Co to jest System SRM (ang. Supplier Relationship Management)

Sprzedaż komplementarna – co to jest i na czym polega? (przykłady, definicja)
10 maja, 2023
Skarga kasacyjna – co to jest?
11 maja, 2023

Co to jest System SRM (ang. Supplier Relationship Management)

System SRM

Co to jest System SRM (ang. Supplier Relationship Management)

System SRM (Supplier Relationship Management) jest to narzędzie, technologia lub platforma służąca do zarządzania relacjami z dostawcami w organizacji. SRM koncentruje się na rozwijaniu i utrzymaniu pozytywnych, efektywnych i strategicznych relacji z dostawcami w celu zwiększenia wartości dostaw, minimalizacji ryzyka i optymalizacji procesów zakupowych.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Główne cele Systemu SRM to:

 1. Wybór i zarządzanie dostawcami: System SRM pomaga w procesie selekcji dostawców, ocenie ich wydajności i zarządzaniu umowami. Umożliwia monitorowanie i ocenę dostawców na podstawie takich kryteriów jak jakość, niezawodność, terminowość, konkurencyjność cenowa, zgodność z wymaganiami prawno-regulacyjnymi itp.
 2. Współpraca i komunikacja: System SRM ułatwia komunikację i współpracę między organizacją a jej dostawcami. Zapewnia narzędzia do wymiany informacji, zarządzania zamówieniami, śledzenia dostaw, rozwiązywania problemów i udostępniania dokumentów. Dzięki temu organizacja może skutecznie koordynować działania i procesy związane z dostawami.
 3. Zarządzanie ryzykiem i ciągłość dostaw: System SRM pomaga organizacji w identyfikowaniu, ocenie i zarządzaniu ryzykiem związanym z dostawcami. Umożliwia monitorowanie dostawców pod kątem ich zdolności do spełnienia wymagań, identyfikowanie potencjalnych zagrożeń, planowanie działań zapobiegawczych i zarządzanie incydentami, które mogą wpływać na ciągłość dostaw.
 4. Innowacje i rozwój współpracy: System SRM wspiera organizację w budowaniu długoterminowych relacji strategicznych z dostawcami. Umożliwia wymianę pomysłów, informacji i wiedzy, a także wspólny rozwój produktów, usług i procesów. System SRM może wspomagać organizację w identyfikowaniu nowych możliwości, innowacyjnych rozwiązań i osiąganiu konkurencyjnej przewagi poprzez współpracę z dostawcami.

W skrócie, System SRM jest to narzędzie, które pomaga organizacji w skutecznym zarządzaniu relacjami z dostawcami, poprzez monitorowanie, ocenę, komunikację, zarządzanie ryzykiem i rozwój współpracy. Dzięki temu organizacja może poprawić efektywność swoich procesów zakupowych, minimalizować ryzyko i osiągać lepsze rezultaty w relacjach z dostawcami.

SRM (ang. Supplier Relationship Management) przykłady

Oto kilka przykładów systemów SRM, które są popularne na rynku:

 1. SAP Ariba: SAP Ariba to jedna z wiodących platform SRM dostępnych na rynku. Zapewnia narzędzia do zarządzania całym procesem zakupowym, w tym selekcją dostawców, negocjacją umów, monitorowaniem wydajności dostawców oraz zarządzaniem dokumentacją i płatnościami.
 2. Oracle Supplier Relationship Management: Oracle SRM to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania relacjami z dostawcami. Obejmuje funkcje takie jak zarządzanie katalogami, ocena wydajności dostawców, zarządzanie umowami, monitorowanie dostaw, rozwiązywanie sporów i śledzenie płatności.
 3. Coupa Supplier Relationship Management: Coupa SRM to platforma SRM, która umożliwia organizacjom zarządzanie relacjami z dostawcami, procesami zakupowymi, oceną dostawców, zarządzaniem katalogami i płatnościami. Zapewnia także narzędzia do monitorowania i optymalizacji wydatków związanych z dostawami.
 4. Zycus Supplier Relationship Management: Zycus SRM to rozwiązanie, które wspiera organizacje w zarządzaniu relacjami z dostawcami na wszystkich etapach cyklu zakupowego. Oferuje funkcje takie jak ocena dostawców, zarządzanie ryzykiem, monitorowanie i raportowanie wydajności dostawców oraz integrację z innymi systemami ERP (Enterprise Resource Planning).
 5. Jaggaer Supplier Relationship Management: Jaggaer SRM to platforma, która umożliwia organizacjom skuteczne zarządzanie dostawcami, procesami zakupowymi i wydajnością łańcucha dostaw. Oferuje funkcje takie jak ocena dostawców, zarządzanie umowami, monitorowanie ryzyka, integrację z innymi systemami oraz narzędzia do analiz i raportowania.

