Migracja, uchodźca a rynek pracy. Współczesne migracje i przemieszczanie się ludności

RODO
RODO Ochrona danych osobowych, jak przetwarzać dane GDPR
21 sierpnia, 2021
Ciekawe pytania
Ciekawe pytania, jak je zadać. Trudny temat
21 sierpnia, 2021

Migracja, uchodźca a rynek pracy. Współczesne migracje i przemieszczanie się ludności

Migracja
Migracja, uchodźca a rynek pracy. Współczesne migracje i przemieszczanie się ludności 1

Co to jest migracja – charakterystyka i rodzaje migracji

W dzisiejszym świecie zmiana miejsca zamieszkania to dość powszechne zjawisko. Coraz częściej decydujemy się na opuszczenie własnego miasta lub kraju w poszukiwaniu nowego, lepszego życia.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Co to jest migracja?

Migracja to według definicji różnego rodzaju przemieszczenia terytorialne, które powiązane są ze względnie trwałą zmianą miejsca zamieszkania. Migracje można podzielić ze względu na szereg różnych kryteriów. Jednym z nich jest kryterium czasu, według którego migracje dzieli się na:

 • stałe – migracja stała, jak sama nazwa wskazuje, wiąże się stałą zmianą miejsca zamieszkania,
 • czasowe – ten typ migracji cechuje czasowa zmiana miejsca zamieszkania,
 • wahadłowe – polegająca na codziennym dojeżdżaniu do miejsca pracy lub nauki.

Migracja zewnętrzna a migracja wewnętrzna – podstawowe różnice

Migracje można podzielić również ze względu na odległość, dzieląc je na migracje wewnętrzne i zewnętrzne. Migracje wewnętrzne polegają zazwyczaj na przemieszczaniu się danej jednostki w obrębie jednego państwa, podczas gdy migracje zewnętrze oznaczają ruch jednostki odbywający się poza granicami kraju. W obrębie migracji wewnętrznych można dodatkowo wyróżnić:

 • migracje ze wsi do miasta – proces ten można było zaobserwować już w dobie średniowiecza, kiedy to bezrolni chłopi udawali się do większych miast w poszukiwaniu zajęcia. Obecnie migracje ze wsi do miast mają miejsce głównie w krajach rozwijających się, takich jak Indie czy Chiny,
 • migracje z miasta do wsi – proces ten obserwuje się w wysoko rozwiniętych i bogatych krajach, takich jak Francja czy Niemcy.
 • migracje ze wsi do wsi,
 • migracje z miasta do miasta – zarówno migracje ze wsi do wsi, jak i migracje z miasta do miasta nie mają aż tak masowego charakteru jak pozostałe z wymienionych kategorii i w większości przypadków stanowią pojedyncze, odosobnione przykłady.

Migracje zewnętrzne, wychodzące poza granice jednego kraju, podobnie jak migracje wewnętrzne, podlegają bardziej szczegółowemu podziałowi. Pośród migracji zewnętrznych wyróżnia się:

 • emigrację – proces ten polega na wyjeździe obywateli danego państwa i osiedlenie się na terenie innego kraju,
 • imigrację – proces odwrotny do procesu emigracji, w którym dane państwo przyjmuje obywateli innych krajów,
 • reemigrację – czyli powrót emigrantów do ojczystego kraju po jego wcześniejszym, dobrowolnym opuszczeniu,
 • repatriację – proces ten obejmuje powrót do ojczyzny osób przebywających przymusowo przez dłuższy czas poza granicami swego kraju,
 • deportację – polega między innymi na przekazaniu władzom danego kraju nielegalnych imigrantów, którzy przybyli z jego terytorium

Wewnętrzny podział pojęcia migracji może zostać również przeprowadzony w oparciu o jej przyczyny. Ze względy na powód migracji wyróżnia się między innymi migracje: zarobkowe, rodzinne, narodowościowe, religijne, polityczne czy turystyczne.

Skutki migracji

Migracja to proces, który wywołuje szereg zarówno pozytywnych, jak i negatywnych konsekwencji. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę to, że skutki migracji powinny być rozpatrywane nie tylko z punktu widzenia kraju wysyłającego, ale także z perspektywy kraju przyjmującego imigrantów.

Do najbardziej znamiennych skutków migracji dla kraju wysyłającego można zaliczyć między innymi: obniżenie wskaźników bezrobocia i ubóstwa, podnoszenie standardów życia, rozwój sektora usług takich jak firmy transportowe i agencje turystyczne czy możliwość poznania nowych języków i kultur.

Oprócz pozytywnych skutków emigracji, kraj wysyłający musi liczyć się również z szeregiem nieco bardziej nieprzyjemnych aspektów takich jak: niedopasowanie popytu i podaży pracy, utrata kapitału ludzkiego, w tym osób z wyższym wykształceniem, spadek PKB czy zmiana struktur społeczno-kulturowych.

Proces migracji ma też ogromny wpływ na dynamikę procesów toczących się wewnątrz kraju przyjmującego. Do zalet imigracji można zaliczyć między innymi napływ doświadczonych i dobrze wykształconych specjalistów, a także urozmaicenie kulturowe społeczeństwa.

Imigranci w wielu krajach są jednak bardzo często postrzegani jako zagrożenie. Negatywne skojarzenie emigracji wiąże się przede wszystkim ze wzrostem liczby ludności obcej, a także obawą przed utratą pracy – w wielu krajach ciągle funkcjonuje przeświadczenie, że zagraniczni specjaliści, w szczególności ci pochodzący z mniej zamożnych krajów, są zatrudniani wyłącznie ze względu na niższe koszty utrzymania.

Migracja – zło konieczne czy szansa na lepsze życie?

Na pytanie co to jest migracja i czy jest ona zjawiskiem negatywnym trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Po pierwsze uniemożliwia to duża kompleksowość samego pojęcia migracji. O ile migracja wewnętrzna, w obrębie jednego kraju, jest czymś zupełnie normalnym i w większości przypadków nie wiąże się z dużymi wyrzeczeniami, o tyle migracja poza granice kraju to dla wielu osób bardzo ciężkie, niekiedy traumatyczne przeżycie, szczególnie wtedy jeżeli decyzja o opuszczeniu własnego kraju jest wynikiem przymusu.

Migracja, szczególnie ta zarobkowa, bardzo często wiąże się z ogromnym stresem i separacją rodzin. Z drugiej strony dla wielu osób możliwość zamieszkania w innym kraju i dogłębnego poznania jego kultury to spełnienie najskrytszych marzeń. W ocenie zjawiska z pewnością pomoże poznanie powodu migracji – to właśnie przyczyny zmiany miejsca zamieszkania stanowią zazwyczaj o istocie i wydźwięku każdego przypadku.

Migracja, uchodźca a rynek pracy. Współczesne migracje i przemieszczanie się ludności

Uważasz że europa posiada duży potencjał migracyjny? Masowe migracje występują zazwyczaj wtedy kiedy jakiś obszar wydaje się bardzo atrakcyjny dla ludności.

Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj imię i adres email, aby przejść dalej

Hej, koniecznie zobacz nowy film na YouTube (piramidy finansowe w Polsce + AMBER GOLD): link

Uzyskaj dostęp do ekskluzywnych wskazówek, strategii i CASE STUDY, których nie udostępniam nigdzie indziej.
Zapisz się na newsletter.

Zapisz się i otrzymuj ciekawe informacje!