Biuro informacji gospodarczej (BIG) -co to? (przykłady, definicja)

Operat szacunkowy – co to jest i dlaczego go potrzebujesz? (przykłady, definicja)
17 lutego, 2023
Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 -jakie są? (przykłady, lista, definicja)
17 lutego, 2023

Biuro informacji gospodarczej (BIG) -co to? (przykłady, definicja)

Biuro informacji gospodarczej

Przydatne informacje dotyczące Biura Informacji Gospodarczej

Podczas zaciągania kredytu potencjalny klient jest dokładnie sprawdzany przez instytucję bankową.

Parabanki stawiają mniejsze wymagania, ale również weryfikują klientów przed podjęciem decyzji o przyznaniu pożyczki.

Jeśli zdolność kredytowa jest kiepska, to niestety można pomarzyć o zaciągnięciu kredytu.

Klienci indywidualni i biznesowi są sprawdzani w różnych bazach.

Jeśli ktoś chce upewnić się, że dana osoba nie jest dłużnikiem, to z pomocą przychodzi między innymi Biuro Informacji Gospodarczej.

Skupia informacje o osobach, które mają niespłacone zobowiązania. Dane są zarówno przyjmowane, jak i przechowywane oraz ujawniane.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Do czego służy Biuro Informacji Gospodarczej?

Biuro Informacji Gospodarczej nie jest organem państwowym, stanowi instytucję zajmującą się gromadzeniem, przechowywaniem i udzielaniem informacji na temat dłużników i ich zadłużeń.

Ma to postać rejestru, na podstawie którego można szybko wywnioskować, czy dana firma jest wiarygodna, wypłacalna.

Zgodnie z przepisami prawa Biuro Informacji Gospodarczej musi mieć formę spółki akcyjnej.

Kolejnym wymogiem jest kapitał zakładowy opiewający na kwotę co najmniej 4 milionów złotych.

Obecnie w Polsce działa aż pięć Biur Informacji Gospodarczej. Można wobec tego poszukać rzetelnych danych w następujących instytucjach:

  • BIG infomonitor S.A.,
  • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,
  • Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,
  • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,
  • Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej SA.

Warto od razu zaznaczyć, że każda instytucja stanowi samodzielnie działającą jednostkę. Biura Informacji Gospodarczej nie dzielą się listami dłużników.

Każde tworzy swoje własne rejestry. Jeśli ktoś chce dokładnie sprawdzić swojego kontrahenta przed podjęciem współpracy z nim, to warto poświęcić swój czas i sprawdzić go we wszystkich wyżej wymienionych instytucjach. W ten sposób zostaną rozwiane wszystkie wątpliwości odnośnie wiarygodności danej firmy.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

Co warto wiedzieć o Biurze Informacji Gospodarczej?

Głównym zadaniem Biura Informacji Gospodarczej jest oczywiście gromadzenie danych o dłużnikach i ich udostępnianie.

Zajmuje się przetwarzaniem informacji gospodarczych, które służą do celów statystycznych. Warto od razu zaznaczyć, że chodzi tutaj o dane archiwalne, które odnoszą się do dłużników, którzy nie są konsumentami. Możliwe jest także zlecenie Biurowi Informacji Gospodarczej przekazania danych z rejestru PESEL.

Można mówić o szerokim zakresie możliwości instytucji. Dysponuje danymi z rozmaitych rejestrów. Jeśli dana osoba uzyska odpowiednie uprawnienia, to zostaną jej udostępnione nawet informacje gromadzone przez inne jednostki.

Można wobec tego pozyskać dane z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, Monitora Sądowego i Gospodarczego, Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości oraz Rejestru Należności Publicznoprawnych.

Na tym jednak nie koniec.

Biuro Informacji Gospodarczej zajmuje się także analizowaniem wiarygodności płatniczych podmiotów, które nie są konsumentami. Musi też zarządzać we własnym zakresie swoim majątkiem. Prowadzi nawet działalność o charakterze edukacyjnym, organizuje szkolenia.

Czym się różni BIK od BIG?

BIK i BIG to dwie różne instytucje działające na rynku finansowym w Polsce.

BIK (Biuro Informacji Kredytowej) to instytucja zbierająca informacje na temat kredytów i pożyczek udzielonych przez banki i instytucje finansowe. BIK gromadzi informacje o pożyczkach i kredytach, takie jak kwoty zaciągniętych zobowiązań, terminy spłat i informacje o opóźnieniach w spłacie. Banki i instytucje finansowe korzystają z BIK, aby sprawdzić historię kredytową klienta przed udzieleniem mu kolejnej pożyczki lub kredytu. BIK jest także wykorzystywany do obliczania punktacji kredytowej, która jest jednym z czynników branych pod uwagę przy decyzji o przyznaniu kredytu.

BIG (Biuro Informacji Gospodarczej) to z kolei instytucja gromadząca informacje na temat firm. BIG zbiera dane takie jak informacje o działalności gospodarczej, historii płatności i zadłużenia firm. BIG pomaga weryfikować wiarygodność i historię płatniczą firm, co ułatwia podejmowanie decyzji biznesowych, takich jak zawieranie umów handlowych lub udzielanie pożyczek.

