Źródła finansowania przedsiębiorstw (najlepsze sposoby zdobywania funduszy dla działalności gospodarczej)

Cechy dobrego kierownika
Cechy dobrego kierownika (dobry manager) kompetencja jak zarządzać zespołem
22 sierpnia, 2021
Trening mózgu
Trening mózgu, zestaw zadań wzmacniających lewą i prawą półkulę (szare komórki i koncentracja)
22 sierpnia, 2021

Źródła finansowania przedsiębiorstw (najlepsze sposoby zdobywania funduszy dla działalności gospodarczej)

Źródła finansowania przedsiębiorstw
Źródła finansowania przedsiębiorstw (najlepsze sposoby zdobywania funduszy dla działalności gospodarczej) 1

Rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej wymaga wielu przygotowań i decyzji. Jedną z najważniejszych jest zapewnienie odpowiedniego kapitału, który pozwoli bezpiecznie wejść na rynek i skutecznie na nim konkurować. Wiele osób przed założeniem firmy zastanawia się, skąd pozyskać odpowiednie środki, a istniejące już firmy poszukują możliwości wsparcia swoich inwestycji. Warto więc mieć świadomość, jakie źródła finansowania przedsiębiorstw są dostępne.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Źródła finansowania działalności gospodarczej

Najlepsze źródła finansowania nie istnieją. Wszystko zależy od Twojej sytuacji, a konkretniej:

  • emisja obligacji
  • spółka akcyjna, emisja akcji
  • kredyt bankowy
  • faktoring, faktor
  • w niektórych przypadkach amortyzacja
  • kapitał własny, gotówka
  • anioł biznesu
  • venture capital

Także widzisz, wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania muszą być dobierane indywidualnie. Jasne, każdy chce pozyskiwać wierzytelność, udziały i środki. Ale aby otrzymać pomoc w postaci finansowania biznesu musisz być wypłacalny i mieć straszne parcie na rozwój firmy.

Środki własne

Sytuacja najbezpieczniejsza i pożądana przez wielu to posiadanie własnego kapitału, który pozwoli uruchomić działalność, a także da poczucie bezpieczeństwa, tak ważne podczas początków funkcjonowania w sferze biznesu. Posiadając odpowiednią kwotę środków własnych można z reguły uniknąć dodatkowych zobowiązań i obciążeń w postaci rat kredytów i odsetek. Często może się jednak okazać, że zabezpieczenie odpowiedniej ilości pieniędzy to trudne zadanie. Wiele osób nie ma możliwości odłożenia większych kwot bez uszczerbku dla potrzeb codziennego życia. Posiadając jednak dobry pomysł na biznes, warto pamiętać, że istnieją również inne sposoby finansowania działalności – nie trzeba zatem rezygnować z własnych planów biznesowych z powodu braku zgromadzonego kapitału.

Wsparcie banku

W przypadku braku własnych środków warto rozważyć skorzystanie z pomocy banku. Banki oferują bowiem wiele różnorodnych form wsparcia, które można dopasować do potrzeb przedsiębiorstwa. Do najpopularniejszych bankowych źródeł finansowania działalności gospodarczej są pożyczki i kredyty. Zasada ich zaciągania i spłacania jest dość podobna, różnić się jednak mogą pewnymi kwestiami związanymi z przeznaczeniem środków. Wiele banków oferuje pożyczki, które relatywnie łatwo zaciągnąć – nie potrzeba wskazywać celu, na jaki mają być przeznaczone, wystarczy określić pożądaną kwotę i okres spłaty. Banki kuszą możliwością wypłaty środków nawet w dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki, może więc to być forma dość wygodna i niezwiązana z długim czasem oczekiwania na decyzję.

Kredyt zaś występuje w kilku postaciach – może być to kredyt obrotowy, inwestycyjny czy też kredyt w rachunku bieżącym. Ten ostatni jest podobny do kredytu w rachunku w przypadku kont osobistych. Jest to określony limit, do jakiego posiadacz konta – w tym wypadku firma – może się zadłużyć, czyli korzystać z dodatkowej kwoty pieniędzy na rachunku. Taki kredyt jest spłacany w momencie uzyskania wpływu na rachunek bankowy. Jest to prosta i wygodna metoda wsparcia finansowego bieżącej działalności.

