Rozwój firmy. Czy dotacja to jedyny sposób? (biznes i przedsiębiorstwo)

Fazy związku
Fazy związku i rozwoju relacji (większość par i psychologia)
24 sierpnia, 2021
Hosting co to jest
Hosting co to jest (najlepszy hosting internetowy i serwer)
24 sierpnia, 2021

Rozwój firmy. Czy dotacja to jedyny sposób? (biznes i przedsiębiorstwo)

Rozwój firmy
Rozwój firmy

Reklama w sieci Internet jest obecnie najbardziej pożądaną formą reklamowania swoich usług, produktów. Bez reklamy internetowej Twoja firma nie istnieje. Reklama jest to płatna forma przekazu marketingowego, które ma na celu umocnienie wizerunku firmy oraz zwiększeniu świadomości o produktach oferowanych przez przedsiębiorstwo. Obecnie dzięki dostępowi do sieci Internet firma ma nowe, innowacyjne możliwości rozwoju w internecie.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Czym jest rozwój przedsiębiorstwa?

Każde przedsiębiorstwo aby mogło funkcjonować na dzisiejszym rynku, osiągając sukcesy, musi się rozwijać. Bez rozwoju firma stoi w miejscu, co w późniejszym czasie powoduje cofanie się względem innych, prężnie rozwijających się przedsiębiorstw. Każde przedsiębiorstwo aby mogło funkcjonować na dzisiejszym rynku, osiągając sukcesy, musi się rozwijać. Bez rozwoju firma stoi w miejscu, co w późniejszym czasie powoduje cofanie się względem innych, prężnie rozwijających się przedsiębiorstw. W procesach rozwoju, przedsiębiorstwa mają możliwość wykorzystywać różne czynniki, elementy, stanowiące przyczynę bądź warunek wchodzenia jednostki gospodarczej na wyższy poziom jej funkcjonowania. Analizując różnorodność bodźców, stymulatorów rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw, należy zwrócić szczególną uwagę na występowanie dwóch zasadniczych, podstawowych grup tych elementów: czynników o charakterze wewnętrznym (które wynikają z uwarunkowań zasobowych firmy) oraz elementów zewnętrznych (które są związane ze środowiskiem działania przedsiębiorców).

Modele rozwoju organizacji


Na rozwój organizacji, przedsiębiorstwa wpływa wiele czynników. Mogą to być bodźce z zewnętrznego lub wewnętrznego otoczenia organizacji. Na przełomie wielu lat badań nad procesem zarządzania w jednostkach gospodarczych opracowano cztery podstawowe modele, którymi typowo kierują się przedsiębiorstwa. Cztery podstawowe modele rozwoju przedsiębiorstwa to: model zachowawczy, na przetrwanie, poszukiwania szans rynkowych, kreowania rozwoju.

Model zachowawczy

Jednostka gospodarcza kierująca się modelem zachowawczym charakteryzuje się wysoką, ugruntowaną pozycją na rynku usług i/lub na rynku towarów wśród odbiorców. Ma swoją rzecze stałych klientów, który od lat wierni są ich produktom/usługom. Kadra zarządzająca działa w myśl zasady: „Jeśli oferta firmy spotyka się z akceptacją na rynku, to należy to honorować tak długo, jak jest to możliwe”. W myśl wyżej wspomnianej treści, zarządzający jednostką swoje działania skupiają na kontynuowaniu bieżącej działalności, nie wprowadzają zmian do swoich produktów/usług, nie wychodzą na rynek z nowościami. Taka sytuacja jest sytuacją bezpieczną dla firmy ale tylko z pozoru. Kadra zarządzająca jest uśpiona korzystną sytuacją na rynku, w jakiej firma aktualnie, obecnie się znalazła. Żyjąc w przeświadczeniu, że owa bańka mydlana, bezpieczna przestrzeń w jakiej znalazła się organizacja, będzie trwała wiecznie, zarządzający przestają badać rynek, a co za tym idzie nie dostrzegają zmian zachodzących na rynku. Nie widząc potrzeby doskonalenia firmy, jej towarów i świadczonych przez nią usług, kadra zarządca nie formułuje wizji przyszłości organizacji. W związku z tym nie ma konieczności pobudzania pracowników do wdrażania nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań. Firma przyjmuje taktykę obronną, polegającą wyłącznie na utrzymaniu aktualnie zajmującej pozycji na rynku. Zarządzająca osoba skupia się na zapewnieniu przedsiębiorstwu przetrwania na obecnie zajmowanej pozycji tak długo jak jest to możliwe.

