Etyka -co to jest i na czym polega?

ESG -czym jest i jak wpływa na zarządzanie firmą i jej wyniki?
26 czerwca, 2022
Doradca podatkowy -kim jest, co robi i jak nim zostać?
26 czerwca, 2022

Etyka -co to jest i na czym polega?

Etyka

Co jest etyka?

Etyka (z stgr. ἦθος ethos – „zwyczaj”) to dział filozofii, który zajmuje się się badaniem moralności i tworzy systemy myślowe, z których możemy następnie wyprowadzać zasady moralne.

Zarządzanie i etyka – jak ważne jest etyczne zarządzanie?

Sukces firmy zależy w dużej mierze od jej pracowników. Obecnie obserwuje się coraz większy niedobór wykwalifikowanych specjalistów.

Firmy walczą o najlepszych graczy.

Rozwój w kierunku rynku pracowników koncentruje się głównie na ich interesach.

Coraz większą uwagę przywiązuje się do kapitału ludzkiego. W tych warunkach skuteczne zarządzanie może być mierzone nie tylko zyskami firmy, ale także umieszcza potrzeby pracowników i kandydatów w centrum zadania zarządzania.

Zapisz się aby otrzymać raport i poradnik jak można zarabiać więcej w internecie (działa dla usług i ecommerce!)
Wpisz poniżej swoje dane:

Etyczne zarządzanie oferuje menedżerom rozwiązania umożliwiające tworzenie opartych na zaufaniu i uznaniu relacji z pracownikami.

Indywidualna moralność menedżera i jego odpowiedzialność wobec zatrudnionych wysuwają się na pierwszy plan.

Etyka w zarządzaniu

Jednym ze sposobów na przyciągnięcie i zatrzymanie najlepszych pracowników jest ich inspirowanie.

Pensja nie odgrywa decydującej roli.

Wynagrodzenie jest tak zwanym „czynnikiem higieny”, który stanowi podstawę satysfakcji. Dobry menedżer, odpowiedni koledzy, współpracownicy, możliwość robienia tego, w czym są naprawdę dobrzy i dobre samopoczucie są ważniejsze dla pracowników niż wynagrodzenie.

Osoby, które tylko wykonują swoje zadania i mentalnie zakończyły pracę, powodują straty produkcyjne i utratę dochodów.

Zatrudnieni, którzy mają bliską więź z firmą, są bardziej produktywni.

Etyka w zarządzaniu zapewnia długofalową przewagę konkurencyjną.

Firmy, które praktykują zarządzanie zorientowane na etykę, są bardziej efektywne i mają duże szanse na osiągnięcie sukcesu.

Komunikacja i współpraca

W obliczu coraz bardziej złożonych relacji komunikacja i współpraca między pracownikami, a menedżerami stają się coraz bardziej istotne.

Firmy coraz częściej działają globalnie.

Zespoły robocze składają się z różnych charakterów i narodowości. Pracownicy domagają się większej możliwości współdecydowania i elastyczności.

Są one również niezbędne ze względu na coraz bardziej zdigitalizowany świat pracy. Zarządzający stają przed czasochłonnym, bieżącym zadaniem koordynowania elastycznych zespołów, stymulowania wymiany, rzetelnego komunikowania wyników pracy czy pobudzania wspólnej kreatywności.

W związku z tym menedżerowie wymagają od pracowników wysokiego poziomu pracy zespołowej, silnych umiejętności komunikacyjnych i ścisłej współpracy.

75% menedżerów firm wybiera swoich pracowników przede wszystkim na podstawie ich umiejętności pracy w zespole, a 70 procent na podstawie umiejętności komunikacji.

Współpraca w firmie zaczyna się od współpracy kolegów w zespole.

Bardzo ważne jest wsparcie przełożonego. Menedżerowie powinni ćwiczyć kooperacyjny i wspierający styl zarządzania.

Jeśli pracownicy czują się wspierani przez swojego przełożonego, odsetek zadowolonych wzrasta.