Kolejnym rodzajem kredytu jest kredyt obrotowy. Jest on udzielany na potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, jednak do jego uzyskania nie jest konkretne wskazanie konkretnego celu, jaki miałby być z pomocą tego kredytu sfinansowany. Jest to dobre źródło finansowania w przypadku konieczności wsparcia codziennej działalności, a potrzeby są bardzo różnorodne, na przykład zakup towaru, nieplanowana naprawa czy zakup sprzętu. Przedsiębiorstwo spłaca taki kredyt w ratach uwzględniających określone oprocentowanie.
Istnieje również kredyt inwestycyjny, który, jak wskazuje sama jego nazwa, udzielany jest w celu sfinansowania określonych inwestycji. Przedsiębiorca powinien więc wskazać konkretny cel, na jaki przeznaczone zostaną uzyskane kredytem środki finansowe. Bank może samodzielnie dokonać analizy inwestycji i ocenić jej szacowane koszty i zyski. Tym samym uzyskanie tego rodzaju kredytu może być nieco trudniejsze, jednak takie wsparcie jest dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza gdy firma stoi w obliczu dużych inwestycji, których koszt przerasta bieżące możliwości finansowania.

Leasing nie tylko na samochód

Inny powszechnie znany rodzaj wsparcia finansowego to leasing. Zazwyczaj kojarzy się on z finansowaniem zakupu samochodu firmowego, ma on jednak dużo szersze zastosowanie. Z pomocą leasingu można sfinansować również zakup innych środków trwałych, takich jak sprzęt, oprogramowanie czy meble. Ważną zaletą tego rozwiązania jest możliwość dokonania zakupów bez konieczności angażowania własnych środków, dzięki czemu finanse firmy mogą być wykorzystywane w ramach bieżącej działalności. Leasing – tak jak kredyt – jest spłacany w ratach. Można wyróżnić dwa rodzaje leasingu, a mianowicie leasing operacyjny i leasing finansowy. Ten pierwszy jest szczególnie popularny przy finansowaniu zakupu auta firmowego. W praktyce właścicielem auta pozostaje leasingodawca, a firma, czyli leasingobiorca, zobowiązuje się spłacać miesięczne raty i użytkować pojazd zgodnie z warunkami umowy. Można porównać to rozwiązanie z dzierżawą, jednak po upływie okresu, na jaki umowa leasingu została zawarta, użytkownik auta ma możliwość jego wykupu na wcześniej ustalonych zasadach.

Jeśli zaś chodzi o leasing finansowy, zasada jego działania jest podobna, jednak istnieje wiele różnic natury formalnej i finansowej. Przede wszystkim te dwie formy finansowania rozróżnia minimalny okres obowiązywania umowy – brak jest takich ograniczeń w przypadku leasingu finansowego, natomiast leasing operacyjny wiąże się ze z góry ustalonym minimalnym okresem zobowiązania. W przypadku zakupu samochodu będzie to okres nie krótszy niż dwa lata. Ważną kwestią z punktu widzenia przedsiębiorcy będzie też możliwość zaliczenia rat leasingowych do kosztów uzyskania przychodu. Leasing operacyjny umożliwia wliczenie w koszty całości raty (kapitału i odsetek), z kolei leasing finansowy daje możliwość doliczenia wyłącznie części odsetkowej raty. Trzeba być również świadomym różnic w kwestii rozliczenia podatku VAT – leasing finansowy wiąże się z koniecznością zapłaty całego podatku VAT związanego z zakupem wraz z pierwszą fakturą leasingową, podczas gdy w leasingu operacyjnym podatek ten jest doliczany do każdej faktury, w związku z czym obciążenie to rozkłada się na cały okres leasingu.
Oba rodzaje leasingu mają swoje zalety, zatem przed podjęciem decyzji o wyborze jednego z nich trzeba dopasować rozwiązanie do potrzeb własnego przedsiębiorstwa.

