Poziomy świadomości (przekraczanie poziomów świadomości) mapa oświecenia

Strategia sprzedaży
Strategia sprzedaży (proces sprzedażowy, zarządzanie i marketing)
21 sierpnia, 2021
Misja i wizja
Misja i wizja, wartości firmy (Strategia)
21 sierpnia, 2021

Poziomy świadomości (przekraczanie poziomów świadomości) mapa oświecenia

Poziomy świadomości
Poziomy świadomości

Poziomy podświadomości – jakie są i czym się charakteryzują?

Prężnie rozwijająca się nauka pozwala nam na odkrycie coraz to nowszych zależności oraz praw, jakie rządzą otaczającym nas światem. Niemniej jednak ta sama nauka nastręcza niemało trudności oraz wątpliwości, jeśli chodzi o nas samych. Mimo że teoretycznie posiadamy obecnie ogromną wiedzę na temat człowieka i działania ludzkiego organizmu, aktualnie wciąż jest to zbyt mała wiedza. Nie inaczej sprawy mają się w kwestii świadomości, podświadomości i rozlicznych kwestii leżących u podłoża ludzkiej psychiki.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Świadomość i podświadomość

Ostatnio coraz częściej oraz głośniej mówi się o tych dwóch fundamentach ludzkiej istoty. Świadomość i podświadomość, to dwie nierozerwalne podstawy ludzkiego bytu. Dlaczego? Otóż całe nasze działanie, sposób myślenia, a także postrzegania otaczającego nas świata jest efektem ścisłej współpracy świadomości z podświadomością.

Podświadomość oraz świadomość diametralnie różnią się od siebie, co na przestrzeni wieków odkryło wielu wybitnych naukowców, a także filozofów. Najtęższe umysły, o jakich słyszał świat, jednoznacznie potwierdziły, że obie te płaszczyzny są ze sobą nierozerwalnie połączone. Czym różni się zatem podświadomość od świadomości?

Można w zasadzie stwierdzić, że wszystkim. Różnice są kolosalne, a każda z płaszczyzn odpowiada za inną sferę życia i funkcjonuje w zupełnie odmienny sposób. Można powiedzieć, że podświadomość jest hierarchicznie ulokowana poniżej świadomości. Dzieje się tak, ponieważ świadomość pełni funkcję kierowcy zasiadającego za kierownicą samochodu, jaką jest właśnie podświadomość. Kierowca kieruje pojazdem, a decydując, w którą stronę należy jechać, kręci kierownicą. Ta natomiast wprawia w ruch całą resztę mechaniki, tak że w efekcie końcowym samochód wykonuje odpowiedni manewr.

Świadomość wydaje jasne dyspozycje oraz rozkazy, zaś zadaniem podświadomości jest ich przetworzenie w taki sposób, aby zostały skutecznie wcielone w życie. Warto zaznaczyć, że podejmowane przez świadomość decyzje swoje podłoże znajdują w podświadomości i przechowywanych w niej informacjach. Podświadomość działa niczym twardy dysk, na którym zapamiętywane zostają wszelkie informacje pozyskane od początku naszego życia. Z nich świadomość wyciąga wnioski. Z tego powodu mówi się, że podświadomość cechuje całkowita neutralność, ponieważ ona tylko zapamiętuje zdobyte informacje, natomiast w przeciwieństwie do swej bliźniaczej siostry nie ocenia ich.

Potęga podświadomości

Chyba każdy bodajby raz w życiu spotkał się z hasłem świadczącym, że całą władzę dzierży w swych dłoniach właśnie podświadomość. Autor książki o potędze podświadomości J. Murphy wcale nie neguje tego twierdzenia, a wręcz przeciwnie. Przedstawia podświadomość jako doskonałego wykonawcę komend. Co więcej, niejednokrotnie wysuwa on twierdzenie, że podświadomość w zasadzie nie ma ograniczeń i z powodu wydawanych przez świadomość komend zdolna jest nawet do dokonywania pozornie niemożliwych dokonań.

Murphy opisuje w książce jako przykłady owych działań wiele historii, gdzie w skutek częstego powtarzania pewnych tez podświadomość stała się doskonałym rozwiązaniem na rozmaite przypadłości. Mowa nie tylko o chorobach. Zdaniem Murphy’ego nasza podświadomość potrafi zdziałać o wiele więcej niż nawet sami potrafimy sobie wyobrazić.

