Subwencja jako sposób równoważenia niedoskonałości rynku czy raczej powód rosnącego długu publicznego

Inkubator przedsiębiorczości -co to jest i jakie korzyści daje?
20 czerwca, 2022
Strategia – co to jest i jak stworzyć perfekcyjny plan
20 czerwca, 2022

Subwencja jako sposób równoważenia niedoskonałości rynku czy raczej powód rosnącego długu publicznego

Subwencja

Subwencja jako sposób równoważenia niedoskonałości rynku czy raczej powód rosnącego długu publicznego

Subwencja, lub inaczej subsydium to bezpośrednia lub pośrednia płatność, na rzecz osób fizycznych lub firm, jak również instytucji z sektora publicznego. Przyznawana jest na podstawie określonego budżetu, zwykle w formie finansowej od rządu lub docelowej obniżki podatków.

Nie jest wymagany zwrot funduszy i nie ma wymogów prawnych co do określenia przez wspomagany podmiot, na jaki konkretny cel przeznaczone zostaną środki.

W teorii ekonomii subwencje mogą być wykorzystywane do równoważenia niedoskonałości rynku w celu osiągnięcia większej efektywności ekonomicznej.

Powinny zapewniać wsparcie konkurencyjności danego sektora gospodarki, czy też chronić obszar, który nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, jak na przykład dziedzictwo kulturowe lub chociażby wspierać działania ułatwiające dostępność informacji sektora publicznego.

Rząd definiuje kto i na jakich zasadach może otrzymać wsparcie

W zależności od realnego przeznaczenia, Skarb Państwa może udzielić subwencji na zasadach ogólnych, czyli uregulowanych ustawą lub w zakresie wsparcia konkretnych celów przedmiotowych.

Subwencja dla oświaty ma na celu wyrównanie dostępu do kształcenia na ujednoliconym poziomie, na terenie całego kraju. Jest przyznawana zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez jednostki samorządowe.

Co ciekawe, nauczanie domowe również jest nią objęte, a kwota wsparcia tej formy kształcenia jest zwiększana z roku na rok.

Funkcja wyrównawcza subwencji ma zastosowanie w celu niwelowania dysproporcji i różnic finansowych pomiędzy poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego, tak aby mogły realizować plany rozwoju danego obszaru na poziomie standardów przyjętych w całym kraju.

W całości subsydiowane przez państwo mogą być na przykład partie polityczne. Pieniądze wypłacane są podczas trwania całej kadencji partii, do czasu kolejnych wyborów. Kwota jest uzależniona od ilości otrzymanych głosów, ale również ma na celu wyrównanie szans na scenie politycznej również mniejszych ugrupowań.

Po osiągnięciu kolejnych progów w ilości otrzymanych głosów, partie polityczne mają otrzymywać coraz mniejszą kwotę w przeliczeniu na pojedynczy głos. Dodatkowo, mogą one otrzymać zwrot wydatków poniesionych podczas trwania kampanii.

Państwowa polityka gospodarcza ma narzędzia do reagowania na nieprzewidziane sytuacje krytyczne, takie jak pandemia COVID-19 czy też wojna na Ukrainie. Subwencja finansowa PFR, tak zwana tarcza antykryzysowa, dzięki której przedsiębiorstwa z ponad 40 branż, które zostały dotknięte restrykcjami pandemicznymi, mogły ubiegać się o wsparcie państwa.

Następnie subwencja oświatowa dla ponad 800 tysięcy dzieci z Ukrainy, wdrożona bezpośrednio po przyjęciu kilku milionów uchodźców z terenów objętych wojną.

Zasadność oraz proces przydzielania subwencji

Kwestią nieustających sporów jest sam proces podziału subwencji oraz zasadność ich przyznawania. Z krytyką wymierzoną w Ministerstwo Finansów w sprawie kwot subwencji występuje corocznie strona samorządowa, reprezentanci poszczególnych gmin, powiatów oraz województw przedstawiają obszary niedoszacowane oraz potencjalne tegoż skutki w kolejnych latach.

