Co to jest analiza PEST i jako może Tobie pomóc (plan strategiczny, sektor i firma)

jaką działalność otworzyć
Jaką działalność otworzyć. MEGA skuteczny pomysł na biznes, czyli jaką firmę otworzyć (działalność gospodarcza)
12 maja, 2021
filozofia ikigai
Co to ikigai. Filozofia szczęścia w biznesie. Japoński sekret długiego i szczęśliwego życia (znaleźć sens)
12 maja, 2021

Co to jest analiza PEST i jako może Tobie pomóc (plan strategiczny, sektor i firma)

analiza pest pestel pestle
analiza pest pestel pestle

Jako lider biznesowy rozumiesz, jak ważne jest wyprzedzanie konkurencji. Ale zmiany, na które nie masz wpływu, nieustannie wpływają na Twój biznes.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Jeśli nie poświęcisz czasu na zidentyfikowanie i zrozumienie tych czynników zewnętrznych, możesz zostawić pieniądze na stole – lub, co gorsza, narazić firmę na niebezpieczeństwo.

Analiza PEST pomaga przedsiębiorcom odkryć, jakie czynniki mogą wpłynąć na ich działalność i opracować strategie radzenia sobie z tymi zmianami.

Dowiedz się, jakie korzyści możesz odnieść z analizy PEST i jak ją przeprowadzić.

REKLAMA:

Koniecznie zobacz naszą platformę ze szkoleniami online:

kurs analiza biznesowe modele

Co to jest analiza PEST?

Analiza PEST (PEST jest akronimem angielskich słów: political – polityczny, economical – ekonomiczny, social – społeczny, technological – technologiczny.) to metoda zarządzania, za pomocą której organizacja może ocenić główne czynniki zewnętrzne wpływające na jej działanie, aby stać się bardziej konkurencyjną na rynku.

Zazwyczaj jest stosowana jako wstępna faza metody scenariuszowej, SWOT, analizy pięciu sił Portera.(P. Daniluk, Zarządzanie Strategiczne, Zarządzanie Strategiczne, Analiza Strategiczna Organizacji, AON, Warszawa, 2008, s.28)

Jak opisano w akronimie, te cztery obszary mają kluczowe znaczenie dla tego modelu.

Popularną odmianą formatu analizy PEST, jest podejście do planowania strategicznego PESTLE, które obejmuje dodatkowe aspekty prawne i środowiskowe.

„Wyróżnianie innych obszarów, np. międzynarodowy – international czy infrastruktury – infrastructure, jest potrzebne, jeśli wymaga tego analiza. Powoduje to powstawanie innych jej odmian jak np. STEEPLEM – reprezentująca sfery: społeczną, technologiczną, ekonomiczną, środowiskową, polityczną, prawną, etyczną i militarną.”[M. Kwiecińska, OBRONNOŚĆ. Zeszyty Naukowe 2(18)/2016, s. 115]

Uważa się, że analiza PEST została po raz pierwszy wprowadzona pod nazwą ETPS przez profesora Harvarda Francisa J. Aguilara. W publikacji z 1967 r. „Scanning the Business Environment”[Nitank Rastogi and M.K. Trivedi. „Pestle Technique – A Tool to Identify External Risks in Construction Projects, https://www.irjet.net/archives/V3/i1/IRJET-V3I165.pdf” s. 387. International Research Journal of Engineering and Technology, 2016.]

Aguilar przedstawił czynniki ekonomiczne, techniczne, polityczne i społeczne jako główne czynniki wpływające na otoczenie biznesowe.

Następnie litery zostały uporządkowane, aby stworzyć wygodny akronim.

Przykładowe czynniki badane w analizie PEST

OTOCZENIE POLITYCZNEOTOCZENIE EKONOMICZNE
regulacje dotyczące praw konsumenta, regulacje antymonopolowe, regulacje dotyczące ochrony środowiska, regulacje podatkowe, stabilność rządu, regulacje UE, kontrola rządowa kapitału zagranicznego, prawo pracyfaza cyklu ekonomicznego, poziom PKB, wydatki konsumentów, stopa procentowa, stopa inflacji, kursy wymiany walut, bezrobocie, cykliczność, koszty energii, transportu, materiałów, bilans płatniczy
OTOCZENIE SPOŁECZNEOTOCZENIE TECHNOLOGICZNE
styl życia, stosunek do pracy i czasu wolnego, aktywność zawodowa kobiet, zmiany demograficzne, edukacja i zdrowie, zmiany w wartościach i kulturze, nowe wzorce konsumpcji, siła związków zawodowych, znaczenie problemów ekologicznych, mobilność społeczna, poziom wykształceniawydatki na badania i rozwój, ochrona patentowa, transfer nowych technologii, automatyzacja i robotyzacja, rządowa polityka inwestycyjna, nowe inicjatywy badawcze, skrócenie cyklu inwestycyjnego, technologie energooszczędne, zmiany w organizacji produkcji, nieciągłość zmian technologicznych, substytucyjność technologii, przestarzałość technologii
Tabela: Przykład analiza pest

Etapy postępowania w metodzie PEST obejmują:

 1. Na pierwszym etapie musimy wyszczególnić czynniki z obszarów: politycznego, ekonomicznego, społecznego i technologicznego. Ich określenie musi być uzależnione od ich oddziaływania na organizację.
 2. Na kolejnym etapie ustalamy ich siłę wpływu na organizację. Przeglądając literaturę zauważyć możemy, że oceny dokonujemy przy użyciu prostej skali 5-punktowej, gdzie 1 oznacza ocenę bardzo niską, a 5 ocenę bardzo wysoką. Przykładowo skala może wyglądać w ten sposób:
 • 5.0 – 4.6 otoczenie bardzo zachęcające;
 • 4.5 – 4.1 otoczenie zachęcające;
 • 4.0 – 3.3 otoczenie neutralne;
 • 3.2 – 0 otoczenie mało zachęcające.

