Fuzja przedsiębiorstw i przejęcia -czym są i jak je przeprowadzić?

Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (doradztwo biznesowe dla firm)
16 stycznia, 2023
Dlaczego pieniądze lubią szybkość?
22 stycznia, 2023

Fuzja przedsiębiorstw i przejęcia -czym są i jak je przeprowadzić?

Fuzja przedsiębiorstw

Czym jest fuzja przedsiębiorstw?

Fuzja przedsiębiorstw to dobrowolne połączenie przynajmniej dwóch podmiotów. Przedsiębiorstwa łączą się poprzez dokonanie fuzji, aby łatwiej osiągnąć wyznaczone przez siebie cele. Najczęściej taka decyzja towarzyszy zmianom, które zachodzą w obu przedsiębiorstwach.

Zmiany są związane z budżetem obu przedsiębiorstw i ich celów strategicznych. Niekiedy firmy decydują się na takie rozwiązanie w sytuacji, gdy pojawiają się trudne do rozwiązania problemy. Połączenie sił zwiększa szanse na to, iż oba przedsiębiorstwa przetrwają na rynku i prześcigną konkurencję.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Dołącz do nas NA DARMOWYM WIDEO

Wpisz Swój Najlepszy Adres Email, Ponieważ Na Niego Dostaniesz Link.

Jednocząc siły przedsiębiorstwa posiadają wspólny budżet i łączą swoje zdobyte doświadczenie z rynku na przestrzeni lat. Fuzja jest z reguły pozytywnym rozwiązaniem, które potrafi przynieść firmie liczne korzyści. Im większa staje się dana organizacja, tym lepiej może oddziaływać na rynek i konkurować z liczną konkurencją. W ten sposób połączone przedsiębiorstwo jest w stanie zwiększyć swoje dochody i dyktować ceny wybranych produktów lub usług. Warunki poszczególnych fuzji ustalane są indywidualnie przez właścicieli danych przedsiębiorstw.

Jeśli przedsiębiorstwo posiada lepszą sytuację od drugiego, to prawdopodobnie będzie miała lepszą sytuację do negocjacji. Niekiedy dochodzi do sytuacji, że jedno przedsiębiorstwo chłonie drugie w swoje struktury. Najczęściej przedsiębiorstwo decydują się na połączenie swoich sił i rozpoczęcie działalność pod nowym szyldem. W ten sposób powstaje nowe przedsiębiorstwo, który może od początku budować swój wizerunek i działać na rynku. Jest to idealne rozwiązanie w sytuacji, gdy dane przedsiębiorstwo chce zmienić swój wizerunek na lepszy.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

Nierzadko towarzyszy temu całkowity rebranding, gdzie zmianie ulegają charakterystyczne elementy związane z obu markami. Powstaje zupełnie inne logo, firma zmienia charakterystyczne barwy, a produkty są inaczej pakowane. Zmianie może ulec również sposób komunikacji z klientami i ich obsługa, która ulegnie poprawie. Fuzja to najczęściej obustronne korzyści, gdzie oba przedsiębiorstwa zyskują na tym rozwiązaniu. Warto tutaj wspomnieć, iż istnieje kilka rodzajów fuzji. W zależności od rodzaju przedsiębiorstwo decydują się na inne warunki przejścia przez ten proces. 

Jakie rodzaje fuzji przedsiębiorstwa mają do wyboru?

Fuzja przedsiębiorstw przynosi im liczne korzyści, które wynikają z takiego rozwiązania. Przed dokonaniem fuzji przedsiębiorstwa muszą ustalić dokładne warunki, które będą towarzyszyły takiej zmianie. Najczęściej pomiędzy dwoma podmiotami dochodzi do negocjacji, gdzie przedsiębiorstwa godzą się na poszczególne warunki współpracy. W przypadku fuzji należy wymienić kilka jej rodzajów, gdzie każdy różni się od siebie warunkami.

Firma decydując się na konkretną opcję odniesie mniejsze lub większe korzyści z przeprowadzenia takiej fuzji. Pierwszym rodzajem fuzji jest pozioma, która jest również określana mianem horyzontalnej. Wspomniana fuzja łączy ze sobą przedsiębiorstwa działające w podobnej branży. Przedsiębiorcy często decydują się na jej wybór przy tworzeniu fuzji, ze względu na płynące z tego rozwiązania korzyści. Poprzez nawiązanie takiej fuzji oba przedsiębiorstwa są w stanie zredukować koszty prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Produkty produkowane przez oba przedsiębiorstwa są podobne, wiec może wprowadzić zmiany ułatwiające ten proces.