Podświadomość działa poprzez przyjmowanie wyraźnych, klarownych i przede wszystkim prostych komunikatów świadomości. Zgodnie z założeniem możemy świadomie kierować własnym życiem, powtarzając owe komendy w sposób regularny, pozostawiając ich wypełnienie w rękach pozornie od nas niezależnych – podświadomości.

Poziomy świadomości

Chociaż świadomości przypisuje się zdolność samodzielnego kreowania zasad własnej bytności, to jednak nie jest to do końca prawda. Nasza świadomość bowiem poniekąd samoistnie interpretuje pozyskane w ciągu życia informacje o otoczeniu. Co za tym idzie, świadomość odpowiada za interpretowanie otaczającego nas świata, warunków oraz osób.

Całkowity obszar świadomości w celu jej lepszego poznania oraz opisania został podzielony poniekąd na obszary. Owe obszary nazywamy poziomami świadomości. Ich głównym autorem jest David Hawkins opisując temat świadomości oraz jej poziomów w wielu pracach, z którymi warto się zapoznać. Niemniej jednak wymienia on aż 17 różnych poziomów świadomości. Co więcej, każdy z nich dokładnie opisał, jednocześnie przypisując im poszczególne poziomy liczbowe.

Jakie są zatem poziomy świadomości? Cóż, lista liczy aż 17 pozycji, gdzie na samym dole znajduje się wstyd z poziomem 20. Następnie wraz ze wzrastającym poziomem wartości liczbowej kolejno wyszczególnić można winę 30, apatię 50, żal 75, strach 100, pożądanie 125, złość 150, dumę 175 oraz odwagę 200.

Zanim wymienione zostaną kolejne poziomy, warto zaznaczyć, że wyliczone dotychczas są podstawą osłabiającą człowieka. W praktyce znaczy to, że wszelkie myśli, postawy, uczucia, a nawet związki występujące na poziomie odwagi bądź poniżej wywołują ogólne osłabienie psychiczne, a nawet fizyczne człowieka. Dopiero kolejne poziomy wraz ze wzrostem przypisanej do nich liczby odpowiadają za coraz większe wzmocnienie człowieka zarówno pod względem sfery psychicznej, jak i fizycznej.

Do poziomów, gdzie człowiek doświadcza wzmocnienia zaliczają się kolejno neutralność 250, ochota 310, akceptacja 350, rozsądek 400, miłość 500, radość 540, pokój 600, ale także ostatni i najwyższy poziom, jakim jest oświecenie balansujące na pułapie 700 – 1000. Należy zaznaczyć, że na przestrzeni wieków zdaniem Hawkinsa zaledwie pojedyncze jednostki osiągnęły pułap oświecenia. Do owych osób zalicza Buddę, Jezusa czy Krysznę.

Poziomy świadomości – krótka charakterystyka

Zapoznając się z teorią poziomów świadomości Hawkinsa, śmiało można wywnioskować, że każdy z nich przynajmniej minimalnie różni się od poprzedniego. Jest to oczywiście jak najbardziej poprawny wniosek, co w swoich pracach potwierdza sam autor tezy o poziomach świadomości. Co zatem wyróżnia każdy z nich, sprawiając, że są one indywidualnościami?

Wstyd 20 szczególnie mocno przyczynia się do powstawania chorób psychicznych. Jest skutkiem wyjątkowo niskiej samooceny, co z kolei ma wręcz destrukcyjny wpływ nie tylko na psychikę człowieka, ale także jego ciało. Taką osobę cechuje notoryczne odczuwanie irracjonalnego wstydu oraz obawy przed kompromitacją, przez co z kolei charakteryzuje się wycofaniem.

Wina 30 jest poziom pośredniczącym pomiędzy wstydem a apatią. Osoba na tym poziomie ciągle odczuwa silne poczucie winy, obwiniając się dosłownie za każdą jedną sprawę. W swoim mniemaniu jest osobą na wskroś złą, która zasługuje na wyjątkową karę, a po śmierci bez wątpienia skończy w piekle. Oprócz nieustających wyrzutów sumienia osoby na poziomie winy posiadają skłonności samobójcze.

Apatia 50 cechuje przede wszystkim bezsilność. To przekonanie, że nie można zrobić absolutnie nic, aby poprawić własną sytuację życiową. Osobę, która znalazła się na tym poziomie można opisać wieloma cechami charakteru. Jest nie tylko zniechęcona i osamotniona, ale również odczuwa wyczerpanie. Do życia ma podejście pesymistyczne, zaś w kontaktach międzyludzkich przyjmuje postawę skutecznie zrażającą do siebie innych ludzi.

