Histogram. Proste narzędzie statystyczne (darmowy excel + wykres) Rozkład przedziału zmiennej

diagram Ishikawy
Diagram Ishikawy sposób na rozwiązanie problemu. Analiza pczyczynowo-skutkowa (problem znika)
19 marca, 2020
arkusz kontrolny
Arkusz kontrolny. Narzędzie aby zbierać dane i analizować proces pareto (darmowy excel)
19 marca, 2020

Histogram. Proste narzędzie statystyczne (darmowy excel + wykres) Rozkład przedziału zmiennej

histogram
Histogram. Proste narzędzie statystyczne (darmowy excel + wykres) Rozkład przedziału zmiennej 1

Co to jest histogram?

Histogram to wykres, który pozwala odkryć i pokazać podstawowy rozkład częstotliwości (kształt) zestawu ciągłych danych. Histogram to jeden z graficznych sposobów przedstawiania rozkładu empirycznego cechy. Umożliwia to kontrolę danych pod kątem ich rozkładu podstawowego (np. rozkład normalny), wartości odstających, skośności itp.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Przykład histogramu i surowych danych, z których został zbudowany, pokazano poniżej:

Histogram. Proste narzędzie statystyczne (darmowy excel + wykres) Rozkład przedziału zmiennej 2
36253846556872553638
67452248914652615855

Histogram zastosowanie

Histogram ma zastosowanie w dziedzinie statystyki. Służy do graficznego zaprezentowania częstości występowania zmiennej losowej w danym przedziale, zaś jeśli chodzi o analizę jakości ten rodzaj wykresu ma za zadanie wizualizację zmienności co w dalszych etapach ułatwia podjęcie decyzji dotyczących usprawnienia działań i poprawy jakości badanego obiektu.

Jak zbudować histogram?

Aby skonstruować histogram ze zmiennej ciągłej trzeba najpierw rozdzielić dane w odstępach. Każdy „pojemnik” zawiera liczbę wystąpień wyników w zestawie danych, które są zawarte w tym pojemniku. Dla powyższego zestawu danych częstotliwości w każdym przedziale zostały zestawione w tabeli wraz z wynikami, które przyczyniły się do częstotliwości w każdym przedziale (patrz poniżej, opis do wcześniej pokazanego histogramu):

„pojemnik” CzęstotliwośćNasze dane
20-302 25,22
30-404 36,38,36,38
40-504 46,45,48,46
50-605 55,55,52,58,55
60-703 68,67,61
70-80172
80-900
90-100191

Zauważ, że w przeciwieństwie do wykresu słupkowego między słupkami nie ma „przerw” (chociaż niektóre słupki mogą być „nieobecne”, co nie odzwierciedla częstotliwości, tak było w przypadku który omawiamy). Wynika to z faktu, że histogram reprezentuje ciągły zestaw danych i jako takie nie ma luk w danych (chociaż będziesz musiał zdecydować, czy zaokrąglić w górę, czy zaokrąglić w dół wyniki na granicach „pojemników”).

Tak w ogóle to mało kto już rysuje histogram, na końcu artykułu masz do pobrania gotowy plik excel z histogramem.

Jesli chcesz sam zrobić histogram, to wystarczą 2 kliknięcia w excelu jak już masz zdefiniowane dane.

A tutaj poradnik na wikihow, jak właśnie stworzyć histogram samemu w excelu.

Interpretacja histogramu

  • luka w histogramie:
    • podejrzenie nieprawidłowego odczytu (brak danych),
    • podejrzenie błędu urządzenia pomiarowego.
  • histogram z dwoma wierzchołkami:
    • tzw. rozkład dwumodalny, który powstaje często, gdy badana populacja jest połączeniem dwóch odrębnych populacji, np. połączono wyroby z różnych procesów wytwórczych.

Histogram Excel

Poniżej excel histogram, totalnie za darmo do ściągnięcia:

https://drive.google.com/file/d/1m1AImRE-qPSiufJN0fE_Mv7lFaabqOAN/view?usp=sharing

Tworzenie histogramu, liczebność, rozkład i wykres osi

Histogram pokazuje dane w bardzo pomocny sposób. Jest to doskonałe narzędzie do analizy danych. Skoro wiesz już czym jest histogram to powiedz mi, w jakim celu najbardziej Ci się przyda?

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)

Podaj imię i adres email, aby przejść dalej