Często poprzez połączenie możliwości produkcyjnych obu przedsiębiorstw następuje związany z tym spadek kosztów. Kolejną kwestią przy wprowadzeniu fuzji horyzontalnej jest znacząco podwyższenie produktywności. Efektywność połączonego przedsiębiorstwa wzrasta, co przekłada się na osiągane wyniki finansowe z prowadzonej działalności. Firmy łączące swoje siły w ramach takiej fuzji zyskują stabilniejszą pozycję na rynku. Przedsiębiorstwa mają wspólny budżet, co daje im większe bezpieczeństwo i możliwość radzenia sobie z różnymi nieprzewidzianymi sytuacjami.

Połączone przedsiębiorstwo jest w stanie lepiej reagować na najróżniejsze sytuacje kryzysowe. Warto tutaj wspomnieć, iż przy podczas fuzji przedsiębiorstwo często zyskuje na wartości. Im większa staje się dana firma, tym wzrasta ilość inwestorów, którzy są skłonni w nią zainwestować swój kapitał. Omawiając kolejne rodzaje fuzji trafimy na takie, które rozszerzają rynek lub ofertę danego przedsiębiorstwa. Przeprowadzenie fuzji często jest w stanie pomóc przedsiębiorstwu w tym, aby zwiększyć udziały na danym rynku.

W tym wypadku takie działanie jest ograniczone najczęściej przepisami panującymi w danym kraju. Poszczególne kraje starają się zwalczać sytuację, gdy dane przedsiębiorstwo zdobywa dominację na rynku. Dominująca pozycja pozwala wykorzystywać swoje położenie do tego, aby dyktować nieuczciwe warunki klientom i ceny. Najczęściej państwa posiadają specjalne instytucje, które sprzeciwiają się dominacji jednego przedsiębiorstwa i skupienia całej produkcji wokół niego. Najczęściej przeprowadzenie fuzji przynosi jednak korzyści przedsiębiorstwu i klientom. Poprzez połączenie swoich możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwo jest w stanie zaproponować lepsze ceny na swoje produkty lub usługi. Kolejnym rodzajem fuzji, która jest możliwa do dokonania to pionowa.

W tym wypadku jest to fuzja, która łączy ze sobą firmy produkujące poszczególne części danego produktu. Firmy są w stanie nawiązać ze sobą współpracę na poszczególnych etapach produkcji, co z kolei przekłada się na koszty i szybkość działania. Połączenie sił poprzez fuzję sprzyja lepszemu zarządzaniu produkcją i jej kontrolą. Przedsiębiorstwa poprzez nawiązanie takiej fuzji mogą wydajniej prowadzić swoją działalność gospodarczą. Ostatnim rodzajem fuzji jest konglomeratowa, która odnosi się do przedsiębiorstw działających w zupełnie odmiennych branżach. W tym wypadku celem przeprowadzenia takiej fuzji najczęściej jest chęć zróżnicowania asortymentu.

Poszczególne przedsiębiorstwa łącząc siły są w stanie zaoferować klientom większy wybór produktów w ofercie. W ten sposób przedsiębiorstwa mogą stać się gigantem na rynku, który będzie mógł konkurować z największymi spółkami z różnych branż. Najczęściej jak sama nazwa wskazuje wykonanie takiej fuzji prowadzi do powstania dużego konglomeratu. Wspomniany konglomerat to określenie na przedsiębiorstwa, które działają w różnych branżach i łączą ze sobą siły. Poszczególne firmy mogą działać w najbardziej odległych sektorach gospodarki. Najczęściej podczas takiego procesu zachodzi połączenie środków finansowych we wspólny budżet.

Czym jest przejęcie przedsiębiorstwa?

Przejęcie przedsiębiorstwa to sytuacja, gdy jeden podmiot gospodarczy przejmuje kontrolę nad drugim. Najczęściej taka transakcja pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami wiąże się ze zdobyciem całkowitej kontroli przez jedno z nich. Przejęcie przedsiębiorstwa może nastąpić nawet bez wiedzy jednego z nich, gdy dochodzi do całkowitego wykupienia udziałów przez drugi podmiot.