Te przykłady stanowią tylko niewielką część dostępnych rozwiązań SRM. Istnieje wiele innych platform i narzędzi, które oferują funkcje związane z zarządzaniem relacjami z dostawcami. Wybór odpowiedniego systemu SRM zależy od indywidualnych potrzeb i wymagań organizacji.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

Wady i zalety SRM

System SRM (Supplier Relationship Management) ma zarówno swoje zalety, jak i wady. Oto kilka z nich:

Zalety SRM:

 1. Lepsze zarządzanie relacjami z dostawcami: SRM umożliwia organizacji skoncentrowanie się na budowaniu silnych i strategicznych relacji z dostawcami. Umożliwia efektywną komunikację, współpracę i wymianę informacji, co przyczynia się do lepszego zrozumienia i wspólnego osiągania celów.
 2. Poprawa wydajności i efektywności zakupowej: Dzięki SRM organizacja ma lepszą kontrolę nad procesami zakupowymi. Może monitorować i oceniać wydajność dostawców, zarządzać umowami, śledzić dostawy i poprawiać efektywność operacyjną. To prowadzi do optymalizacji kosztów, minimalizacji ryzyka i zwiększenia wartości dostaw.
 3. Minimalizacja ryzyka: Systemy SRM pomagają organizacjom w identyfikowaniu, ocenie i zarządzaniu ryzykiem związanym z dostawcami. Umożliwiają monitorowanie dostawców pod kątem zgodności z wymaganiami prawnymi, jakością, niezawodnością itp. Dzięki temu organizacja może minimalizować ryzyko zakupowe i unikać potencjalnych problemów.
 4. Wzrost innowacyjności i współpracy: SRM wspiera organizację w budowaniu długoterminowych relacji z dostawcami. Może zachęcać do wspólnego rozwoju produktów, usług i procesów, wymiany pomysłów i wiedzy. To sprzyja innowacyjności, tworzeniu wartości dodanej i osiąganiu konkurencyjnej przewagi.

Wady SRM:

 1. Wysokie koszty wdrożenia: Implementacja systemu SRM może być kosztowna. Wymaga zakupu lub dostosowania odpowiedniego oprogramowania, szkoleń dla personelu, integracji z innymi systemami itp. Koszty mogą być znaczące, szczególnie dla mniejszych organizacji.
 2. Złożoność wdrożenia: Wdrożenie systemu SRM może być skomplikowane i wymagać czasu oraz zasobów. Integracja z istniejącymi systemami, dostosowanie do specyficznych potrzeb organizacji i przeszkolenie personelu mogą stanowić wyzwanie.
 3. Zależność od dostawcy systemu SRM: Korzystanie z systemu SRM oznacza, że organizacja staje się zależna od dostawcy tego systemu. Jeśli dostawca nie dostarcza odpowiedniego wsparcia technicznego lub rozwijanych nowych funkcji, może to mieć negatywny wpływ na działanie organizacji.
 4. Trudności w zmianie dostawcy systemu SRM:
 5. Jeśli organizacja zdecyduje się na zmianę dostawcy systemu SRM, może to być skomplikowane i wymagać dużo czasu oraz zasobów. Przeniesienie danych, dostosowanie procesów do nowego systemu i przeszkolenie personelu mogą być trudne i wiązać się z ryzykiem przerw w działaniu.
 6. Zwiększony nakład pracy i zasobów: Wprowadzenie systemu SRM może wymagać dodatkowego nakładu pracy i zasobów. Organizacja musi poświęcić czas i wysiłek na wdrożenie, szkolenia, monitorowanie i utrzymanie systemu. Jeśli nie zostanie odpowiednio zarządzany, system SRM może obciążyć zasoby organizacji.
 7. Potrzeba akceptacji ze strony dostawców: Efektywne zarządzanie relacjami z dostawcami za pomocą SRM wymaga pełnej współpracy i akceptacji ze strony dostawców. Niektórzy dostawcy mogą być oporni lub niechętni w stosowaniu systemu SRM, co może utrudniać realizację celów organizacji.

Warto jednak pamiętać, że wady te mogą być zarządzane i zminimalizowane poprzez odpowiednie planowanie, zarządzanie projektem i dobór odpowiedniego systemu SRM, który odpowiada specyficznym potrzebom organizacji.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Co to jest System SRM (ang. Supplier Relationship Management) 1

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)