Finansowanie startupów w Polsce (platformy startowe i inwestowanie jako przedsiębiorca)

Formy sprzedaży
Formy sprzedaży detalicznej i hurtowej (sprzedaż bezpośrednia, handel internetowy i kodeks cywilny)
23 sierpnia, 2021
Fazy związku
Fazy związku i rozwoju relacji (większość par i psychologia)
24 sierpnia, 2021

Finansowanie startupów w Polsce (platformy startowe i inwestowanie jako przedsiębiorca)

Finansowanie startupów
Finansowanie startupów w Polsce (platformy startowe i inwestowanie jako przedsiębiorca) 1

Skąd można pozyskać finansowanie startupów?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że obecnie osoby planujące założenie startupu mają ogromne możliwości w kwestii pozyskania kapitału. Jak zdobyć finansowanie startupów?

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

W jaki sposób powinno się przygotować do poszukiwań inwestora?

W przypadku, gdy właściciele danego startupu nie mają możliwości jego samodzielnego finansowania, powinni zainteresować się innymi możliwościami pozyskania kapitału. Nie wszyscy wiedzą, że bardzo istotne znaczenie będzie miało odpowiednie przygotowanie. Jak wiadomo inwestorzy zawsze będą dbali o swoje pieniądze. Ponadto przeważnie proces przyznania dotacji jest nie tylko niezwykle złożony, ale również obarczony licznymi warunkami.

Przygotowanie biznesplanu

Rekomendowane jest w pierwszej kolejności stworzenie, a także dokładne określenie założeń startupu. Właściciele firm, którzy chcą uzyskać finansowanie muszą przygotować profesjonalny biznesplan. W najprostszym możliwym ujęciu jest to dokument, który szczegółowo opisze przedsiębiorstwo.

Konieczne będzie przedstawienie m.in. analizy SWOT, planu marketingowego i celów firmy. Bardzo ważne jest także opisanie produktu lub usługi, które startup będzie miał w swojej ofercie. Kolejnym etapem będzie rzetelne przygotowanie modelu finansowego. Trzeba zatem poświęcić czas na wycenienie projektu i określenie szacowanych kosztów, przychodów.

Znalezienie pierwszych użytkowników produktu

Wspomniany aspekt ma zdecydowanie większe znaczenie niż mogłoby się wydawać. Inwestorzy będą zdecydowanie bardziej zainteresowani finansowaniem startupu, który posiada już klientów. Dzięki temu będą oni w stanie przetestować produkt lub usługę, a następnie dostarczyć firmie bezcenny feedback. Właściciele startupu uzyskają w ten sposób informacje, w jaki sposób dalej rozwijać produkt, usługę.

Stworzenie MVP

Bardzo dobrym rozwiązaniem będzie stworzenie produktu, który będzie spełniał minimalne wymogi do tego, by został wprowadzony na rynek. Firma uzyska dzięki temu informacje na temat jego przydatności i działania. Można również sprawdzić, czy spotkał się z satysfakcjonującym zainteresowaniem. Należy mieć świadomość, że stworzenie prototypu będzie wiązało się ze stosunkowo niskimi kosztami. Przeważnie startup nie będzie miał większych problemów z ich pokryciem. Dzięki produktowi w wersji MVP znacznie łatwiej będzie pozyskać inwestorów. Można będzie bowiem zainteresować ich działającym produktem.

Przygotowanie prezentacji sprzedażowej

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że w przypadku poważnych inwestorów bardzo istotne znaczenie będzie miało przygotowanie atrakcyjnej prezentacji sprzedażowej. Jej zadaniem jest w najprostszym możliwym ujęciu przekazanie najważniejszych informacji o produkcie lub usłudze startupu. Nie można oczywiście zapomnieć o sposobie, w jaki zostaną zaprezentowane wszystkie informacje. Rekomendowane jest przynajmniej kilkukrotne przećwiczenie prezentacji. Świetnym rozwiązaniem będzie także przygotowanie sobie odpowiedzi na ewentualne pytania, które mogą zostać zadane przez potencjalnych inwestorów.