Pomimo wielu pozytywnych korzyści płynących z programów rządowych w zakresie przyznawanych subwencji, ekonomiści zarzucają nieuczciwą przewagę konkurencyjną niektórych przedsiębiorstw, powołując się na przykład na szkody dla zdrowia oraz środowiska, w wyniku niektórych dotowanych działań – chociażby z obszaru energetyki węglowej.

Proponują oni masowe cięcia subsydiów z powodu rosnącego długu publicznego i spadających wpływów z podatków. W jaki sposób rząd zbierze fundusze na subsydiowanie? Oczywiście poprzez nałożenie wyższych podatków. Tak więc to ogół społeczeństwa oraz potężne korporacje zapewniają środki umożliwiające rządowi przydzielanie subwencji.

Dodatkowymi argumentami przeciw subsydiom, jest fakt, że pompowanie pieniędzy w przedsiębiorstwa, których produkty nie są konkurencyjne lub po prostu niskiej jakości, tylko po to aby chronić tak zwane branże perspektywiczne, po prostu psuje rynek i trwoni pieniądze podatników. Subsydia nie powinny stanowić rekompensaty braku umiejętności zarządczych w biznesach wspieranych przez rząd.

Obiektywnie patrząc, taka forma nowoczesnego interwencjonizmu państwa może mieć skutek odwrotny, bo to raczej niemożliwe, aby po kolejnej transzy wsparcia, firmy stały się bardziej przedsiębiorcze, wydajne czy kreatywne. Jeśli rząd miałby sporządzić raport ze swojego sukcesu w wykorzystaniu subwencji, to byłoby dość trudno oszacować powodzenie projektów.

Pozytywne aspekty subwencji poprzez wyrównywanie szans

Dzięki subwencjom duże sumy pieniędzy trafiają do różnych sektorów, branż czy firm i przynoszą korzyści poprzez konkretne działania społeczno-gospodarcze na rzecz dobra publicznego. Pozytywne aspekty, jakie zapewniają programy subwencji to między innymi:

  • pobudzanie eksportu i działalności branż objętych subsydiami z korzyścią dla gospodarki krajowej,
  • zwiększenie wydatków na produkcję i konsumpcję, co wpływa też pośrednio na poziom inflacji
  • wspieranie słabiej rozwiniętych regionów kraju oraz zapobieganie ubóstwu i marginalizacji ekonomicznej
  • stymulowanie do przeprowadzania badania nad rozwojem nowych technologii, zwiększanie efektywności gospodarczej.

Na co przeznaczona jest subwencja?

Środki z subwencji przeznaczane są na pokrycie kosztów związanych z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą. W konsekwencji, subwencja może być przeznaczona na wszelkie wydatki związane z działalnością gospodarczą z zastrzeżeniem katalogu negatywnego określonego w umowie oraz regulaminie Programu.

Co to jest subwencja ogólna?

Subwencja ogólna definicja: w doktrynie prawa finansów publicznych jest to świadczenie publiczne państwa na rzecz innych podmiotów publicznych. Świadczenie to ma charakter bezzwrotny, bezwarunkowy, ogólny i nieodpłatny.

Dotacja a subwencja różnice

Najprościej mówiąc subwencja to zapomoga udzielana przez państwo, aby wspierać rozwój działalności. Przy czym różni się od dotacji, głównie tym, w jaki sposób zostaną zagospodarowane otrzymane środki, ponieważ to zależy tylko od zapotrzebowania i woli tych firmy.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Subwencja jako sposób równoważenia niedoskonałości rynku czy raczej powód rosnącego długu publicznego 1

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz zostaw komentarz poniżej.


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/rafalszr/domains/rafalszrajnert.pl/public_html/wp-content/themes/betheme/includes/content-single.php on line 286
Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podaj imię i adres email, aby przejść dalej

Hej, koniecznie zobacz nowy film na YouTube (piramidy finansowe w Polsce + AMBER GOLD): link

Uzyskaj dostęp do ekskluzywnych wskazówek, strategii i CASE STUDY, których nie udostępniam nigdzie indziej. Zapisz się na newsletter.
Pobierz: Darmowy Raport