Dodatkowo określić możemy, które obecnie, a które w przyszłości będą znacząco na nią oddziaływać. Dokonujemy ich podziału na siłę wpływu i na czas. A także możemy dodać wagi do poszczególnych ocen. Na potrzeby tej pracy wagi i czas (teraźniejszość i przyszłość) nie będą określane, ze względu na to po której stronie chcielibyśmy przeprowadzić analizę. Jeśli wystąpilibyśmy w roli konsumenta, branży czy firmy wyniki te znacząco by się różniły.

 • W tym ostatnim etapie dokonujemy ustalenia zależności pomiędzy organizacją, a makrootoczeniem poprzez ocenę istotności poszczególnych sektorów makrootoczenia dla jej funkcjonowania, przewidujemy możliwości dalszego ich rozwoju oraz opracowujemy prognozy postępowania organizacji w przypadku pojawienia się któregoś z przewidywanych trendów (pomocna jest tutaj analiza 5 sił Portera).

Cele analizy PEST

Głównym celem analizy PEST jest zrozumienie, jakie siły zewnętrzne mogą wpływać na Twoją organizację i jak te czynniki mogą tworzyć szanse lub zagrożenia dla Twojej firmy.

Analiza PEST pomaga:

 • Zapoznać się z bieżącymi wpływami zewnętrznymi na biznes, abyś mógł pracować na faktach, a nie na założeniach.
 • Określić, jakie czynniki mogą się zmienić w przyszłości.
 • Ogranicza ryzyko i wykorzystujesz szanse, aby pozostać konkurencyjnym.
 • Opracujesz lepszą długoterminową strategię.

PEST jest szczególnie przydatny do zrozumienia ogólnego otoczenia rynkowego. Im więcej zagrożeń lub czynników ryzyka na rynku, tym trudniej jest prowadzić biznes. Analizując działające siły rynkowe, tym bardziej aspektem strategicznym możesz zająć się w planowaniu i podejmowaniu decyzji.

Ponadto analiza PEST pomaga organizacjom w strategicznym planowaniu projektów i inicjatyw, dzięki czemu można skupić się tylko na projektach, które mają największe szanse powodzenia. Zapewnia również narzędzia do prognozowania zmian, dzięki czemu możesz rozwijać swoją organizację dzięki tym zmianom, zamiast pracować przeciwko nim.

Analiza PEST vs. SWOT

Analiza PEST i SWOT są często używane razem, aby lepiej zrozumieć otoczenie biznesowe. Jednak te dwie ramy są różne i mają zastosowanie do różnych poziomów analizy biznesowej.

Analiza PEST koncentruje się na ogólnym obrazie i ma wpływ na całą działalność, rynek lub ważną decyzję. PEST najlepiej sprawdza się w badaniach rynku i szerszej analizie otoczenia biznesowego.

Z drugiej strony analiza SWOT skupia się bardziej na samej organizacji, aby zidentyfikować jej mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia. Analiza SWOT jest często przeprowadzana na początku nowego projektu lub w celu oceny linii produktów.

Połączenie tych analiz makro- i mikro-poziomu Twojej firmy pomoże Ci zrozumieć pełny obraz Twojego rynku i unikalnych możliwości jakie posiadasz, dzięki czemu będziesz mógł ograniczyć ryzyko i efektywnie planować przyszłość.

Kiedy wykonać analizę PEST

Analiza PEST jest najlepsza, gdy potrzebujesz całościowego zrozumienia swojej firmy. Niektóre z najlepszych momentów na wykonanie analizy PEST obejmują:

 • Kiedy zaczynasz nowy biznes
 • Kiedy odkryjesz poważny problem
 • Kiedy i czy Twoja firma się zmienia
 • Kiedy rozpoznajesz zbliżające się zmiany w jednym obszarze (np. polityce) i chcesz ponownie ocenić rynek

Należy pamiętać, że metoda PEST to oceny na poziomie makro. Prawdopodobnie nie powinieneś przeprowadzać analizy PEST dla mniejszych projektów lub problemów wewnętrznych.

Gdzie szukać danych analitycznych do analizy PEST?

REKLAMA:

Koniecznie zobacz naszą platformę ze szkoleniami online:

sprzedaż szkolenie techniki sprzedaży kurs

Analiza makrootoczenia ma olbrzymi wpływ na przedsiębiorstwo. Pamiętaj żeby nic nie pomijać i każdy etap jest tak samo ważny, czy to czynniki technologiczne, czy czynniki polityczne lub inne. Warto czasem również zastosować pewną odmianę analizy, jak na przykład PESTEL i spojrzeć na wpływ na funkcjonowanie organizacji po d innym kątem. Jedno jest pewne, staranność w jej sporządzeniu może wpłynąć na poziom dochodów i dalsze działania organizacji.

Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj imię i adres email, aby przejść dalej

Hej, koniecznie zobacz nowy film na YouTube (piramidy finansowe w Polsce + AMBER GOLD): link

Uzyskaj dostęp do ekskluzywnych wskazówek, strategii i CASE STUDY, których nie udostępniam nigdzie indziej.
Zapisz się na newsletter.

Zapisz się i otrzymuj ciekawe informacje!