Należy mieć świadomość, że rzetelne przygotowanie do prezentacji jest kluczem do uzyskania finansowania firmy. Inwestorzy w przypadku rozpoczęcia współpracy będą traktowali pomysłodawców startupu, jak partnerów biznesowych. Z kolei pozostawienie wszystkiego na ostatnią chwilę i nie przygotowanie się na prezentację spowoduje, że inwestor nie będzie podchodził poważnie do projektu.

Inwestorzy zewnętrzni

Należy mieć świadomość, że pierwszym sposobem będzie znalezienie inwestora spoza przedsiębiorstwa. Godny uwagi jest fakt, że inwestorzy nie tylko mogą wesprzeć startup kapitałem, ale również wprowadzić w świat biznesu. Ponadto osoby inwestujące w omawiany startup w zdecydowanej większości przypadków nie są tylko biernymi obserwatorami, ale również wspólnikami. Oczywiście inwestorzy będą mieli wpływ na rozwój firmy. Jak wiadomo kluczem do sukcesu projektu będzie odpowiednia współpraca. W jaki sposób można pozyskać inwestora?

Venture capital

Warto wiedzieć, że w najprostszym możliwym ujęciu jest to rodzaj zewnętrznego inwestowania nie tylko dla firm z sektora średnich, ale również małych firm. Polega na tym, że inwestorzy (w zdecydowanej większości przypadków są to bardzo duże przedsiębiorstwa) wnoszą do określonego startupu wkład pieniężny. Może to być zrobione w formie wykupienia akcji czy udziałów. Inwestor stanie się wtedy współwłaścicielem określonego startupu.

Oczywiście jego zadaniem będzie finansowe wspieranie projektu. Istotne znaczenie ma także możliwość ingerowania w poszczególne decyzje, które będą podejmowane w firmie. Inwestorzy nie muszą martwić się o to, że stracą włożone środki pieniężne w przedsiębiorstwo. Wszystkie warunki są bowiem jasno określone w umowie.

Zgłoszenie się do Aniołów Biznesu

W omawianym przypadku inwestorami nie są firmy i fundusze inwestycyjne tylko osoby prywatne. Są to osoby, które szukają ciekawych startupów, gdzie za wkład własny otrzymają udziały.

Pozyskanie finansowania przez Crowdfunding

Można zaobserwować, że omawiany rodzaj finansowania startupu z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Polega na zaprezentowaniu swojego pomysłu szerszej społeczności za pośrednictwem platformy internetowej. Osoby zainteresowane danym projektem będą mogły wesprzeć go nawet najmniejszymi kwotami. Inwestorzy oczywiście otrzymają wynagrodzenie w formie udziałów w zyskach przedsiębiorstwa, które się pojawią. Mogą także stać się współwłaścicielami startupu. Warto podkreślić, że wspomniany rodzaj wymiany korzyści jest inwestycją.

Koniecznie trzeba również zdawać sobie sprawę, że wynagrodzenie dla inwestorów może zostać zaoferowane w formie gotowych produktów, towarów. Dzięki temu firma może dotrzeć do bardzo dużego grona odbiorców. Ponadto platforma za pośrednictwem której zbierane są środki pieniężne da odpowiedź właścicielom startupu, czy ich projekt jest interesujący.

Czy można pozyskać dotacje z Urzędu Pracy na działalność startupu?

Należy mieć świadomość, że dotacje z Urzędów Pracy niestety dostępne są tylko dla osób bezrobotnych, które są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. Do zdecydowanie najczęściej wymienianych atutów omawianego rozwiązania trzeba zaliczyć fakt, że pomoc finansowa jest bezzwrotna. Oczywiście jej otrzymanie będzie wymagała od osoby zainteresowanej spełnienia bardzo dużej liczby warunków i formalności. Nie można zapomnieć, że czas oczekiwania na wydanie ostatecznej decyzji jest stosunkowo długi. Z kolei, by ubiegać się o wspomnianą wcześniej dotację, wystarczy złożyć odpowiedni wniosek.

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że pozytywne rozpatrzenie wniosku będzie oznaczało podpisanie ostatecznej umowy. Osoba zainteresowana będzie musiała założyć działalność gospodarczą w terminie, który został dokładnie określony w umowie. Godny uwagi jest również fakt, że wysokość pomocy będzie uzależniona od możliwości finansowych danego urzędu. W większym mieście można spodziewać się otrzymania bardziej satysfakcjonującej kwoty pieniężnej. Należy zaznaczyć, że otrzymana pomoc jest obarczona licznymi wymogami.

