Funkcja impresywna – co to? (przykłady, definicja)

Funkcja ekspresywna – co to? (przykłady, definicja)
15 lutego, 2023
Iloraz inteligencji -co to? Jak zmierzyć IQ? (przykłady, definicja)
15 lutego, 2023

Funkcja impresywna – co to? (przykłady, definicja)

Funkcja impresywna

Funkcja impresywna z codziennych sytuacjach

W codziennych kontaktach z innymi ludźmi wszyscy posługujemy się pewnym rodzajem języka werbalnym lub niewerbalnym. To co mówimy, jakiego używamy tonu oraz jakie dobieramy słownictwo, wpływa na naszych odbiorców.

Duże znaczenie ma głośność wypowiedzi lub zastosowanie znaków interpunkcyjnych takich jak wykrzykniki, znaki zapytania czy trzykropek. Wszystkie te zabiegi mają wpływ na to czy zostaniemy poprawnie zrozumiani i czy nasze intencje będą pokazana we właściwy i czytelny dla innych sposób.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Co to jest funkcja impresywna języka?

Funkcja impresywna (konatywna) jest jedną z pięciu podstawowych funkcji językowych. Polega na próbie wpływania na odbiorcę w taki sposób, aby zmotywować go do określonych działań lub zmian postaw. Celem tej funkcji jest wywarcie wpływu na odbiorcę, aby ten podjął określone działanie, np. kupił produkt, zagłosował na konkretnego kandydata, poparł nasz punkt widzenia, itp.

Teksty z funkcją impresywną często zawierają elementy perswazji, argumentacji, a także retoryki. Autorzy często używają takich środków stylistycznych jak metafory, porównania, ironia, czy retoryczne pytania, aby zainteresować i przekonać odbiorców do swojego stanowiska lub propozycji.

Funkcja impresywna jest powszechnie wykorzystywana w reklamie, marketingu, polityce, w nauczaniu, czy w przekonywaniu. Istnieją także specjalne techniki, takie jak NLP (neurolingwistyczne programowanie) lub psychologia wpływu społecznego, które pomagają zrozumieć i wykorzystać tę funkcję językową w praktyce.

Można wyróżnić dwie nieco podobne do siebie funkcje języka, funkcję ekspresywną i funkcję impresywną. Pierwsza z nich ma za zadanie przekazać emocje jakie są ukryte w nadawcy. Będzie się charakteryzowała dużą impulsywnością, gestykulacją i używaniem wykrzykników. Nadawca chce wyrazić swoją subiektywną opinię na temat danej osoby lub rzeczy.

Podkreśla, że to on jest osobą, która coś przeżywa, myśli lub czuje. Pragnie całym sobą wyrazić swoje zdanie, dlatego mówi z dużym zaangażowaniem i pasją, używając wielu epitetów, zdrobnień lub pogrubień.

Funkcja impresywna języka jest z kolei nastawiona na nakłonienie rozmówcy do zrobienia czegoś. Nadawca chce, żeby stało się coś co zaplanował lub coś czego wymaga od swojego odbiorcy. Jego wypowiedź ma powodować presją na rozmówcy lub czytelniku.

Przekaz jest tak formułowany, aby odbiorca świadomie lub nieświadomie podążał za wytyczonym zadaniami. Celem komunikatu jest doprowadzenia do powstania działania, pożądanego przez nadawcę. Nakłanianie może być mniej lub bardziej podszyte presją i przymusem.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Reklama:

sklep internetowy ecommerce seo sem reklama

Funkcja impresywna przykłady

Funkcja impresywna to funkcja językowa, której celem jest wpłynięcie na odbiorcę, aby ten wykonał jakieś działanie lub zmienił swoje postawy. Poniżej przedstawiam kilka przykładów tekstów, które zawierają elementy funkcji impresywnej:

  1. Reklama – Celem większości reklam jest zachęcenie odbiorców do zakupu określonego produktu lub usługi. Przykładowy tekst reklamy z funkcją impresywną mógłby brzmieć następująco: „Kup nasze piwo i poczuj prawdziwe smaki życia!” – tekst ten zawiera elementy perswazji i sugestii, aby zachęcić odbiorcę do zakupu produktu.
  2. Kampania polityczna – Celem kampanii politycznej jest przekonanie wyborców, aby zagłosowali na danego kandydata. Przykładowy tekst z funkcją impresywną mógłby brzmieć następująco: „Zmienimy Polskę razem – zagłosuj na nas!” – tekst ten zawiera elementy perswazji i sugestii, aby zachęcić wyborców do poparcia danego kandydata.
  3. Mowa motywacyjna – Celem mowy motywacyjnej jest pobudzenie słuchaczy do działania lub zmiany postaw. Przykładowy tekst mowy z funkcją impresywną mógłby brzmieć następująco: „Jesteśmy liderami – pokonajmy razem swoje słabości i osiągnijmy sukces!” – tekst ten zawiera elementy perswazji i motywacji, aby zachęcić słuchaczy do działania.
  4. Aplikacja mobilna – Celem wielu aplikacji mobilnych jest przekonanie użytkowników, aby korzystali z niej regularnie lub zachęcenie do zakupu płatnych wersji. Przykładowy tekst z funkcją impresywną mógłby brzmieć następująco: „Pobierz naszą aplikację i zyskaj dostęp do nieograniczonej liczby funkcji!” – tekst ten zawiera elementy sugestii i przekonania, aby zachęcić użytkowników do pobrania aplikacji.

