Bańki spekulacyjne -czym są i jak powstają? (przykłady, definicja)

Jak sprzedawać
Jak sprzedawać i jak stać się dobrym sprzedawcą? (przykłady, definicja)
16 lutego, 2023
Przewaga konkurencyjna -co to zasada 1% (przykłady, definicja)
16 lutego, 2023

Bańki spekulacyjne -czym są i jak powstają? (przykłady, definicja)

Zarządzanie przedsiębiorstwem
Bańki spekulacyjne

Bańki spekulacyjne -czym są i jak powstają

Termin baniek spekulacyjnych przewija się bardzo często w terminologii giełdowej. Inna ich nazwa to bańki cenowe i najprościej rzecz ujmując polegają one na gwałtownym wzroście, a następnie gwałtownym spadku cen aktywów.

Z punktu widzenia ekonomii, proces ten nie ma żadnych czynników decydujących o takim stanie rzeczy.

Wszystko dzieje się za sprawą przejściowej nadaktywności rynkowej. Za cały ten cykl na rynku w głównej mierze odpowiada czynnik psychologiczny.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Na czym polega bańka spekulacyjna?

Bańka spekulacyjna (inaczej zwana bańką rynkową) to sytuacja na rynku, w której ceny aktywów (np. akcji, nieruchomości, kryptowalut) osiągają bardzo wysoki poziom, znacznie przekraczający ich rzeczywistą wartość. Ta nadmierna wartość jest wynikiem nadmiernego optymizmu inwestorów, którzy zaczynają kupować aktywa, spodziewając się dalszego wzrostu ich wartości. Kolejni inwestorzy obserwujący wzrosty cen również wchodzą na rynek, co jeszcze bardziej podnosi ceny. To prowadzi do spirali wzrostowej, w której ceny coraz bardziej oddalają się od rzeczywistej wartości aktywów.

W pewnym momencie inwestorzy zaczynają zdawać sobie sprawę z nieproporcjonalnie wysokich cen i zaczynają sprzedawać swoje aktywa, aby zabezpieczyć swoje zyski. To prowadzi do spadku cen aktywów, co z kolei prowadzi do lawiny sprzedaży i dalszego spadku cen. Ta spirala spadkowa jest równie groźna, co spirala wzrostowa, ponieważ ceny aktywów mogą spaść poniżej ich rzeczywistej wartości, co może prowadzić do strat inwestycyjnych, bankructwa i kryzysu finansowego.

Bańki spekulacyjne są zwykle trudne do przewidzenia, ale pojawiają się na różnych rynkach, takich jak giełdy, rynki nieruchomości, rynki kryptowalut, itp. Wiele czynników może przyczynić się do pojawienia się bańki spekulacyjnej, w tym łatwy dostęp do kredytów, brak regulacji rynku, optymizm inwestorów i ogólna sytuacja na rynku. Dlatego inwestorzy powinni dokładnie analizować sytuację rynkową i unikać podejmowania zbyt dużego ryzyka inwestycyjnego.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

Czynniki odpowiadające za powstawanie baniek spekulacyjnych

Tak jak w wielu innych sytuacjach życiowych podczas euforii oraz paniki, także na giełdzie zachowania tłumu decydują o pewnych czynnikach.

Bańki spekulacyjne powstają z powodu nakręcania się, w bardzo szybkim tempie, euforii związanej z zakupem danych aktywów.

Zazwyczaj jest to połączone z innymi czynnikami, takimi jak wiadomości płynące z mediów, które potęgują zaistniałą sytuację i popychają ludzi do masowego kupna akcji danej spółki lub danego sektora.

W wielu przypadkach chciwość i żądza wysokich zysków sprawiają, że ceny danych aktywów osiągają irracjonalny poziom.

Wszystko to dzieje się do momentu krachu i nagłego spadku cen, czyli tak zwanego pęknięcia bańki spekulacyjnej.

Charakterystyka baniek spekulacyjnych

Aby zostały spełnione warunki do powstania bańki spekulacyjnej, potrzebny jest nagły wzrost cen danej akcji na giełdzie. Wzrost ten musi być znaczący, przekraczający średni kurs akcji.

W ten sposób tworzy się coraz większe zainteresowanie danymi aktywami, a to przyciąga inwestorów pragnących szybkich zysków, Taka sytuacja trwa do momentu krachu i tak samo nagłego spadku cen akcji tejże spółki.

Bańka spekulacyjna a hossa

Mówi się, że na giełdzie można spotkać głównie dawców kapitału.

Jest to duże uproszczenie, ale podczas bańki spekulacyjnej można zaobserwować taki stan rzeczy.

Brak doświadczenia oraz chęć szybkiego zysku powoduje, że przeciętny inwestor kierujący się chciwością, widząc nagły wzrost cen akcji jakiejś spółki, zaczyna kupować jej aktywa.

Wiara w to, że ceny akcji danej spółki lub całego sektora, będą rosły w nieskończoność, prowadzi do nagłej utraty części lub nawet całości kapitału zainwestowanego w te aktywa.

Dzieje się tak dlatego, iż dany inwestor kupił akcje na tak zwanej górce, czyli po zawyżonej już cenie.

