Industrializacja

przemówienie
Przemówienie
23 lutego, 2022
Batna
Batna
23 lutego, 2022

Industrializacja

industrializacja
industrializacja

Industrializacja, powrót do korzeni

Industrializacja, postępująca w błyskawicznym tempie od początku rewolucji przemysłowej, zmieniła w znaczący sposób strukturę ekonomiczną i społeczną.

Choć jej wpływ na zwiększenie wydajności i możliwości wytwarzania dóbr jest oceniany jako pozytywny, podobnie jak powiązany z nią system ekonomiczny, czyli kapitalizm, niezrównoważony rozwój techniczny i technologiczny przyniósł ze sobą wiele niekorzystnych zmian. Jaki wpływ ma postępująca industrializacja na dobrostan jednostki?

Czym jest industrializacja?

Industrializacja to proces przekształcenia się społeczeństwa przemysłowe, następujący w wyniku wprowadzenia gospodarki opartej na mechanizacji produkcji w miejsce gospodarki opartej na rolnictwie.

Skutkuje on zwiększeniem się znaczenia przemysłu ciężkiego, szczególnie przemysłu wydobywczego, hutniczego, maszynowego czy elektrotechnicznego, przyśpieszonej urbanizacji i zwiększeniem liczebności miast oraz zmianami w strukturze społecznej, takimi jak zmniejszenie roli grup wspólnotowych.

Intensywny proces uprzemysłowienia w Europie rozpoczął wraz z rewolucją przemysłową i trwa do dziś. Osiągnięcia postępu technicznego są powszechnie wykorzystywane w produkcji, co pozwala osiągnąć wysoki poziom wydajności pracy i produkcji.

Choć zdaje się, że industrializacja podnosi poziom jakości życia ludności na dotkniętym nią terenie, w rzeczywistości głównie pozwala ona bogacić się niewielkiemu odsetkowi społeczeństwa.

industrializacja
industrializacja

Skutki postępującej industrializacji

Jeśli chodzi o skutki uprzemysłowienia, należy rozważyć kilka jego przenikających się aspektów – wpływ na otoczenie człowieka, na środowisko naturalna, wpływ na warunki życia ludzi oraz na dobrostan psychiczny jednostki.

Jeśli chodzi o wpływ industrializacji na środowisko naturalne, jest on wyłącznie negatywny. W normalnych warunkach zanieczyszczenia, które są emitowane przez pożary, wybuchy wulkanów czy działalność człowieka sprzed rewolucji przemysłowej są usuwane i przetwarzane przez rośliny. Szczególnie wydajne w usuwaniu zanieczyszczeń są zdrowe, bioróżnorodne ekosystemy leśne.

W wyniku działalności człowieka nie tylko w szybkim tempie zmniejsza się powierzchnia takich ekosystemów, ale również w wyniku intensywnej eksploatacji paliw kopalnych, koniecznych do zasilenia coraz szybciej rozwijającego się przemysłu, wyemitowana zostaje ilość zanieczyszczeń wielokrotnie przekraczająca naturalną.

Zanieczyszczenie powietrza prowadzi do chorób ludzi, zwierząt i roślin, a także do powstawania efektu cieplarnianego. Środowisko zanieczyszczają równie odpady chemiczne i syntetyczne, będące zarówno odpadami, jak i opakowaniami czy też dodatkami do powszechnie używanych środków czystości.

Industrializacja spowodowała zmiany w strukturze gospodarczej oraz społecznej. Obecnie większość ludzi zamieszkuje miasta i pracuje w sektorze usługowym.

Produkcja sama się napędza – znaczny odsetek społeczeństwa stać na kumulację coraz większej ilości dóbr, które są przedstawiane jako niezbędne.

Gdzie jest popyt, tam jest również podaż, więc choć jest zdecydowanie pozytywnym zjawiskiem, że coraz większy odsetek osób stać na jedzenie, mieszkanie i inne dobra podstawowe, tak mało kto widzi negatywne efekty nadmiernej konsumpcji dóbr, takie jak omawiane wyżej zanieczyszczenie środowiska.

Nie tylko postępująca degradacja środowiska naturalnego ma negatywny wpływ na dobrostan jednostki. Uprzemysłowienie doprowadziło do rozpadu tradycyjnych grup wspólnotowych, charakteryzujących się długotrwałymi, bliskimi relacjami międzyludzkimi, wspólnym i stałym rytmem dnia, roku i życia oraz bliskością natury.

Społeczeństwo zindustrializowane nie oferuje niczego, co mogłoby tą lukę zapełnić, a są to elementy istotne dla zdrowia psychicznego człowieka. Powiązane z problemami psychicznymi choroby cywilizacyjne, w tym depresja, są prawdziwą epidemią w tak zwanych krajach wysokorozwiniętych.

Epoka rozumu?

Gwałtowny rozwój techniki i technologii połączył się z rozwojem nauki. W połączeniu z innymi czynnikami, doprowadziły one do laicyzacji społeczeństwa.

Choć proces ten ma swoje pozytywne strony, takie jak odrzucenie skostniałych instytucji, jakimi przez wieki stały się kościoły chrześcijańskie, w ludzkiej psychice powstała kolejna luka.

Wiele osób podejmuje próby zaspokojenia potrzeby duchowości nowym rodzajem wiary – wiarą w naukę, lub, co gorsza, w poglądy pseudonaukowe.

W krajach rozwiniętych rozwija się równie prężnie jak nigdy nie tylko gospodarka, ale również rozmaite teorie spiskowe oraz grupy społeczne czerpiące poczucie wspólnotowości z nienawiści wobec „wroga”, występującego w bardzo różnych postaciach.

Obecnie stajemy się coraz bardziej świadomi zarówno naszego wpływu na środowisko, jak i naszych potrzeb jako jednostki psychofizycznej czy członka społeczeństwa.

Stoi przed nami trudne zadanie naprawienia błędów, które nieświadomie wywołali nasi przodkowie, aby stworzyć lepsze miejsce do życia dla naszych potomków. Ludzkość potrzebuje drogi, która pozwoli korzystać z dobrodziejstw rozwoju technologicznego, a zarazem przywróci nam bliskie relacje ze światem i ze wspólnotą.


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/rafalszr/domains/rafalszrajnert.pl/public_html/wp-content/themes/betheme/includes/content-single.php on line 286
Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podaj imię i adres email, aby przejść dalej

Hej, koniecznie zobacz nowy film na YouTube (piramidy finansowe w Polsce + AMBER GOLD): link

Uzyskaj dostęp do ekskluzywnych wskazówek, strategii i CASE STUDY, których nie udostępniam nigdzie indziej. Zapisz się na newsletter.
Pobierz: Darmowy Raport