Wydawać by się mogło, że taki stan jest bezpieczny dla firm. W końcu brak zmian to brak wystąpienia ewentualnych zagrożeń. Nic bardziej mylnego. Jak wynika z badań firmy, które stosują model zachowawczy wcześniej czy później dosięga kryzys. Oferowany towar/usługa z czasem staje się zbyt oklepana, za mało nowoczesna – słowem jest niewystarczająca dla klientów, których chcą iść za duchem czasu, poszukują innowacyjnych produktów, nowoczesnych usług, rozwiązań na miarę XXI wieku.

Pamiętać należy, że konkurencja nie śpi. Wcześniej czy później młoda firma z nowymi pomysłami wygryza z rynku przedsiębiorstwa od lat oferujące ten sam produkt, tą samą usługę. By nie wypaść z rynku można zastosować następujące działania: penetracja rynku stwarzająca przesłanki do rozwoju firmy, zmiana dotychczasowej pozycji na rynku, rozwój wyrobu/usługi oraz dywersyfikacja dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej. W modelu zachowawczym można zastosować jedną z trzech strategii rozwoju: ekspansję technologiczną, rynkową lub dywersyfikację działalności gospodarczej. Ekspansja technologiczna ma na celu wprowadzenia zmian walorów jakościowych wykorzystywanych technologii w przedsiębiorstwie. Jeżeli podwyższenie walorów jakościowych posiadanych sprzętów nie jest możliwa, wówczas należy wymienić je na nowsze technologicznie. Ekspansja rynkowa Ekspansja rynkowa oznacza zmianę w sposobie dotychczasowego podejścia w sferze zbytu oferowanych usług/towarów. Głównie chodzi tu o znalezienie nowych rynków zbytu i o zdobycie nowych klientów. Dywersyfikacja działalności polega na przebranżowieniu części zasobów firmy na zupełnie nowe przedsięwzięcia, które do tej pory firma nie realizowała. Rozróżnia się cztery typy dywersyfikacji: dywersyfikacja inwestycyjna, schodzenia z branży, podtrzymująca, zabezpieczająca przeżycie firmy.

Model na przetrwanie

Firma stosująca model na przetrwani funkcjonuje w warunkach kryzysu organizacyjnego i finansowego. Powyższe problemy stanowią istotne zagrożenie dla jej funkcjonowania, a nawet do jej dalszego istnienia. Zarządzający firmą walczą o przetrwanie, nie myślą o przyszłości, nie snują planów, celów. Żyją dniem dzisiejszym – kadra zarządzająca nie jest w stanie stwierdzić co będzie jutro, co czeka firmę w niedalekiej przyszłości. Wszystkie działania podejmowane przez organizację skupione są na walce z kryzysem. W modelu na przetrwanie można zastosować strategię natychmiastową. Strategia natychmiastowa polega na zmianie w polityce firmy i metodach jej działania. Wszelkie działania i zamierzenia muszą być zorientowane na rynek. Należy wykorzystać słabe i mocne strony firmy oraz szanse i zagrożenia płynące z zewnętrznego otoczenia. Eliminując zagrożenia i słabe strony przedsiębiorstwa oraz wykorzystując i umacniając mocne strony oraz szanse – przedsiębiorstwo umacnia swoją pozycję na rynku.