Dotacje z urzędu pracy

Jednym ze sposobów wsparcia firmy na samym początku jej działania są dotacje z urzędu pracy, przeznaczone na założenie działalności gospodarczej. Są one skierowane do bezrobotnych i z reguły dotyczą określonej grupy społecznej, na przykład kobiet wracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka czy też osób po ukończeniu 50 roku życia. Mają więc za zadanie wesprzeć osoby w trudniejszej sytuacji zawodowej, dla których własna firma może okazać się doskonałym pomysłem na przyszłość. Planując założenie firmy warto skontaktować się z lokalnym urzędem pracy i dowiedzieć się, czy planowane są nabory wniosków o dofinansowanie działalności. Trzeba jednak pamiętać, że ubiegając się o tego rodzaju wsparcie trzeba przestrzegać regulaminu i zapisów umowy, które w bardzo konkretny sposób wskazują, jakie kategorie zakupów i wydatków można finansować z takiej dotacji, a jakie nie mogą liczyć na wsparcie. Jest to istotne zwłaszcza z punktu widzenia rozliczenia dotacji – dokonanie zakupu wykraczającego poza regulamin i uzgodniony zakres może wiązać się z koniecznością zwrotu uzyskanej dotacji. Niemniej, jest to bardzo atrakcyjna forma finansowania działalności, ponieważ pozwala założyć firmę niemal bez posiadania własnych środków finansowych.

Dotacje z Unii Europejskiej

Obecność Polski w Unii Europejskiej to możliwość korzystania z bardzo wielu programów wspierających rozwój przedsiębiorczości i gospodarki. Warto śledzić bieżące informacje o naborach wniosków – są one również skierowane do określonych grup osób planujących założenie działalności, ale też do istniejących już przedsiębiorstw. Ich różnorodność powoduje, że każdy przyszły i funkcjonujący już przedsiębiorca znajdzie coś dla sienie. Możliwości wsparcia warto szukać w Regionalnych Programach Operacyjnych poszczególnych województw, Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój czy też w Programie Inteligentny Operacyjnym Inteligentny Rozwój. Wśród form wsparcia, jakie wynikają z tych programów, można wyróżnić dotacje finansowe, niskooprocentowane pożyczki, czy też możliwość korzystania z pozafinansowej pomocy, takiej jak szkolenia czy dostęp do porad prawnych, księgowych i innych specjalistycznych usług. Nabory wniosków o udzielenie pomocy prowadzone są cyklicznie, zatem dobrym rozwiązaniem jest kontakt z lokalną jednostką odpowiedzialną za wdrażanie i realizację programów unijnych w celu uzyskania informacji o harmonogramach naborów oraz zasadach udzielania wsparcia.

Prowadzenie działalności gospodarczej to poważne zadanie. Wymaga odpowiedniego planowania i przewidywania, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie finansowe. Jeśli firma zatrudnia pracowników, tym większa odpowiedzialność ciąży na przedsiębiorcy – jest wtedy odpowiedzialny nie tylko za swoje finanse, ale też za bezpieczeństwo finansowe współpracowników i ich rodzin. Warto zatem mieć świadomość możliwości pozyskania finansowania, które może nie tylko wesprzeć firmę w bieżącej działalności, ale również pomoże rozwinąć się dzięki dokonaniu inwestycji, na które firma bez dodatkowego wsparcia nie mogłaby sobie pozwolić. Trzeba równocześnie mieć świadomość, że finansowanie w postaci pożyczek, kredytów czy leasingu to zobowiązanie wobec banku, które trzeba spłacać regularnie, a dodatkowo poza kosztem pozyskanego kapitału przedsiębiorca będzie też zobowiązany do spłacania odsetek. Z jednej strony jest to dodatkowy wydatek, z drugiej – pomoc, bez której wiele firm nie rozwinęłoby się, nie wprowadziło na rynek nowych produktów i nie zatrudniło większej liczby pracowników. Przed podjęciem decyzji o ubieganiu się o takie finansowanie warto przemyśleć, jakie są potrzeby przedsiębiorstwa i z jakimi ograniczeniami będzie wiązało się jego uzyskanie. Choć z jednej strony jest to poważne zobowiązanie, z drugiej może okazać się, że to bardzo cenna pomoc i możliwość rozwinięcia skrzydeł. Warto więc świadomie podjąć decyzję, wybrać środki najbardziej dopasowane do sytuacji firmy, przeanalizować wszelkie konsekwencje i mając pełen obraz sytuacji wprowadzić w życie plan pozyskania finansowania.


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/rafalszr/domains/rafalszrajnert.pl/public_html/wp-content/themes/betheme/includes/content-single.php on line 286
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podaj imię i adres email, aby przejść dalej