Żal 75 jest wyższym poziomem. Towarzyszą mu poczucie samotności, smutek, a nawet stany depresyjne. Nadal jednak panuje przeświadczenie o własnej bezsilności, a zmianę można osiągnąć jedynie przy pomocy innej osoby.

Strach 100 związany jest z ciągłymi stanami lękowymi i mnożącymi się obawami o wszystko. Na tym poziomie charakterystyczne jest odczuwanie strachu, a nawet miażdżącej paniki w stosunku do każdej sytuacji.

Pożądanie 125, czyli poziom związany z obsesją i chciwością, ale również zazdrością, zawiścią czy nadmierną ambicją. Na tym poziomie pożądanie przyjmuje bardzo negatywną formę, gdyż ciągła pogoń za żądzą wręcz obezwładnia człowieka.

Złość 150 przejawia się w zasadzie rozmaitymi odmianami tak dobrze znanej ludzkości złości. Osoba na tym poziomie świadomości będzie obrażała się o wszystko i pałała niepohamowaną żądzą zemsty. Cechować będą ją frustracja, kłótliwość, pogarda i wszelkie podobne negatywne zachowania.

Duma 175, czyli ostatni z negatywnych poziomów. O ile często duma kojarzy się w sposób pozytywny, o tyle tutaj stanowi całkowite przeciwieństwo. Charakterystyczne dla tego poziomu to zuchwalstwo, samozachwyt i nadmierne przecenianie własnej wartości. Jednocześnie będzie to niepohamowany konsumpcjonizm i dążenie do perfekcji także w zakresie posiadanych dóbr materialnych.

Odwaga 200 to pierwszy pozytywny stan wymieniony w mapie świadomości Hawkinsa. Osoba na tym poziomie zna swoją wartość, jest pewna siebie i wierzy w swoje umiejętności. Nie boi się podejmować działań prowadzących do zmiany. Cechy charakterystyczne to szczęście, samowystarczalność, niezależność, ale również twórcze podejście do sprawy.

Neutralność 250 oznacza koniec popadania ze skrajności w skrajność. Osoby na tym poziomie są spokojne i wolne od dążenia do zwady, co wynika nie tylko z ich poczucia własnej wartości, ale również całkowitego bezpieczeństwa.

Ochota 310 wiąże się nie tylko z samowystarczalnością, ale również brakiem oporów do działania. Nie jest tu obca otwartość na pomysły, jak też działanie pomagające dotrzeć do celu. Jednocześnie na tym poziomie zaczyna się odczuwać empatię i potrzebę niesienia pomocy innym.

Akceptacja 350 związana jest z poczuciem harmonii wewnętrznej i zewnętrznej. Osoba na tym poziomie czuje się częścią świata i społeczeństwa, jednocześnie pozostając całkowicie sobą. Koniec z szukaniem źródła problemów na zewnątrz czy obarczaniem winą o wszystko innych.

Rozsądek 400, czyli poziom dokonywania błyskawicznej analizy sytuacji, jej oceny oraz wyciągania wniosków. Na tym poziomie znajdują się m.in. laureaci nagrody Nobla, ponieważ najwyższym atutem staje się potencjał umysłowy – wiedza i edukacja. Charakterystyczne jest wyciszenie, a do tego również zdroworozsądkowość.

Miłość 500 to w zasadzie sposób bycia. Miłość do wszystkiego i wszystkich, a z tym chęć pomocy, hojność oraz przebaczenie.

Radość 540 jest poziomem uzupełniającym miłość o współczucie, ale też zachwyt pięknem otaczającego świata.

Pokój 600 to stan świadomości, kiedy całkiem inaczej postrzegamy rzeczywistość i cały otaczający wszechświat. Na tym poziomie dostrzega się nawet najmniejsze piękno, zachwycając się nim. Wyżej jest już tylko poziom Oświecenia, jednakże jak wspomniano wcześniej, osiągają go wyłącznie pojedyncze, wręcz wybitne jednostki.

Mapa poziomów świadomości

Jakie masz zdanie na temat 7 poziomów świadomości? Czy podoba Ci się myśl że każdy powinien posiadać schemat jak lepiej duchowo poznajemy siebie?


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/rafalszr/domains/rafalszrajnert.pl/public_html/wp-content/themes/betheme/includes/content-single.php on line 286
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podaj imię i adres email, aby przejść dalej