ESG -czym jest i jak wpływa na zarządzanie firmą i jej wyniki?

Procesy biznesowe
Stagflacja – co to jest i jakie ma skutki?
23 czerwca, 2022
Etyka -co to jest i na czym polega?
26 czerwca, 2022

ESG -czym jest i jak wpływa na zarządzanie firmą i jej wyniki?

ESG

Inwestowanie w zrównoważoną przyszłość – czym jest ESG?

ESG to standard, który trudno pominąć w dziedzinie lokowania kapitału. Obecnie inwestorzy przywiązują coraz większą wagę do zrównoważonych i etycznych inwestycji.

Od 2006 roku firmy mogą dobrowolnie zobowiązać się do przestrzegania różnych kryteriów ESG w ramach inicjatywy Zasad Odpowiedzialnego Inwestowania.

Podpisując inicjatywę, firmy na całym świecie zobowiązują się do włączenia punktów związanych z ładem społecznym w zakresie ochrony środowiska do swojej struktury korporacyjnej.

ESG — co oznacza i co ma ESG do powstrzymania zmian klimatycznych?

Zapisz się aby otrzymać raport i poradnik SEO
Wpisz poniżej swoje dane:

Co to jest ESG — jak wyjaśnić zrównoważone inwestowanie?

ESG – (environmental, social responsibility, corporate governance, czyli środowisko, społeczna odpowiedzialność, ład korporacyjny).

To ocena społecznej odpowiedzialności biznesu, czyli dobrowolnego wkładu biznesu w zrównoważony rozwój, który wykracza poza wymogi prawne.

Społeczna odpowiedzialność biznesu opisuje odpowiedzialne, przedsiębiorcze działanie, które na zasadzie dobrowolności integruje kwestie społeczne i ekologiczne w działaniach biznesowych, oraz w interakcjach z grupami interesu i beneficjentami.

ESG jest niezbędne dla dobra zarówno firm, jak i planety. W końcu mamy tylko tę jedną ziemię. W związku z tym musimy się nią dzielić i dbać o nią, tak jak musimy dbać o siebie nawzajem.

Na szczęście ludzie mogą wykorzystać swoje stanowiska w organizacjach biznesowych, aby pomóc w opracowaniu bardziej zrównoważonych praktyk.

ESG jest dobre dla planety

Obecnie stan ekosystemów pogarsza się w zastraszającym tempie. Aby zapanować nad problemami i znaleźć rozwiązania dla lepszej przyszłości, do działania wzywa się nie tylko rządy państw.

Zamiast czekać na wdrożenie polityki, przedsiębiorstwa mogą współpracować z rządami i agencjami, aby pomóc kształtować i wpływać na zmiany systemowe, które są potrzebne, aby cały świat odniósł korzyści.

ESG pomaga firmom zarządzać ryzykiem

ESG jest już jednym ze standardowych wskaźników dla inwestorów. Ryzyka klimatycznego i inwestycyjnego nie można już rozpatrywać oddzielnie.

Bez prawdziwej standaryzacji i braku współpracy w zakresie ujawniania wskaźników związanych z ESG, inwestycje te są trudne do zatwierdzenia.

Przedsiębiorstwa próbują teraz uchwycić zarówno koszt inwestycji ESG, jak i koszty nieinwestowania. Menedżerowie w firmach nie mogą uniknąć tego pytania: „Jak wysokie będą ostatecznie koszty, jeśli nie podejmiemy tych inwestycji?”

Kolejne pokolenia będą polegać na ESG

Zrównoważony rozwój jest wysoko na liście priorytetów, zwłaszcza dla młodszych pokoleń.
W nadchodzących dziesięcioleciach szykuje się gigantyczna zmiana pokoleniowa.

Pokolenie wyżu demograficznego jest zastępowane przez grupy wiekowe zwane pokoleniem X, pokoleniem millenialsów i pokoleniem Z. Przyszłe pokolenia oskarżają nas o uchylanie się od odpowiedzialności za kwestie zrównoważonego rozwoju.

ESG jest niezwykle ważne dla przyszłych pokoleń, więc standardy ESG i wyniki firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju mają duży wpływ na to, jak i gdzie inwestują młodsi inwestorzy.