Model poszukiwania szans rynkowych

Przedsiębiorstwo, które swoją działalność opiera na modelu poszukiwania szans rynkowych działa w warunkach kryzysu. Warunki te wymuszą na zarządzających osobach poszukiwań nowych rozwiązań rynkowych, które będą w stanie zapewnić organizacji działalności, istnienie. Mimo, że firma przechodzi kryzys, to kadra zarządzająca nie poddaje się, walczy o istnienie zakładu. Z nadzieja patrzą na lepsze jutro, mają jasno sformułowaną koncepcję na przyszłość. Na obecnym rynku sytuacje kryzysowe nie są niczym nowym dla firm, można rzec że jest to zjawisko powszechne. Konkurencja na rynku towarów i usług, zmienna, kapryśna i szybko przemijająca moda na świadczone usługi/oferowane towary, zmienne preferencje klientów, sprawiają, że występuje nieścisłość, niezgodność pomiędzy realizowaną polityką firmy a zmianami zachodzącymi w otoczeniu zewnętrznym przedsiębiorstwa. W modelu poszukiwania szans rynkowych można zastosować strategię ekspansywną, obronną lub ucieczkową. Strategia ekspansywna, zwana także jako strategia ofensywna, polega na inwestowaniu w nowe produkty/usługi wraz z wchodzeniem na nowe rynki zbytu. Strategia obronna, zwana także jako konsolidacja, polega na podejmowaniu działań penetracyjnych rynku zupełnie nowych rynków zbytu. Penetracja musi być wspomagana promocją i reklamą sprzedawanych towarów/oferowanych usług. Strategia ucieczkowa zwana także jako wycofanie się z rynku, polega na zrezygnowaniu z dalszego świadczenia usług/produkcji towarów.

Model kreowania rozwoju

Przedsiębiorstwo prowadzące działalność w oparciu o model kreowania rozwoju uzyskuje pozytywne i zadowalające wyniki. Ma silną pozycję na runku i osiąga zadowalające wyniki finansowe. Ma silną pozycję finansową, nie jest obciążona kredytami, pożyczkami, leasingami. Dzięki ugruntowanej i silnej pozycji firma jest w stanie poradzić sobie sama we własnym zakresie z zagrożeniami płynącymi z zewnętrznego otoczenia organizacji. W modelu kreowania rozwoju stosuje się strategie walki z konkurencją, strategię zorganizowaną na uzyskanie bezwzględnej dominacji na rynku oraz strategię bazującą na interakcji produkt-rynek. Strategie wykorzystywane w modelu kierowania rozwojem firmy, oparte są na promocji i reklamie oferowanych produktów/usług. Firma agresywnie i zdecydowanie wkracza na nowe rynki zbytu. Dopasowuje oferowane przez siebie produkty do obowiązujących trendów na rynku.

Powodzenie strategii marketingowej

Każdy z modeli rozwoju organizacji przewiduje odrębną strategię do walki o przetrwanie na rynku, do walki o pozycję na rynku, do walki z konkurencyjnymi firmami.

Ważne jest by każda ze strategii była realizowana przez firmę rzetelnie i pod kontrolą. Należy pamiętać też by na bieżąco badać sytuację na rynku i efekty prowadzonych działań firmy w oparciu o wybraną strategię. Strategia tak jak rynek musi być elastyczna i stale się zmieniać, by dostosowywana była do obecnej sytuacji. Strategia, która stoi w miejscu stanie się w końcu bezużyteczna, nie będzie przynosiła oczekiwanych rezultatów, co w efekcie będzie prowadziło do regresu w firmie. Obecnie strategią marketingową skuteczną jest ta prowadzona w sieci Internet. Jednym z narzędzi jakie mogą być pomocne w rozwoju firmy jest google moja firma. To narzędzie, które daje firmie możliwość reklamowania się w jednym z najsłynniejszych w sieci portali. Portal google służy do wyszukiwania fraz kluczowych przez użytkowników. Dobrze prowadzona kampania w google zwiększy sprzedaż firmy, umocni jej wizerunek oraz pomoże dotrzeć do nowych klientów. Prowadzenie firmy z narzędziami google moja firma jest dziecinnie proste. Na każdym kroku można liczyć na wsparcie ekspertów od reklamy i promocji w sieci.


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/rafalszr/domains/rafalszrajnert.pl/public_html/wp-content/themes/betheme/includes/content-single.php on line 286
Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podaj imię i adres email, aby przejść dalej

Hej, koniecznie zobacz nowy film na YouTube (piramidy finansowe w Polsce + AMBER GOLD): link

Uzyskaj dostęp do ekskluzywnych wskazówek, strategii i CASE STUDY, których nie udostępniam nigdzie indziej. Zapisz się na newsletter.
Pobierz: Darmowy Raport