Modele przywództwa (umiejętności przywódcze) Co robi lider

Sposoby rozwiązywania konfliktów
Sposoby rozwiązywania konfliktów (metody, negocjacje i kompromis)
22 sierpnia, 2021
pierwsze wrażenie
Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie (mowa ciała i psychologia)
22 sierpnia, 2021

Modele przywództwa (umiejętności przywódcze) Co robi lider

przywództwo
Modele przywództwa (umiejętności przywódcze) Co robi lider 1

Modele przywództwa – władza i odpowiedzialność

Zagadnienie przywództwa może być rozpatrywane na różne sposoby. Bycie przywódcą wiąże się z posiadaniem władzy, ale jest to też ogromna odpowiedzialność, zazwyczaj wobec ludzi. Dlatego też jako lidera powinno się wybierać odpowiednie osoby.

Jakie są modele przywództwa?

Istnieją 3 typy przywództwa: autokratyczny, demokratyczny i charyzmatyczny. Każdy z tych stylów przywództwa charakteryzuje się innym rodzajem zarządzania i przynosi odmienne efekty.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Manager? Lider? Przywódca? Modele przywództwa

Przełożony w różnych firmach jest nazywany w różny sposób. Zazwyczaj w małych przedsiębiorstwach, w których pracuje tylko kilka osób, mówi się o szefie bądź przełożonym. Często w firmach produkcyjnych taka osoba nazywana jest kierownikiem. Można mówić na przykład o kierowniku danego działu, przykładowo w przedsiębiorstwie produkcyjnym będzie to kierownik szwalni albo kierownik działu produkcji bądź kierownik magazynu.

Niezależnie od nazewnictwa taka osoba powinna cieszyć się szacunkiem swoich podwładnych. Na taki szacunek trzeba jednak zapracować, ponieważ nie rodzi się on automatycznie w momencie przyjęcia danego stanowiska. Niektóre osoby można uznać za urodzonych kierowników i szefów. Jakie zatem trzeba mieć cechy charakteru i jakie umiejętności, aby starać się o takie stanowisko i je otrzymać? Pewność siebie to bardzo dobra cecha na stanowisku kierowniczym, ale wysokie poczucie własnej wartości nie wystarczy, ponieważ do skutecznego zarządzania ludźmi trzeba jeszcze konkretnych umiejętności.

Małe firmy i wielkie korporacje

W wielkich korporacjach nikt nie mówi o szefie albo kierowniku. Tam używa się innych słów. Team leader zarządza zazwyczaj kilkunastoosobowym zespołem. Jest to osoba, która koordynuje pracę tego teamu, do której można zwrócić się z problemami dotyczącymi codziennej pracy. Team leader powinien na bieżąco wspierać swój zespół. Team leader, w przeciwieństwie do managera, ma codzienny kontakt z członkami swojego zespołu. Manager ma pod sobą zdecydowanie więcej osób niż team leader.

Można powiedzieć, że manager zarządza wszystkimi team leaderami i ich zespołami. Jeśli pojawia się poważniejszy problem, którego team leader nie jest w stanie rozwiązać, trzeba przekazać sprawę jeszcze wyżej, to znaczy do managera. Czasami, kiedy pojawiają się sytuacje konfliktowe w korporacji, interweniują też specjalne komisje, które zostały powołane do rozwiązywania określonych problemów takich jak na przykład mobbing. Jak więc widać, praca w małej firmie zdecydowanie różni się od pracy w korporacji, również pod względem przywództwa. Wydaje się, że w korporacjach większy nacisk kładzie się na szacunek do pracownika i jego potrzeb. Niektórzy jednak twierdzą, że duże firmy to zdecydowanie więcej patologicznych zachowań, nad którymi trzeba przecież zapanować.

Modele przywództwa: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Ludzie zarządzali zespołami o wiele wcześniej niż pojawiły się studia o tematyce zarządzania zasobami ludzkimi. Wydaje się jednak, że zdobycia konkretnego wykształcenia w temacie zarządzania ludźmi może tylko pomóc i absolutnie nie zaszkodzi. Oczywiście niektóre osoby mają wrodzone predyspozycje do zajmowania określonych stanowisk. Nie bez powodu dzieli się ludzi na introwertyków oraz ekstrawertyków.

