikują się w różny sposób, werbalnie lub niewerbalnie.

Aby nie przegapić komunikatów, wiadomości, lub ważnych znaków, konieczne jest rozpoznanie różnicy między komunikacją werbalną a niewerbalną. Można się tego nauczyć.

Komunikacja werbalna polega na prawidłowym użyciu słów i języka, podczas gdy komunikacja niewerbalna nie wykorzystuje słów ani języka do komunikacji. W tym przypadku wyrażenia przekazują przesłanie.

W komunikacji werbalnej fizyczna obecność nadawcy i odbiorcy nie jest wymagana, podczas gdy w komunikacji niewerbalnej fizyczna obecność osoby jest niezbędna.

W komunikacji werbalnej przekazanie wiadomości jest stosunków proste. Odbiorca też nie ma zazwyczaj problemu z jej zrozumieniem. Inaczej jest w przypadku komunikacji niewerbalnej, gdzie stosunkowo łatwo odbiorca może przeoczyć część lub całość wiadomości.

Komunikacja to pewien sposób prezentowania psychologii ludzi. Skuteczna komunikacja pomaga lepiej się rozwijać i pomaga znacznie zminimalizować problemy w związku, zarówno osobistym, jak i zawodowym.

Zarówno komunikacja werbalna, jak i niewerbalna są bardzo ważne. Czasami pewnych rzeczy nie można przekazać za pomocą ustalonych metod komunikacji werbalnej. Wtedy trzeba użyć metod komunikacji niewerbalnej.

Często konieczne jest, aby ograniczyć się do ustalonych metod komunikacji werbalnej,
dlatego trzeba zrozumieć różnicę między komunikacją werbalną a niewerbalną.

Komunikacja niewerbalna jest szeroko stosowaną metodą w procesie komunikacji, w której osoba nie używa ani słów, aby przekazać swoją wiadomość lub informacje innym osobom.

Język ciała — ciało mówi, nawet jeśli nie komunikuje się werbalnie

Przede wszystkim warto zwracać uwagę na swoje myśli i uczucia. Świadomość własnego ciała można i powinno się ćwiczyć.

W większości firm spotkania są na porządku dziennym. Wielu uczestników spotkań nie zdaje sobie sprawy, że nawet jeśli nie komunikują się werbalnie, porozumiewają się językiem ciała. Głos, dobór słów, ton głosu, mimika i mowa ciała mają duży wpływ na wiarygodność i oddziaływanie.

Mimika twarzy rozmówców może wiele zdradzić na temat ich stosunku do tematu

Przykładowo, jeśli idziesz na spotkanie z osobą, z którą masz więcej negatywnych doświadczeń, najprawdopodobniej nieświadomie dostosujesz do niej mowę ciała i mimikę. Prawdopodobnie będziesz sprawiać wrażenie zestresowanego, spiętego, a nawet złego, dlatego przed spotkaniem i w jego trakcie należy zwracać uwagę na swoje myśli i uczucia, ponieważ stają się one widoczne poprzez własne zachowanie i mowę ciała.

Nie zawsze mówimy, co myślimy i czujemy. To często prowadzi do irytacji drugiej strony. Czasem komunikacja z drugą osobą wydaję się dziwna, ale sami nie wiemy, dlaczego tak się dzieje. Zazwyczaj wynika to z nieświadomych sygnałów.

Takimi nieświadomymi gestami ciało reaguje na swojego rozmówcę, na przebieg konwersacji. Sygnały na twarzy lub postawia ciała, zwykle zmieniają się nieświadomie. Wyraźnie odczuwalne są w szczególności stany emocjonalne, takie jak radość i złość, ale także strach i napięcie.

Przeważnie odbieramy takie sygnały podświadomie, nie potrafimy ich właściwie wytłumaczyć, a mimo to mamy poczucie, iż, mimo że spotkanie poszło dobrze, to było coś, co nam przeszkadzało lub nie pasowało. Tylko wtedy, gdy komunikacja werbalna i niewerbalną idą ze sobą w parze, coś staje się dla nas wiarygodne i autentyczne. W tym przypadku mówi się o zgodności. Mimika twarzy i język ciała, głos i werbalna wypowiedź pasują lub nie.