Menedżerowie mogą osiągnąć ten efekt poprzez informację zwrotną, szacunek i interakcję, dobre umiejętności rozwiązywania konfliktów, talent organizacyjny i zachęcanie pracowników do udziału w podejmowaniu decyzji.

Rozwiązanie — etyczne przywództwo

Sukces zarządzania zależy od różnych czynników.

Ważnym elementem są cechy lidera. Nie każdy styl zarządzania pasuje do każdego menedżera.

Zarządzanie etyczne może być autorytarne, transformacyjne lub partycypacyjne, w zależności od osobowości lidera.

To, który styl się sprawdza, zawsze zależy od sytuacji i warunków zewnętrznych, oraz kultury korporacyjnej. Ponadto należy wziąć pod uwagę indywidualne oczekiwania pracowników. W każdym razie kierownictwo powinno spełniać standardy etyczne.

Przywództwo transformacyjne

Menedżerowie mogą przyczynić się do realizacji wartości i wizji w firmie, formułując jasne wartości dla swojego zespołu i ustalając wytyczne etycznie.

Motywy przewodnie uczciwości i sprawiedliwości mogą być przełomowe dla zachowania menedżera.

Decydującym czynnikiem sukcesu przywództwa jest osobowość zarządzającego.

Dzięki charyzmatycznemu wyglądowi, determinacji i wysokiemu poziomowi pewności siebie można łatwiej osiągnąć wartościowy cel.

Takie zachowanie może być inspirującą motywacją i intelektualną stymulacją dla pracowników. W związku z tym pracownicy menedżera, którego działania są oparte na wartościach są wewnętrznie zmotywowani.

Taki rodzaj przywództwa nazywa się przywództwem transformacyjnym.

Przywództwo transformacyjne opłaca się również ekonomicznie. Ma pozytywny wpływ na wydajność, sukces firmy i satysfakcję z pracy.

Cechy lidera transformacyjnego, takie jak uczciwość, inspiracja lub bezinteresowność, są obecnie bardzo szanowane.

Transformacyjny styl przywództwa ma pozytywny wpływ na lojalność pracowników wobec firmy i solidarność wśród pracowników, co prowadzi do wyższej produktywności i efektywności firmy.

Wiarygodność

Aby wprowadzać zmiany, wola zmian musi być przekazywana w sposób wiarygodny. Aby wyglądać wiarygodnie w świecie zewnętrznym, trzeba najpierw zbadać swój własny kompas moralny.

Poprzez autorefleksję i odnalezienie tożsamości menedżerowie mogą uświadomić sobie własne wartości oraz zdefiniowane przez siebie poglądy i postawy.

Jeżeli własne mocne i słabe strony są jasno określone, można na tej podstawie obiektywnie otrzymać informacje i uwzględnić je w procesie podejmowania decyzji.

Trwała relacja pracownik-menedżer wspiera ten proces. Wiarygodność menedżera jest wspierana poprzez przejrzystą i otwartą wymianę informacji i zasobów.

Oznacza to, że menedżer przekazuje swoje wartości i poglądy pracownikom oraz zachowuje się zgodnie z ich zasadami.

Szczególnym wyzwaniem dla menedżera jest równoważenie ewentualnych konfliktów między własnymi wartościami a zadaniami menedżerskimi.

Szczególnie w start-upach decydującą rolę odgrywa autentyczny etyczny styl zarządzania.

Ponieważ start-upy nie mają jeszcze kodeksu postępowania, a założenie firmy jest często bardzo emocjonalne i ryzykowne, tym ważniejsza jest szczera interakcja między członkami zespołu zarządzającego. Stosując taki styl zarządzania, można doprowadzić do wzrostu sprzedaży i większej liczby pracowników.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Etyka -co to jest i na czym polega? 1

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz zostaw komentarz poniżej.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)

Podaj imię i adres email, aby przejść dalej