Pozyskanie finansowania z Unii Europejskiej

Warto wiedzieć, że z Unii Europejskiej dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw dostępne są różne pożyczki np. na zakup potrzebnego sprzętu. Nie można zapomnieć, że wspomnianą formę finansowania trzeba będzie zwrócić w wyznaczonym terminie. Nikogo nie powinien jednak dziwić fakt, dlaczego z roku na rok coraz większa liczba startupów próbuje uzyskać środki pieniężne z Unii Europejskiej. Jest to bowiem zdecydowanie prostsze zadanie, niż otrzymanie kredytu w banku. Z kolei osobom, które szukają bezzwrotnych środków rekomendowane jest bardzo poważne zainteresowanie się odpowiednimi programami dofinansowania, które będą jednak wymagały wkładu własnego.

Kredyt bankowy

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że kredyt bankowy tak samo, jak wymienione wcześniej formy finansowania startupu, będzie wiązał się z licznymi zobowiązaniami i zasadami. W zdecydowanej większości przypadków pozwala firmie na pozyskanie środków pieniężnych na dalszy rozwój, niż rozpoczęcie. Jest to najlepsze możliwe rozwiązanie dla osób, które nie chcą, by inwestorzy mieli jakikolwiek wpływ na podejmowane decyzje.

Należy jednak mieć świadomość, że otrzymanie kredytu bankowego jest znacznie trudniejszym zadaniem, niż mogłoby się wydawać. Trzeba bowiem wypełnić bardzo długą listę różnych wymogów. Doskonałym przykładem jest obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej przez minimum rok. Oznacza to, że omawiana forma sprawdzi się w przypadku startupów, które już działają na określonym rynku.

Finansowanie startupu wewnętrznie poprzez bootstrapping

Warto wiedzieć, że wspomniany bootstrapping jest w najprostszym możliwym ujęciu podejściem do budowania startupu, które opiera się na wykorzystaniu “wewnętrznego” finansowania. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że samofinansowanie będzie bazowało przede wszystkim na nieregularnych oraz jednorazowych przychodach z pobocznych działalności, a także systematycznie rosnących przychodach z głównej działalności.

Kolejną możliwością jest dążenie właścicieli startupu do możliwie najszybszego osiągnięcia przychodów. Bardzo często konsekwencją jest ograniczona funkcjonalność produktu lub usługi. Rozwiązaniem może być także opóźnianie wypływu gotówki z przedsiębiorstwa. Można to zrobić długim terminem płatności z dodatkową opłatą. Ponadto startupy coraz częściej rozliczają się z doradcami i pracownikami na zupełnie innych warunkach, niż pensja. Doskonałym przykładem są udziały.

Warto wiedzieć, że finansowanie startupu w formie bootstrappingu nie zawsze będzie możliwe. Godny uwagi jest bowiem fakt, że niektóre projekty będą wymagały bardzo dużego kapitału jeszcze przed istotną fazą weryfikacji rynkowej.

Finansowanie startupu pożyczką

Przeważnie finansowanie firmy bazuje na niezabezpieczonych pożyczkach. Należy mieć świadomość, że omawiana forma bardzo często ma miejsce w przypadku inwestycji, które są realizowane przez przyjaciół i rodziny osób, które są założycielami określonego startupu.

Innowacyjny pomysł to nie jest konieczność. Dużo bardziej liczy się wykonanie bo nawet branża która jest wysoce konkurencyjna może oferować atrakcyjne źródła finansowanie jak np fundusze venture capital vc, jeśli tylko mas dobry model biznesowy. Właśnie na tym polega przedsiębiorczość.


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/rafalszr/domains/rafalszrajnert.pl/public_html/wp-content/themes/betheme/includes/content-single.php on line 286
Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podaj imię i adres email, aby przejść dalej

Hej, koniecznie zobacz nowy film na YouTube (piramidy finansowe w Polsce + AMBER GOLD): link

Uzyskaj dostęp do ekskluzywnych wskazówek, strategii i CASE STUDY, których nie udostępniam nigdzie indziej. Zapisz się na newsletter.
Pobierz: Darmowy Raport