Podejmując decyzje inwestycyjne, w naturalny sposób orientują się na zrównoważone firmy i kierują się nimi.

Zmiana już się rozpoczęła.

Zmiana pokoleniowa nastąpi w najbliższych dziesięcioleciach i będzie związana z transferem bogactwa. Firmy, które to zbagatelizują, będą na przegranej pozycji.

Standardy ESG — perspektywy

Chociaż inwestowanie ESG jest obecnie szeroko rozpowszechnione i dobrze odbierane, na daną chwilę brakuje standardów dla wskaźników ESG. Takie standardy z ustalonymi kluczowymi danymi liczbowymi, które można wykorzystać do porównania firm między sobą, istnieją, na przykład, w przypadku zadłużenia korporacyjnego. W przypadku ESG ich do tej pory brakuje.

Jednak to się też zmienia. Opracowywane są mechanizmy oceny, które pomagają inwestorom zrozumieć wydatki i dochody firm.

Powszechna mierzalność będzie mile widziana przez wszystkich, ponieważ firmy zaczną uwzględniać kryteria ESG w swoich planach wydatków i decyzjach biznesowych.

Standardy ujawniania zapewniłyby większą widoczność wewnętrznych procesów, które składają się na firmy stosujące najlepsze praktyki ESG.

Firmy decydują się na inwestowanie ESG, ponieważ wierzą, że długoterminowe korzyści, jakie przynosi ono ludziom i ekosystemom na całym świecie, są warte krótkoterminowego wysiłku i zostaną nagrodzone zrównoważonym wzrostem i zwrotami.

Zyski są nadal priorytetem, ale uczciwe, społecznie odpowiedzialne i przyjazne dla środowiska praktyki biznesowe są również pożądane – przez pracowników, partnerów biznesowych, a coraz częściej także przez inwestorów. Firmy, które już uczestniczą w tej przyszłościowej zmianie, mają najlepsze perspektywy długoterminowe.

Publikowanie informacji

Ważnym aspektem ESG jest ujawnianie informacji, na których inwestorzy opierają swoje decyzje inwestycyjne. Sprawozdania roczne i bilanse mogą być oceniane zgodnie z określonymi wytycznymi.

W praktyce firmy publikują informacje o obszarach ESG na zasadzie dobrowolności, bez jakiejkolwiek zewnętrznej kontroli.

Dobrze widzieć, że coraz więcej inwestorów, firm i dostawców produktów finansowych ma do czynienia z etycznymi, środowiskowymi i społecznymi aspektami inwestycji.

To jedyny sposób na osiągnięcie prawdziwej przejrzystości na rynku w dłuższej perspektywie, który może dać inwestorom bezpieczeństwo rzeczywistego inwestowania w firmy, które działają w sposób zrównoważony.

Co to jest strategia ESG?

ESG jest pozafinansowym wpływem polityki i zrównoważonych strategii działania firmy. Pojęcie to porusza aspekty takie jak: poszanowanie środowiska naturalnego (Environment), polityka ludzka (Social) oraz strategię zrównoważonego rozwoju firmy (Governance).

Co to jest Ład Korporacyjny?

Ład korporacyjny jest zestawem podstawowych praktyk, zasad i procesów, którymi zarządzana jest firma i za których pomocą kontroluje się jej działanie. System ładu korporacyjnego, który działa w dobry sposób jest równoważy interesom różnych stron: zarządu, akcjonariuszy, dostawców, klientów, administracji rządowej, instytucji finansowych i społeczności lokalnych.

Na czym polega zrównoważony rozwój?

Zrównoważony rozwój to sposób na gospodarowanie, w którym zaspokajanie potrzeb obecnego pokolenia nie zmniejszy w przyszłości szans zaspokojenia potrzeb kolejnych pokoleń. W zrównoważonym rozwoju to właśnie środowisko naturalne jest elementem od którego wszystko się zaczyna. Celem jest natomiast dobrobyt społeczeństwa.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
ESG -czym jest i jak wpływa na zarządzanie firmą i jej wyniki? 1

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz zostaw komentarz poniżej.


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/rafalszr/domains/rafalszrajnert.pl/public_html/wp-content/themes/betheme/includes/content-single.php on line 286
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podaj imię i adres email, aby przejść dalej