Etyka -co to jest i na czym polega? (przykłady, definicja)

Faktoring – co to jest, na czym polega i czy się opłaca? (przykłady, definicja)
17 lutego, 2023
Deflacja (ekonomia) -co to jest i czym się różni od inflacji? (przykłady, definicja)
17 lutego, 2023

Etyka -co to jest i na czym polega? (przykłady, definicja)

Etyka

Co jest etyka?

Etyka (z stgr. ἦθος ethos – „zwyczaj”) to dział filozofii, który zajmuje się się badaniem moralności i tworzy systemy myślowe, z których możemy następnie wyprowadzać zasady moralne.

O czym jest etyka?

Etyka to dziedzina filozofii, która zajmuje się badaniem moralności i norm postępowania. Etyka bada, co jest dobre, a co złe, oraz próbuje ustalić, jakie zasady powinny kierować działaniami ludzi w różnych sytuacjach. Etyka dotyczy kwestii moralnych takich jak sprawiedliwość, wolność, dobro, zło, obowiązek, sumienie, a także kwestii związanych z relacjami międzyludzkimi, takich jak kwestie odpowiedzialności, szacunku, lojalności czy uczciwości. Etyka jest nauką normatywną, która nie tylko opisuje, co jest moralne, ale również określa, jak powinno się postępować w sytuacjach moralnych.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Zarządzanie i etyka – jak ważne jest etyczne zarządzanie?

Sukces firmy zależy w dużej mierze od jej pracowników. Obecnie obserwuje się coraz większy niedobór wykwalifikowanych specjalistów.

Firmy walczą o najlepszych graczy.

Rozwój w kierunku rynku pracowników koncentruje się głównie na ich interesach.

Coraz większą uwagę przywiązuje się do kapitału ludzkiego. W tych warunkach skuteczne zarządzanie może być mierzone nie tylko zyskami firmy, ale także umieszcza potrzeby pracowników i kandydatów w centrum zadania zarządzania.

Etyczne zarządzanie oferuje menedżerom rozwiązania umożliwiające tworzenie opartych na zaufaniu i uznaniu relacji z pracownikami.

Indywidualna moralność menedżera i jego odpowiedzialność wobec zatrudnionych wysuwają się na pierwszy plan.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

Co jest celem etyki?

Celem etyki jest określenie zasad postępowania w sytuacjach, w których mogą wystąpić dylematy moralne. Etyka pomaga ustalić, jakie są wartości etyczne i jak powinny być stosowane w praktyce, aby uniknąć niesprawiedliwych, szkodliwych lub nieetycznych działań. Głównym celem etyki jest promowanie postępowania zgodnego z zasadami moralnymi, a także kształtowanie moralności i umiejętności podejmowania właściwych decyzji w sytuacjach etycznych.

Co robi się na etyce?

Etyka to dziedzina filozofii, która bada zasady moralne i normy postępowania oraz zajmuje się refleksją nad dobrem i złem, wartościami, powinnościami, a także kwestiami odpowiedzialności i sprawiedliwości. W związku z tym na zajęciach z etyki porusza się różnorodne zagadnienia, takie jak etyczne aspekty działań politycznych, społecznych, gospodarczych, a także problematykę etyczną związaną z medycyną, technologią, ochroną środowiska czy etyką biznesu. W trakcie zajęć uczniowie mają okazję do rozmowy i dyskusji na temat moralności oraz etykiety w różnych sytuacjach, rozwijają swoją wrażliwość moralną oraz uczą się rozwiązywania etycznych dylematów.

Jakie są zasady etyki?

Etyka składa się z szeregu zasad, które określają, jak powinna postępować osoba w odniesieniu do innych ludzi oraz świata. Poniżej przedstawiono kilka przykładowych zasad etyki:

  1. Szanuj innych: Osoby powinny traktować innych ludzi z szacunkiem, godnością i zrozumieniem.
  2. Bądź uczciwy: Osoby powinny mówić prawdę i działać w sposób uczciwy wobec siebie i innych.
  3. Bądź odpowiedzialny: Osoby powinny być odpowiedzialne za swoje czyny i ponosić konsekwencje swoich działań.
  4. Postępuj sprawiedliwie: Osoby powinny traktować innych ludzi zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
  5. Bądź życzliwy: Osoby powinny być życzliwe i pomocne wobec innych ludzi.
  6. Szanuj prywatność: Osoby powinny szanować prywatność innych ludzi.
  7. Bądź lojalny: Osoby powinny być lojalne wobec swoich bliskich i osób, z którymi współpracują.
  8. Dbaj o środowisko: Osoby powinny działać w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska.
  9. Bądź otwarty na różnice: Osoby powinny być otwarte na różnice i szanować odmienności innych kultur, ras, religii i orientacji seksualnej.
  10. Bądź skromny: Osoby powinny być skromne i unikać próżności oraz prób podporządkowania sobie innych.

Etyka w zarządzaniu

Jednym ze sposobów na przyciągnięcie i zatrzymanie najlepszych pracowników jest ich inspirowanie.

Pensja nie odgrywa decydującej roli.

Wynagrodzenie jest tak zwanym „czynnikiem higieny”, który stanowi podstawę satysfakcji. Dobry menedżer, odpowiedni koledzy, współpracownicy, możliwość robienia tego, w czym są naprawdę dobrzy i dobre samopoczucie są ważniejsze dla pracowników niż wynagrodzenie.

Osoby, które tylko wykonują swoje zadania i mentalnie zakończyły pracę, powodują straty produkcyjne i utratę dochodów.