Podsumowując, BIK i BIG to dwie różne instytucje działające na rynku finansowym w Polsce. BIK zbiera informacje na temat kredytów i pożyczek udzielonych przez banki i instytucje finansowe, podczas gdy BIG gromadzi informacje na temat firm i ich historii płatniczej.

Jak długo można być w BIG?

Informacje na temat czasu przetrzymywania danych w Biurze Informacji Gospodarczej (BIG) zależą od rodzaju informacji i wynikających z nich konsekwencji.

Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, BIG przechowuje informacje o firmach, instytucjach oraz jednostkach samorządu terytorialnego przez okres 5 lat od daty uzyskania informacji. Po upływie 5 lat informacje są usuwane z bazy BIG, chyba że wynika to z innych przepisów prawa lub ze zgody właściciela danych.

Należy jednak zauważyć, że w niektórych przypadkach, w szczególności gdy firma miała problemy ze spłatą swoich zobowiązań, informacje o tym mogą być przekazywane przez BIG do innych instytucji finansowych lub do Krajowego Rejestru Długów, gdzie będą dostępne przez dłuższy czas.

Ważne jest, aby zwrócić uwagę, że w przypadku negatywnych wpisów w BIG, takich jak np. informacja o niespłaconych zadłużeniach, może to wpłynąć na zdolność danej firmy do uzyskania kredytów lub pożyczek w przyszłości. Dlatego ważne jest, aby firmy regularnie monitorowały swoją historię kredytową i w razie potrzeby podejmowały kroki, aby poprawić swoją sytuację finansową i uniknąć negatywnych wpisów w BIG.

BIG to Biuro Informacji Gospodarczej, które gromadzi dane o zadłużeniu osób fizycznych i prawnych. Można być w BIG przez różny czas, w zależności od rodzaju i wysokości długu oraz sposobu jego spłaty. Zgodnie z ustawą o BIG:

  • Jeśli dług nie przekracza 200 zł i nie jest starszy niż 60 dni, można być w BIG przez 30 dni od daty wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o wpisie do rejestru dłużników.
  • Jeśli dług przekracza 200 zł lub jest starszy niż 60 dni, można być w BIG przez 5 lat od daty wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o wpisie do rejestru dłużników.
  • Jeśli dług wynika z tytułu wykonawczego (np. nakazu zapłaty), można być w BIG przez 10 lat od daty wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o wpisie do rejestru dłużników.

Dane z BIG mogą być usunięte tylko na wniosek wierzyciela, który ma obowiązek to zrobić w ciągu 14 dni od spłaty zadłużenia.

Przydatne informacje o Biurze Informacji Gospodarczej

Każdego z pewnością interesuje to, kto może korzystać z danych gromadzonych i udostępnianych przez Biuro Informacji Gospodarczej. Warto od razu zaznaczyć, że wszyscy mogą złożyć zapytanie do BIG.

Nie jest to jednak zawsze usługa bezpłatna, wiąże się czasem z koniecznością uiszczenia stosownej opłaty. Pojawia się wobec tego pytanie, z jakimi kosztami trzeba się liczyć. Na szczęście są to dosyć symboliczne kwoty, maksymalna opłata nie może przekraczać kilkunastu złotych. Dobrą wiadomością jest, że dostęp do informacji gospodarczych o dłużnikach, którzy są konsumentami, jest całkowicie darmowy.

Pamiętać trzeba jednak o tym, że wiąże się to z pewnymi ograniczeniami. Nie można wielokrotnie sprawdzić rejestru dłużników bezpłatnie.

Jeśli nie ma wiązać się to z dodatkowymi opłatami, to trzeba pilnować, aby nie składać zapytania do Biura Informacji Gospodarczej częściej niż raz na pół roku.

Czym zajmuje się biuro informacji gospodarczej?

Oczywiście można sprawdzać rozmaite informacje w BIG nawet codziennie, ale za każdym razem zostanie pobrana opłata zgodna z aktualnym cennikiem danej instytucji. Pojawia się jeszcze pytanie dotyczące tego, jakie dane wierzyciel może przekazać do Biura Informacji Gospodarczej.

Jakie dane ujawnia BIG

W przypadku dłużnika jest sporo danych do ujawnienia, czyli jego imię i nazwisko, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, nazwa firmy, miejsce zamieszkania, adres prowadzonej działalności, numer identyfikacji podatkowej, numer REGON, imiona i nazwiska pełnomocników, przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej, dane wspólników w przypadku spółki. W rejestrze znajdą się dokładne informacje dotyczące zobowiązania, czyli tytuł prawny, kwota, waluta, zaległości, bieżące postępowania, nawet daty wysyłki wezwania do zapłaty.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Biuro informacji gospodarczej (BIG) -co to? (przykłady, definicja) 1

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)