Wskazówki dotyczące mowy ciała

Mimika twarzy, gesty czy postawa mają ogromny wpływ na wiarygodność i wpływ na przebieg spotkania. Na co warto zwrócić uwagę?

Dokładnie obserwuj i bądź świadomy siebie. Jak siedzisz lub stoisz podczas kontaktu z innymi ludźmi. Zwracaj uwagę na to swoje odczucia, myśli i reakcje jako słuchacza. Pomyśl, jak postrzegają Cię inni. Następnie spróbuj pracować, mówić i zmieniać mimikę twarzy i język ciała. Możesz użyć do tego lustra. Myśl i ćwicz oraz zaobserwuj, jak zmienia się Twoja twarz, gdy czujesz się szczęśliwy, smutny, zaskoczony, pewny siebie, zaciekawiony, zły lub znudzony i jak zmienia się Twoja ekspresja, gdy przechylasz, podnosisz lub opuszczasz głowę.


Patrz i bądź świadomy tego, jak druga osoba reaguje na twoją mowę ciała i mimikę. Użyj określonych gestów, aby uzyskać dokładniejszą odpowiedź.


Ćwicz i zastanawiaj się nad własnym zachowaniem. W jakich sytuacjach osiągnąłeś jakie reakcje poprzez użycie mowy ciała i mimiki? Kiedy już to wyczujesz, możesz używać mowy ciała w bardziej ukierunkowany sposób.

Z ciekawości mam do Ciebie pytanie. Który kanał preferujesz: interpersonalny czy opozycja? Ruchy ciała, gestykulacja, sygnały niewerbalne i komunikaty niewerbalne czy raczej język mówiony, tempo mówienia i wyrażanie uczuć wprost. Co ma na Ciebie większy wpływ.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Komunikacja werbalna i niewerbalna (mowa ciała i bariery komunikacyjne) 1

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Co jest ważniejsze komunikacja werbalna czy niewerbalna?

Jest to trudne pytanie, ponieważ obie formy komunikacji mają swoje ważne miejsce w komunikacji, ale w wielu sytuacjach komunikacja niewerbalna może mieć większą wartość niż komunikacja werbalna. Komunikacja niewerbalna to niewypowiedziane informacje, które przekazujemy za pomocą naszych gestów, postaw, gestykulacji, uśmiechu i głosu. Komunikacja werbalna to zwykłe słowa używane do wyrażenia naszych myśli i uczuć. Uważa się, że komunikacja niewerbalna jest ważniejsza, ponieważ może służyć jako niezastąpiony nośnik emocji i uczuć. Jest to szczególnie ważne, gdy chodzi o wyrażanie troski, wsparcia i zainteresowania innymi.

Na czym polega komunikacja niewerbalna?

Komunikacja niewerbalna to wszelkiego rodzaju sygnały pozawerbalne, którymi posługują się ludzie, aby porozumiewać się ze sobą. Są to gesty, postawa, ton głosu i zachowanie, mimika twarzy, kontakt wzrokowy, uściski, całowanie, dotyk, a także styl ubierania się. Komunikacja niewerbalna może stanowić główny składnik przekazu albo uzupełniać przekaz werbalny. Jest ona ważna dla budowania bliskich relacji, a także dla zrozumienia intencji rozmówcy.

Na czym polega komunikacja werbalna?

Komunikacja werbalna to sposób porozumiewania się, który opiera się na użyciu języka. W skład wchodzi wypowiadanie słów, tworzenie zdań i przedstawianie informacji, które są stosowane do zdobywania zrozumienia. Jest to najbardziej podstawowy i złożony sposób porozumiewania się, w którym można wymieniać informacje w wielu kontekstach.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)