Bardzo dobry lider może jednak narodzić się zarówno z jednej, jak też z drugiej grupy. Trzeba jednak mieć świadomość tego, że taka osoba musi posiadać pewnego rodzaju charyzmę, aby pociągnąć za sobą innych, którzy pomogą jej wdrożyć w życie konkretne pomysły. Inne kierunki studiów bardzo pomocne w zarządzaniu ludźmi to na przykład psychologia. Bardzo dobrze, jeżeli lider pozna pewne mechanizmy ludzkiego zachowania. Jeśli chodzi o zachowanie ludzi w miejscu pracy, są określone kwestie, na które pracownicy zwracają dużą uwagę. Nie zawsze chodzi o pieniądze, kiedy ktoś decyduje się odejść z miejsca pracy.

Mówi się też, że ktoś przychodzi do firmy, ale odchodzi od szefa. Niewłaściwe zarządzanie bywa przyczyną wielu zwolnień. Dlatego też bardzo ważne jest przeszkolenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie. Korporacje mają swoje standardy w tym zakresie, ale również małe i średnie firmy powinny się tego nauczyć.

Co się dzieje, kiedy nikt nie dowodzi?

Jeżeli w przedsiębiorstwie nie ma żadnej osoby, która posiada decyzyjność, nie jest możliwe skuteczne działanie takiej firmy, ponieważ nikt nie będzie podejmował wiążących decyzji. W razie jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy pracownikami trudno będzie zająć stanowisko i zdecydować co należy robić dalej.

Praca w atmosferze chaosu nikomu nie sprzyja. Dlatego też każdy pracownik powinien dokładnie wiedzieć za co jest odpowiedzialny. Oczywiście w każdej firmie ludzie muszą ze sobą współpracować, również ludzie zatrudnieni na wysokich szczeblach. Umiejętność współpracy w przedsiębiorcy jest bardzo ważna, należy z szacunkiem odnosić się do innych ludzi ich pomysłów. Ważne jest jednak, aby najważniejsza osoba w firmie jasne określiła zakres odpowiedzialności każdego z pracowników. Tylko wtedy firma może działać z sukcesami. Anarchia czyli stan, w którym nie ma władzy, zwiastuje porażkę. W przeszłości przekonało się o tym już wiele narodów.

Modele przywództwa w rodzinie

Zagadnienie przywództwa dotyczy nie tylko miejsca pracy, czyli małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Zagadnienie przywództwa dotyczy także rodziny, ale również w tym obszarze każdy rozumie to inaczej. Kiedyś głową rodziny zawsze był mężczyzna. Zadaniem mężczyzny było zarabianie pieniędzy, zapewnienie bytu całej rodzinie czyli kobiecie i dzieciom. Dzisiaj nierzadko można zauważyć, że role się odwróciły i to kobieta zarabia więcej i utrzymuje cały dom. Najważniejsze, aby para porozumiała się między sobą co do tej kwestii.

W związku, niezależnie od tego czy jest to związek partnerski czy małżeństwo, czasami trzeba będzie pójść na kompromisy. Nie zawsze można mieć ostatnie słowo. Nie każdy związek ma też wyraźnego przywódcę, czasami można zauważyć związki prawdziwie partnerskie. Są też takie związki, w których zdecydowanie częściej jedna z osób ma ostatnie słowo i podejmuje ostateczne decyzje. Zazwyczaj jest to mężczyzna. Niektóre kobiety dobrze odnajdują się w takim układzie, inne jednak wydają się być nieszczęśliwe. Przywództwo mężczyzny ma duży związek z religią, w chrześcijaństwie, które bazuje na Biblii rola mężczyzny jako głowy rodziny jest bardzo widoczna. Stąd też taki właśnie podział ról w małżeństwie można zaobserwować w chrześcijańskich związkach.

Modele przywództwa jako szef w pracy

Jaki powinien być szef w pracy, aby ludzie byli zadowoleni z takiego przywódcy? Przede wszystkim powinna być to osoba odpowiedzialna, która posiada dużą kulturę osobistą. Nie powinna nikogo faworyzować, chociaż oczywiście powinna doceniać najlepszych pracowników. Nikt nie powinien czuć się odrzucony w grupie. Bardzo dobrą praktyką w wielu korporacjach jest okresowe ocenianie pracowników i zwracanie im uwagi na ich mocne i słabe strony. Dzięki temu lider ma szansę przyjrzeć się każdemu pracownikowi i zobaczyć, w czym ta osoba jest dobra i świetnie sobie radzi, a nad czym musi jeszcze popracować. Czasami wyniki takiej analizy mogą doprowadzić do przeniesienia danej osoby na inne stanowisko w tej samej firmie. Ktoś może bowiem zauważyć, że ta osoba bardzo męczy się na obecnym stanowisku, a aktualnie jest otwarty wakat na inne stanowisko, na które ta osoba będzie wspaniale się nadawała. Dobry lider nie będzie za wszelką cenę starał się zatrzymać pracownika w swoim zespole, ale pozwoli mu na dalszy rozwój.