W ten sposób następuje wrogie przejęcie, które odbywa się bez żadnego porozumienia. Najczęściej firmy decydują się jednak na negocjacje, gdzie ustalane są wcześniej warunki takiego przejęcia. Zarządy poszczególnych przedsiębiorstw rozmawiają ze sobą, aby takie przejęcie były możliwie najkorzystniejsze dla obu stron. Całkowite przejęcie przedsiębiorstwa może nastąpić poprzez różne sposoby. Najczęściej przejęcie jednego przedsiębiorstwa w wyniku wykupienia w nim wszystkich udziałów. Zakup takich akcji oddaje prawa do danej spółki, gdzie inny podmiot przejmuje w niej kontrolę. Innym sposobem jest wykupienie wszystkich aktywów, które są w posiadaniu danego przedsiębiorstwa.

W ten sposób zainteresowana przejęciem firma może całkowicie przejąć majątek drugiej. W przypadku spółek publicznych przejęcie może nastąpić w drodze prywatyzacji. Podczas przejęcia przedsiębiorstwa znaczący głos mają jego akcjonariusze. Udziałowcy poprzez zwołanie walnego zgromadzenia są w stanie wpływać na decyzje poszczególnych przedsiębiorstw. W tym wypadku uzyskanie pełnomocnictwa od grupy takich udziałowców jest w stanie doprowadzić do przejęcia danego przedsiębiorstwa przez inne.

Warto tutaj wspomnieć, iż pomimo mylącej nazwy przejęcie przedsiębiorstwa najczęściej następuje w wyniku pokojowych negocjacji. Likwidacja danej spółki nie jest wymuszona, a wykupienie jej udziałów nie oznacza końca działalności na rynku. Najczęściej druga firma przejmuje kapitał danej firmy, jej zasoby i pracowników. Nowy właściciel jest zmuszony do przejęcia obowiązków, które dotyczą zatrudnionych pracowników w danej firmie.

Zobowiązania wobec pracowników muszą być dopełnione na czas trwania ich umów. Przedsiębiorstwo po przejęciu może jednak wprowadzić zmiany, które będzie uważało za słuszne. Niekiedy będzie się to wiązało ze zmianą wizerunku, sposobem działania lub zwolnieniami pracowników. Celem przedsiębiorstwa jest osiągnięcie rentowności, co często wymusza wprowadzenie licznych zmian. Omawiane przejęcia firmy są określane przez różne typy. Pierwszym rodzajem przejęcia jest horyzontalne, które wiąże się z przejęciem przedsiębiorstwa działającego w podobnej branży i produkującego identyczny produkt.

Drugim rodzajem jest przejęcie konglomeratowe, gdzie dana spółka nabywa przedsiębiorstwo, które posiada inną technologię i działa w zupełnie innej branży. Istnieje również przejęcie koncentryczne o wertykalne. W przypadku przejęcia koncentrycznego spółka jest zainteresowana przejęciem firmy mającej podobną technologią i działającą w podobnych sektorach gospodarki. W wertykalnym podejściu przejęte przedsiębiorstwo stanowi jedynie część danej produkcji. Przejęta firma posiada zasoby do tego, aby produkować określony element potrzebny do powstania danego produktu. W ten sposób przejęte przedsiębiorstwo staje się jednym z punktów podczas produkcji w dużej organizacji.

Co to jest wrogie przejęcie?

Wrogie przejęcie następuje w sytuacji, gdy dane przedsiębiorstwo przejmuje inne bez wcześniejszego porozumienia. Takie rozwiązanie może nastąpić w sytuacji, gdy dana spółka postanowi wykupić drugą firmę i nabyć jej wszystkie udziały. Wrogie przejęcie następuje bez wcześniejszego uzgodnienia tego z zarządem drugiego przedsiębiorstwa. Zarząd nie zostaje poinformowany o takim zamierzeniu i dowiaduje się o tym po czasie. Niestety wiąże się to z licznymi niedogodnościami dla firmy, która zostaje przejęta.