Zatrudnieni, którzy mają bliską więź z firmą, są bardziej produktywni.

Etyka w zarządzaniu zapewnia długofalową przewagę konkurencyjną.

Firmy, które praktykują zarządzanie zorientowane na etykę, są bardziej efektywne i mają duże szanse na osiągnięcie sukcesu.

Komunikacja i współpraca

W obliczu coraz bardziej złożonych relacji komunikacja i współpraca między pracownikami, a menedżerami stają się coraz bardziej istotne.

Firmy coraz częściej działają globalnie.

Zespoły robocze składają się z różnych charakterów i narodowości. Pracownicy domagają się większej możliwości współdecydowania i elastyczności.

Są one również niezbędne ze względu na coraz bardziej zdigitalizowany świat pracy. Zarządzający stają przed czasochłonnym, bieżącym zadaniem koordynowania elastycznych zespołów, stymulowania wymiany, rzetelnego komunikowania wyników pracy czy pobudzania wspólnej kreatywności.

W związku z tym menedżerowie wymagają od pracowników wysokiego poziomu pracy zespołowej, silnych umiejętności komunikacyjnych i ścisłej współpracy.

75% menedżerów firm wybiera swoich pracowników przede wszystkim na podstawie ich umiejętności pracy w zespole, a 70 procent na podstawie umiejętności komunikacji.

Współpraca w firmie zaczyna się od współpracy kolegów w zespole.

Bardzo ważne jest wsparcie przełożonego. Menedżerowie powinni ćwiczyć kooperacyjny i wspierający styl zarządzania.

Jeśli pracownicy czują się wspierani przez swojego przełożonego, odsetek zadowolonych wzrasta.

Menedżerowie mogą osiągnąć ten efekt poprzez informację zwrotną, szacunek i interakcję, dobre umiejętności rozwiązywania konfliktów, talent organizacyjny i zachęcanie pracowników do udziału w podejmowaniu decyzji.

Rozwiązanie — etyczne przywództwo

Sukces zarządzania zależy od różnych czynników.

Ważnym elementem są cechy lidera. Nie każdy styl zarządzania pasuje do każdego menedżera.

Zarządzanie etyczne może być autorytarne, transformacyjne lub partycypacyjne, w zależności od osobowości lidera.

To, który styl się sprawdza, zawsze zależy od sytuacji i warunków zewnętrznych, oraz kultury korporacyjnej. Ponadto należy wziąć pod uwagę indywidualne oczekiwania pracowników. W każdym razie kierownictwo powinno spełniać standardy etyczne.

Przywództwo transformacyjne

Menedżerowie mogą przyczynić się do realizacji wartości i wizji w firmie, formułując jasne wartości dla swojego zespołu i ustalając wytyczne etycznie.

Motywy przewodnie uczciwości i sprawiedliwości mogą być przełomowe dla zachowania menedżera.

Decydującym czynnikiem sukcesu przywództwa jest osobowość zarządzającego.

Dzięki charyzmatycznemu wyglądowi, determinacji i wysokiemu poziomowi pewności siebie można łatwiej osiągnąć wartościowy cel.

Takie zachowanie może być inspirującą motywacją i intelektualną stymulacją dla pracowników. W związku z tym pracownicy menedżera, którego działania są oparte na wartościach są wewnętrznie zmotywowani.

Taki rodzaj przywództwa nazywa się przywództwem transformacyjnym.

Przywództwo transformacyjne opłaca się również ekonomicznie. Ma pozytywny wpływ na wydajność, sukces firmy i satysfakcję z pracy.

Cechy lidera transformacyjnego, takie jak uczciwość, inspiracja lub bezinteresowność, są obecnie bardzo szanowane.

Transformacyjny styl przywództwa ma pozytywny wpływ na lojalność pracowników wobec firmy i solidarność wśród pracowników, co prowadzi do wyższej produktywności i efektywności firmy.

Wiarygodność

Aby wprowadzać zmiany, wola zmian musi być przekazywana w sposób wiarygodny. Aby wyglądać wiarygodnie w świecie zewnętrznym, trzeba najpierw zbadać swój własny kompas moralny.

Poprzez autorefleksję i odnalezienie tożsamości menedżerowie mogą uświadomić sobie własne wartości oraz zdefiniowane przez siebie poglądy i postawy.

Jeżeli własne mocne i słabe strony są jasno określone, można na tej podstawie obiektywnie otrzymać informacje i uwzględnić je w procesie podejmowania decyzji.

Trwała relacja pracownik-menedżer wspiera ten proces. Wiarygodność menedżera jest wspierana poprzez przejrzystą i otwartą wymianę informacji i zasobów.

Oznacza to, że menedżer przekazuje swoje wartości i poglądy pracownikom oraz zachowuje się zgodnie z ich zasadami.

Szczególnym wyzwaniem dla menedżera jest równoważenie ewentualnych konfliktów między własnymi wartościami a zadaniami menedżerskimi.

Szczególnie w start-upach decydującą rolę odgrywa autentyczny etyczny styl zarządzania.

Ponieważ start-upy nie mają jeszcze kodeksu postępowania, a założenie firmy jest często bardzo emocjonalne i ryzykowne, tym ważniejsza jest szczera interakcja między członkami zespołu zarządzającego. Stosując taki styl zarządzania, można doprowadzić do wzrostu sprzedaży i większej liczby pracowników.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Etyka -co to jest i na czym polega? (przykłady, definicja) 1

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)