Oczywiście, powyższe przykłady zawierają różne funkcje językowe, ale elementy funkcji impresywnej w nich występują i mają na celu wpłynięcie na odbiorców.

Charakterystyczne elementy komunikacji impresywnej

Najbardziej charakterystyczną cechą funkcji impresywnej jest używanie w wypowiedziach trybu rozkazującego oraz czasowników w bezokoliczniku.

Takie formy pozwalają na jasne i klarowne wygłoszenie swoich poleceń lub żądań. Dodatkowo ich wydźwięk sprawia, że wywołuje się na rozmówcy presję, że musi daną rzecz zrobić i poddać się usłyszanym rozkazom. Często pojawiają się wyrażenia krótkie zakończone wykrzyknikiem – Pisz! Zostaw to! Nie dotykać! Nie palić! Używanie funkcji impresywnej ma podkreślić ważność przekazywanego komunikatu, niedopuszczającego do dyskusji.

Funkcja impresywna
Funkcja impresywna

W tym rodzaju komunikacji pojawiają się również pytania retoryczne. W komunikacji ekspresywnej nadawca nie oczekiwał żadnej reakcji na zadane pytanie retoryczne, miało ono tylko podkreślić nasycenie emocjonalne wypowiedzi.

W funkcji impresywnej pytanie retoryczne ma skłonić adresata do przemyśleń, ma wywołać efekt zastanowienia się. Przykładem takiego pytania może być – Czy Ty sobie zdajesz sprawę jakie to mogło mieć konsekwencje, zastanów się przez chwilę? Nadawca wywołuje presje na odbiorcy, aby zachował się, robił lub myślał w konkretny sposób.

Sytuacje, w których występuje funkcja impresywna

Komunikaty impresywne bardzo często można spotkać w różnego rodzaju rozporządzeniach, przepisach, rozkazach, instrukcjach lub komendach. Służby mundurowe wykorzystują ja w codziennej komunikacji. Wydawanie komend typu – Marsz! Na prawo patrz! I tym podobne są przykładem funkcji impresywnej przynależnej do pewnej grupy.

Ten rodzaj komunikacji językowej często spotyka się w pisemnych instrukcjach lub przepisach. Na przykład w obsłudze zmywarki będą na pierwszej stronie opisane zakazy typu – Zawsze przed czyszczeniem urządzenia wyłącz kabel z gniazdka!

Albo Używaj wyłącznie rekomendowanych środków chemicznych. Również w przepisach zaczerpniętych z książki kucharskiej pojawia się wiele komunikatów impresywnych, takich jak – Wsyp mąkę do masy jajecznej – albo – Włóż do piekarnika na trzydzieści minut.

Komunikacja impresywna pojawia się również w relacjach, nauczyciel – uczeń, szef – podwładny lub rodzic – dziecko. Często można usłyszeć polecenia typu – Zapiszcie na tablicy. Przynieś mi dane, o które prosiłem. Umyj ręce po przyjściu z placu zabaw.

Funkcja impresywna w marketingu

Marketing i reklama są dziedzinami, w których od początku ich powstania króluje komunikat impresywny. Wszystkie reklamy bez względu na źródło ich zamieszczania, mają za zadanie namówić odbiorcę do zakupu rzecz lub usługi.

Profesjonalne komunikaty marketingowe zawsze kończą się formułką namawiającą do podjęcia natychmiastowego działania. Pod tekstem pisanym lub na końcu reklamy mówionej pojawia się napis – Zamów. Decyduj teraz. Wejdź tutaj. Kliknij.

Jeszcze bardziej działa funkcja impresywna w reklamach telewizyjnych, gdzie oprócz przekazów werbalnych widz widzi także przekaz niewerbalny. Na przykład cała rodzina idzie na zakupy do konkretnego sklepu z przekazem – Ty też zabierz najbliższych na zakupy!

Takie zabiegi pozwalają na wywołanie w rozmówcy lub czytelniku chęci do działania. Wzywają do podjęcia decyzji w tym momencie, bo inaczej można narazić się na jakąś stratę, na przykład utrata korzystnego rabatu. Specjaliści od marketingu doskonale zdają sobie sprawę, że używanie komunikacji impresywnej jest kluczem do zwiększenia sprzedaży i namówienia klientów do podjęcia określonych działań.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Funkcja impresywna - co to? (przykłady, definicja) 1

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz zostaw komentarz poniżej.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)