W większości przypadków takie rozwiązanie jest nieopłacalne dla obu stron. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest fuzja przedsiębiorstw, która następuje w wyniku obustronnego porozumienia. W ten sposób przedsiębiorstwa są w stanie się dogadać i ułatwić sobie prowadzenie działalności gospodarczej. W wyniku przejęcia trzeba zadbać o liczne zobowiązania i formalności, które druga strona będzie zmuszona dopilnować. Dogadując się z firmą proces przejęcia danej spółki będzie znacznie prostszy i nie wywoła napiętej sytuacji. Fuzja przedsiębiorstw jest w stanie przynieść liczne korzyści dla obu stron, a proces połączenia dwóch podmiotów nie musi być burzliwy.

Przedsiębiorstwa często decydują się na takie rozwiązanie, aby zyskać przewagę na rynku i nowe możliwości do działania. Fuzja daje szansę na zbudowanie większej i silniejszej firmy na rynku, która podniesie swoją wartość. Połączenie sił daje większe możliwości do tego, aby firma zwiększyła zasięg. Podczas fuzji następuje połączenia majątku, klientów i rynków, co przekłada się na możliwości. Obie firmy łączą swoje doświadczenie i wiedzę do tego, aby wspólnie osiągnąć wyznaczony cel.

Czym się różni fuzja od przejęcia?

Fuzja to pojęcie bliskoznaczne do przejęcia, ale obie opcje różnią się od siebie w ogólnym rozrachunku. W obu przypadkach dochodzi do przejęcia jednego przedsiębiorstwa przed drugie, a cele takiego działania mogą być podobne. Fuzja przedsiębiorstwa następuje jednak zupełnie inaczej, niż w przypadku jego przejęcia.

W przypadku fuzji oba przedsiębiorstwa dobrowolnie decydują się na współpracę, co przekłada się wynikające z tego korzyści. Obie strony zyskują na tym rozwiązaniu i mają wpływ na dalszy rozwój swojej wspólnej firmy. Przejęcie firmy wiąże się najczęściej z przejęciem całego majątku drugiej spółki. Wspomniane przejęcie przedsiębiorstwa może nastąpić poprzez wykupienie jego. W przypadku fuzji obie firmy łączą swój majątek i działają wspólnie na rynku. Często następuje to w drodze negocjacji i ustalania wspólnych warunków współpracy. W wyniku fuzji przedsiębiorstwa często powstaje nowy projekt.

Połączone przedsiębiorstwo zmienia swój sposób działania, charakterystyczne barwy, logo i sposób obsługi klientów. Warto tutaj wspomnieć, iż przejęcie spółki wiąże się z przeniesieniem akcji. Wspomniane przeniesienie akcji nie wpłynie na ich wartość, a akcjonariusze nie stracą swojego kapitału. Po przejęcie jednej firmy przez drugą akcje zostaną zwyczajnie przeniesione. Inwestorzy poprzez przeniesienie akcji staną się właścicielami części udziałów tej, która je przyjęła.

Fuzja przedsiębiorstw – co należy wiedzieć?

Istniejąca obecnie na rynkach konkurencja jest na niespotykanym nigdy wcześniej poziomie. Firmy muszą walczyć nie tylko o to, aby być liderami, lecz również, aby w ogóle utrzymać się na rynku.

Wymusza to na nich niestandardowe, często bardzo oryginalne działania.

Dołącz do nas NA DARMOWYM WIDEO

Wpisz Swój Najlepszy Adres Email, Ponieważ Na Niego Dostaniesz Link.

Zdarza się również i tak, że dochodzi do połączenia firm, które dzięki takiemu zabiegowi stają się bardziej konkurencyjne.

Na czym jednak polega fuzja przedsiębiorstw, jak można ją zrealizować, a także jakie są jej najważniejsze zalety i wady?

Warto poznać wszystkie te szczegóły, jeśli samodzielnie prowadzi się firmę i rozważa się zastosowanie takiego mechanizmu.

Czym jest fuzja przedsiębiorstw?

Od czego powinno się zacząć, jeśli chce się zdobyć nieco informacji na temat zasady działania i rodzajów fuzji przedsiębiorstw? Rzecz jasna kluczową sprawą jest w tym wypadku to, aby zdobyć informacje na temat tego, czym ten mechanizm tak właściwie jest.