Modele przywództwa: Czy kobieta może dowodzić?

Przez wiele lat dowodzić mogli tylko mężczyźni, a kobiety nie miały nawet praw wyborczych. Teraz wszystko się zmieniło. Nie ma już żadnych przeszkód, aby kobiety wykonywały każdy zawód, kończyły każde możliwe studia i były zatrudnione w korporacjach i małych firmach na najwyższych stanowiskach, także tych związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Kobiety mogą być świetnymi przywódcami, które pociągają za sobą tłumy.

Ta zasada doskonale sprawdza się w polityce Wystarczy spojrzeć chociażby na Angelę Merkel albo Hilary Clinton oraz wiele innych wspaniałych kobiet, które zrobiły karierę polityczną. W polskim biznesie również można znaleźć wiele przedstawicielek płci pięknej, który od lat z sukcesem budują swoje zespoły i zarabiają ogromne pieniądze. Jako przykład można podać Kamilę Rowińską, bizneswoman i aktorkę kilku książek, która obecnie prowadzi firmę szkoleniową, a jej klientkami zostało już 1000 Polek i nie tylko.

Przywództwo kobiety nie jest gorsze niż przywództwo mężczyzny. Trudno też jednoznacznie powiedzieć, kto jest lepszym szefem, przedstawicielka płci pięknej czy też mężczyzna. Z pewnością każdy będzie miał swoje własne doświadczenia w tej sprawie. Bardzo ważne jest jednak to, aby nie uprzedzać się do szefa konkretnej płci, ale być otwartym na różne życiowe doświadczenia. Jeżeli zachowanie przywódcy jest rażąco niewłaściwe, trzeba zainterweniować i przekazać sprawę wyżej. Ta wskazówka ma zastosowanie w każdego rodzaju przywództwie, niezależnie od tego czy chodzi o miejsce pracy, rodzinny dom, czy też na przykład kościół albo klub sportowy.

Co zrobić, kiedy przywódca sobie nie radzi?

Czasami może zdarzyć się, że osoba wybrana do zarządzania zasobami ludzkimi nie daje sobie rady z powierzonymi zadaniami. Pojawia się wtedy pytanie, co robić dalej, czy należy czekać, aż dana osoba nauczy się prawidłowego zarządzania ludźmi czy też należy zabrać jej tę funkcję. Wiele oczywiście zależy od indywidualnej oceny danego przypadku. To można też zadać sobie pytanie czy ta osoba popełniła jakiś rażące zaniedbania bądź błędy w zarządzaniu zasobami ludzkimi, czy chodzi jedynie o drobne niedoskonałości. Bycie liderem to bardzo odpowiedzialne zadanie, lider odpowiada za swoich ludzi i za ich pracę. Lider musi także uważnie obserwować swój zespół każdego dnia. W przeciwnym razie członkowie zespołu nie będą mieli do niego zaufania. Członkowie zespołu muszą widzieć, że lider pracuje równie ciężko jak oni. Warto też wspomnieć, że na pewno nie każda osoba marzy o byciu przełożonym i zarządzaniu. Niektóre osoby już od samego początku są nastawione na tego rodzaju karierę, na przykład w korporacji. Inni jednak doskonale wiedzą, że zarządzanie jest proste jedynie w teorii i unikają tego typu zadań.

Czym są modele przywództwa

Organizacja aby prowadzić efektywny rozwój regularnie zajmuje się wyznaczaniem celów. Dobry menedżer musi kierować, inspirować i przewodzić. Polecam stosować przywództwo sytuacyjne (Blanchard). I dodatkowo planowanie to coś co regularnie przeprowadza prawdziwy lider, bada realizowanie wspólnych celów i dba o rozwijanie wizji przyszłości. Skuteczne przywództwo to nie tylko motywowanie jak osiągać cele organizacji. Przywództwo to proces.

Które modele przywództwa według Ciebie pasują w Twojej organizacji?


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/rafalszr/domains/rafalszrajnert.pl/public_html/wp-content/themes/betheme/includes/content-single.php on line 286
Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podaj imię i adres email, aby przejść dalej

Hej, koniecznie zobacz nowy film na YouTube (piramidy finansowe w Polsce + AMBER GOLD): link

Uzyskaj dostęp do ekskluzywnych wskazówek, strategii i CASE STUDY, których nie udostępniam nigdzie indziej. Zapisz się na newsletter.
Pobierz: Darmowy Raport