Następnie przychodzi chwilowa stabilizacja tej ceny, po czym następuje pęknięcie bańki spekulacyjnej i znaczny ich spadek na giełdzie. Wystraszony inwestor sprzedaje taniej niż kupił i w ten sposób traci kapitał.

Różnica między bańką spekulacyjną a hossą jest taka, że hossa to naturalny i rozciągnięty w długim czasie proces przyrostów.

W drugim przypadku jest to niestabilny i chwilowy wzrost cen. Doskonale widać to na wykresie z analizy technicznej, gdzie hossa to prosta linia, a bańka spekulacyjna to parabola.

Etapy bańki spekulacyjnej

Panuje wiele teorii na temat etapów powstawania baniek spekulacyjnych.

Skłaniają się one w kierunku 4 faz, które występują jedna po drugiej, aż do krachu na giełdzie.

Smart money…tak nazywana jest pierwsza z nich. Jest to faza tak zwanego podstępu, kiedy to na rynku zaczyna się lekka zwyżka cen akcji. Ma ona miejsce dzięki inwestorom, którzy posiadają wiedzę na temat danej spółki, o której inni nie mają pojęcia. Często nazywani są insiderami.

Kolejnym etapem jest tak zwana faza świadoma.

To podczas tego okresu do gry wchodzą inwestorzy indywidualni, często z bardzo małym doświadczeniem giełdowym. Niestety przyciąga ich chęć bardzo szybkiego wzbogacenia się, co sprawia, iż stają się dawcami kapitału.

Gwałtowny wzrost cen akcji jest dla nich sygnałem do zakupu. Popyt, który rośnie w błyskawicznym tempie, winduje ceny akcji do niebotycznych wskaźników.

Trzecia faza jest fazą manii i to właśnie wtedy sytuacja na rynku zaczyna robić się dramatycznie niebezpieczna. Większość inwestorów jest tak pochłonięta rządzą szybkiego zysku, że nie zauważa horrendalnie wysokich cen akcji.

Euforia na rynku jest tak duża, że ceny akcji nie mają już nic wspólnego z mechanizmami ekonomicznymi. W trzeciej fazie całkowity prym wiedzie aspekt psychologiczny i emocjonalny.

Większość mediów informuje o wzrostach na giełdzie i to właśnie ten czynnik sprawia, iż inwestorzy tracą głowę. Faza chciwości, jak nazywana jest potocznie trzecia faza, skłania ludzi do zaciągania kredytów w celu zakupienia ogromnych pakietów akcji. Chcą w ten sposób wykorzystać nadarzającą się według nich okazję.

Czwarta faza, jak łatwo można się domyślić, to faza pęknięcia bańki spekulacyjnej.

Ceny akcji osiągnęły maksymalna już wartość i w następstwie ceny zaczynają spadać.

Tak jak pod wpływem entuzjazmu i pozytywnych wiadomości akcje szły w górę, tak w przypadku lekkich spadków cen akcji zaczyna się strach i panika. Kiedy inwestorzy zauważą spadki, zaczynają ratować swój majątek i również pozbywają się aktywów.

To nakręca spiralę depresji na rynku giełdowym. Podczas krachu na giełdzie prym również wiodą emocje, które zrzucają cenę akcji do niskich poziomów. Ci, którzy kupili drogo, sprzedają tanio, tracąc swój kapitał.

Dlaczego dochodzi do baniek spekulacyjnych?

Do pojawienia się bańki spekulacyjnej na rynku dochodzi, gdy ceny aktywów, takich jak akcje, nieruchomości, kryptowaluty lub surowce, osiągają poziomy, które są znacznie wyższe niż ich rzeczywista wartość, a wzrost cen jest napędzany głównie przez popyt inwestorów zamiast przez rzeczywistą wartość aktywów.

Głównym czynnikiem, który przyczynia się do pojawienia się bańki spekulacyjnej, jest optymizm inwestorów, którzy oczekują dalszych wzrostów cen i spodziewają się zysków. Inwestorzy często ulegają emocjom i podążają za trendami, kupując aktywa po wygórowanych cenach, z nadzieją na późniejszą sprzedaż z zyskiem. Innym czynnikiem jest dostępność kredytów, które umożliwiają inwestorom pożyczanie większych kwot, aby kupić więcej aktywów, co zwiększa popyt i podbija ceny.

Pojawienie się bańki spekulacyjnej jest również związane z brakiem odpowiedniej regulacji rynku, która mogłaby ograniczyć nadmierny popyt i przeciwdziałać tworzeniu się nadmiernych cen. Dodatkowo, manipulacja rynkiem, przekłamywanie informacji czy też promowanie fałszywych prognoz i spekulacji przez nieuczciwych inwestorów, mogą również wpłynąć na powstawanie bańki spekulacyjnej.

W rezultacie, bańki spekulacyjne są wynikiem niezdrowych trendów na rynku, niskiej regulacji i/lub zachowań niestabilnych lub nieuczciwych uczestników rynku, które skłaniają do podejmowania niezdrowych ryzyk w oczekiwaniu na zyski.

Bańka spekulacyjna (ang. speculative bubble) podsumowanie

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Bańki spekulacyjne -czym są i jak powstają? (przykłady, definicja) 1

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)