Fuzja to po prostu połączenie dwóch istniejących już firm.

Co bardzo ważne, dotyczy to tylko spółek prawa handlowego, a dodatkowo spółka przejmująca nie może być osobowa.

Drugą ważną sprawą jest to, żeby nie mylić fuzji z przejęciem, ponieważ nie jest to ten sam mechanizm.

W czym tkwi różnica?

Jeśli dochodzi do fuzji przedsiębiorstw, powstaje zupełni nowa spółka. Jest ona wynikiem dwóch łączących się ze sobą firm. Jeśli jednak mowa o przejęciu, w takim wypadku firma przejmująca cały czas istnieje w niezmienionym stanie, natomiast firma przejęta traci cały majątek i zostaje wykupiona.

Innymi słowy, przejęta firma przestaje po prostu istnieć. Jak więc widać, różnica w tym wypadku jest zasadnicza.

Rodzaje fuzji

Kolejną sprawą, o której należy się nieco dowiedzieć, jest to, że nie ma jednego rodzaju fuzji. W zależności od tego, jaki jest obszar działania przedsiębiorstw, jaka jest ich wielkość czy też pozycja, wyróżnia się aż trzy rodzaje fuzji.

Czym się więc one charakteryzują i nam czym polegają?

Fuzja pozioma

Zdecydowanie najczęściej występującym rodzajem fuzji jest wersja pozioma, czyli horyzontalna.

Dotyczy ona sytuacji, gdy dochodzi do połączenia firm o podobnej wielkości, funkcjonujących na tym samym rynku, czyli np. wytwarzających te same produkty.

Dlaczego warto w takim wypadku przeprowadzać fuzje?

Pozwoli ona zmniejszyć koszty związane z produkcją, wymiana wiedzy i doświadczeń zaowocuje ulepszeniem produktu, a także możliwe stanie się wprowadzenie nowych, lepszych rozwiązań.

Powstałe w wyniku fuzji przedsiębiorstwo staje się zwyczajnie lepsze i silniejsze.

Fuzja pionowa, wertykalna

Drugim rodzajem fuzji jest wersja pionowa, czyli wertykalna.

Ma ona miejsce w sytuacji, gdy dochodzi do połączenia firm prowadzących działalność na tym samym rynku, lecz w różnym zakresie.

Przykładowo przedsiębiorstwa mogą zajmować się tym samym produktem, lecz w różnym zakresie, czyli na innych etapach jego powstawania.

Z tego też powodu wymienić w tym wypadku można dodatkowe podrodzaje, czyli fuzję w górę lub w dół.

Mowa jest o sytuacji, gdy dochodzi do połączenia z odbiorcą lub też z dostawcą.

Dlaczego warto taki rodzaj fuzji zastosować? Przejęcie w całości kontroli nad procesem powstawania danego produktu daje możliwość uzyskania o wiele lepszej jego jakości.

Fuzja konglomeratowa

Na samym końcu wymienić jeszcze trzeba ostatni rodzaj fuzji, czyli konglomeratową.

W tym wypadku mowa jest o zupełnie różnych od siebie firmach.

Przedsiębiorstwa nie tylko nie działają na tym samym rynku, lecz również nie stanowią dla siebie konkurencji.

Z jakiego zatem powodu warto stosować taki rodzaj fuzji?

Powstałe w jej wyniku przedsiębiorstwo może działać na różnych rynkach.

Dzięki takiej dywersyfikacji znacznie maleje ryzyko prowadzenia działalności.

Nawet jeśli jeden rynek traci swoją koniunkturę i staje się nierentowny, zawsze można z powodzeniem prowadzić działalność na drugim.

Co dzieje się z pracownikami?

Jak więc widać, temat fuzji jest bardzo szeroki i w zależności od wielu czynników może przyjmować różne postacie.

Warto się jednak teraz zastanowić jeszcze nad jedną sprawą, a mianowicie nad tym, co się dzieje z pracownikami firm, które łączą się w wyniku fuzji.

Fuzja powoduje, że powstaje zupełnie nowa firma.

Jako nowy pracodawca przejmuje rolę strony w zawartych z pracownikami umowach. Nowa firma zobowiązana jest do przestrzegania wszelkich ustaleń, do których doszło przed fuzją.

Jeśli chodzi o pracowników, to mają oni dwa miesiące na to, aby podjąć decyzję, czy dalej chcą pracować w nowo powstałej spółce, czy też rezygnują z pracy.

Co bardzo ważne, pracodawca nie może wypowiedzieć ani jedn umowy, jeśli podstawą będzie zmiana pracodawcy spowodowana fuzją.

Czy warto przeprowadzać fuzję?

Fuzja przedsiębiorstw nie jest łatwym do przeprowadzenia procesem.

Potrafi trwać wieloma miesiącami, a nawet latami. Nowo powstała spółka rodzi się w bólach i często miewa na początku wiele problemów, nie tylko natury organizacyjnej.

Nie mniej korzyści, które płyną z takiego połączenia, są naprawdę niezwykle atrakcyjne.

Czy warto przeprowadzać fuzję? Jak można się domyślić, zdecydowanie tak, ponieważ zalety znacznie przewyższają możliwe wady i problemy.

Czym się różni fuzja od przejęcia?

W wyniku fuzji powstaje zupełnie nowa spółka, jako osobny podmiot prawny,. Podmioty które dokonują fuzji przenoszą do takiej nowo powstałej spółki cały majątek i w efekcie tracą jednocześnie swój byt prawny. Z kolei p przejęciu mówimy, kiedy jedno przedsiębiorstwo przejmuje majątek innego, czyli zostaje przez nie wykupione.

Czym są wrogie przejęcia

Wrogie przejęcie z ang. hostile takeover jest to proces, podczas którego uzyskujemy kontrolę nad spółką nabywając jej akcje. Taki proces nie zyskał akceptacji obecnego kierownictwa spółki przejmowanej.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Fuzja przedsiębiorstw i przejęcia -czym są i jak je przeprowadzić? 1

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Czym się różni fuzja od przejęcia?

Fuzja polega na połączeniu dwóch lub więcej podmiotów gospodarczych w jeden, który posiada wyłącznie jedną osobowość prawną. Fuzja prowadzi do połączenia sił i aktywów obu firm, tworząc jedną firmę o nowej nazwie i strukturze właścicielskiej. Przejęcie to zachowanie jednej z osób na rynku, która przejmuje kontrolę nad drugim podmiotem dzięki zakupowi wystarczającej ilości jego akcji. Przejmujący podmiot może być innym przedsiębiorstwem, inwestorem instytucjonalnym lub ludźmi. Przejmujący przejmuje całkowitą kontrolę, ale nie następuje połączenie. Przejmowany pozostaje osobnym podmiotem gospodarczym.

Rodzaje fuzji i przejęć

1. Fuzja lub połączenie: jest to strategia polegająca na połączeniu/łączeniu dwóch lub więcej firm. Połączenie polega na tym, że jedna firma zostaje zlikwidowana, a jej aktywa i zobowiązania są przenoszone na drugą firmę. Połączenie może obejmować zdzieranie zysków, zmiany w składzie zarządu itp.
2. Przejęcie lub przymusowe nabycie: jest to strategia, w której jedna firma kupuje drugą lub przejmuje jej większościowe akcje. Przejęcie może obejmować różne formy przymusu, takie jak wkład finansowy, wymiana akcji i stabilny poziom płac.
3. Przejmowanie z zachowaniem zarządu: jest to strategia polegająca na tym, że jedna firma przejmuje drugą i zostawia jej dotychczasowy zarząd lub członków zarządu. Przejmowanie może obejmować wdrażanie nowych produktów lub usług, a także możliwość uczestniczenia w zyskach z przejętych przedsiębiorstw.
4. Przejściowe przejmowanie: jest to strategia, w której jedna firma przejmuje drugą i tworzy nową firmę lub jednostkę organizacyjną. Przejściowe przejmowanie może obejmować wskazanie właściciela lub współwłaściciela, który będzie odpowiedzialny za podejmowane decyzje i kontrolę przedsiębiorstwa.
5. Unie/allianse/sojusze: jest to strategia polegająca na umawianiu się dwóch lub więcej firm lub organizacji, aby wspólnie uzyskać korzyści biznesowe i/lub strategie ekonomiczne. Unie/allianse/sojusze mogą obejmować wymianę technologii, produktów i usług oraz wspólną promocję i rozwój nowych produktów.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)