Rodzaje obserwacji -czym są? (przykłady, definicja)

Oferta Szkolenia: Klucz do Rozwoju i Sukcesu (jak napisać, przykłady, definicja)
25 maja, 2023
Najem długoterminowy: Elastyczność i stabilność w dzierżawie na dłużej (przykłady, definicja)
27 maja, 2023

Rodzaje obserwacji -czym są? (przykłady, definicja)

Rodzaje obserwacji

Wstęp

Obserwacja jest jedną z podstawowych metod badawczych wykorzystywanych w różnych dziedzinach nauki i badań społecznych. Pozwala ona na gromadzenie informacji poprzez bezpośrednie oglądanie, rejestrowanie i analizowanie zachowań i zjawisk. Istnieje wiele rodzajów obserwacji, z których każdy ma swoje własne cechy i zastosowania. W niniejszym artykule przedstawimy różne rodzaje obserwacji oraz omówimy ich definicje, zalety i wady.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Dołącz do nas NA DARMOWYM WIDEO

Wpisz Swój Najlepszy Adres Email, Ponieważ Na Niego Dostaniesz Link.

Jakie są rodzaje obserwacji?

Istnieje wiele różnych rodzajów obserwacji, które można podzielić na kilka kategorii. Oto najważniejsze z nich:

 1. Obserwacja kontrolowana
 2. Obserwacja niekontrolowana
 3. Obserwacja nieuczestnicząca
 4. Obserwacja uczestnicząca
 5. Obserwacja jawna
 6. Obserwacja ukryta

Teraz przyjrzyjmy się każdemu rodzajowi obserwacji bardziej szczegółowo.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

Co to jest Obserwacja kontrolowana?

Obserwacja kontrolowana odbywa się w warunkach, które są starannie ustalone i kontrolowane przez badacza. W takiej sytuacji badacz manipuluje różnymi zmiennymi, aby zbadać ich wpływ na obserwowane zachowanie. Przykładowo, badacz może obserwować reakcję grupy ludzi na określony bodziec, który został im podany w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych.

Co to jest Obserwacja niekontrolowana?

Obserwacja niekontrolowana odbywa się w naturalnym środowisku, bez żadnej ingerencji badacza. Badacz obserwuje i rejestruje zachowania i zjawiska, które mają miejsce spontanicznie w rzeczywistości. Przykładem obserwacji niekontrolowanej może być badanie zachowań ludzi na ulicy, w parku lub w innych publicznych miejscach.

Co to jest Obserwacja nieuczestnicząca?

W przypadku obserwacji nieuczestniczącej badacz pozostaje na marginesie obserwowanej sytuacji, nie wchodząc w interakcje z obserwowanymi osobami. Celem jest pozostawienie obserwowanych osób w naturalnym środowisku, aby ich zachowania nie były zakłócone przez obecność badacza. Obserwator może być obecny fizycznie, ale nie angażuje się w działania ani nie wpływa na zachowanie uczestników.

Co to jest Obserwacja uczestnicząca?

Obserwacja uczestnicząca polega na tym, że badacz staje się częścią grupy lub społeczności, którą obserwuje. Angażuje się w działania i interakcje z uczestnikami, zdobywając w ten sposób wgląd w ich doświadczenia i perspektywy. Przykładem obserwacji uczestniczącej może być badacz, który przez pewien czas mieszka w danej społeczności, aby zrozumieć jej zwyczaje, normy i wartości.

Co to jest Obserwacja jawna?

Obserwacja jawna odbywa się w sposób otwarty i transparentny. Obserwowani uczestnicy wiedzą, że są obserwowani, a cel i kontekst obserwacji są im znane. Tego rodzaju obserwacja może prowadzić do bardziej naturalnych zachowań, ponieważ uczestnicy nie czują się sztucznie obserwowani i nie mają powodów do ukrywania swoich prawdziwych reakcji.

Co to jest Obserwacja ukryta?

W przypadku obserwacji ukrytej badacz pozostaje niezauważony przez obserwowane osoby. Nie informuje ich, że są obserwowane, i próbuje zdobyć informacje o ich zachowaniu w sposób niezakłócony. Obserwacja ukryta może być użyteczna w badaniach nad zachowaniami, które mogą być zmieniane lub wpływane przez świadomość obserwowania.

Definicja rodzajów informacji

Rodzaje obserwacji różnią się w zależności od kontekstu badawczego i celu, ale wszystkie mają na celu zebranie informacji na temat zachowań, zjawisk i interakcji społecznych. Obserwacje kontrolowane pozwalają badaczom eksperymentować i badać konkretne zmienne, podczas gdy obserwacje niekontrolowane dostarczają danych z naturalnego środowiska. Obserwacje nieuczestniczące pozwalają na obserwację bez ingerencji badacza, podczas gdy obserwacje uczestniczące umożliwiają zdobycie wglądu w perspektywę uczestników. Obserwacje jawne i ukryte różnią się pod względem wiedzy uczestników o obserwacji.

Rodzaje obserwacji – przykłady

Przykłady zastosowania różnych rodzajów obserwacji mogą obejmować:

 • Obserwacja kontrolowana: Badacz obserwuje reakcje uczniów na różne metody nauczania w kontrolowanym eksperymencie edukacyjnym.
 • Obserwacja niekontrolowana: Badacz obserwuje zachowanie klientów w sklepie spożywczym, aby zrozumieć, jakie produkty przyciągają ich uwagę i jak się zachowują podczas zakupów.
 • Obserwacja nieuczestnicząca: Badacz obserwuje dzieci na placu zabaw, siedząc na ławce i nie ingerując w ich zabawę.
 • Obserwacja uczestnicząca: Antropolog spędza kilka miesięcy w plemieniu rdzennej ludności, uczestnicząc w ich codziennych zajęciach i obserwując ich kulturę i obrzędy.
 • Obserwacja jawna: Badacz obserwuje reakcje grupy ludzi na prezentację, informując ich, że będą obserwowani w celach badawczych.
 • Obserwacja ukryta: Badacz obserwuje, jak klienci poruszają się po sklepie odzieżowym, nie zwracając na siebie uwagi i nie dając im świadomości obserwowania.

Wady i zalety rodzajów obserwacji

Każdy rodzaj obserwacji ma swoje własne wady i zalety. Obserwacja kontrolowana pozwala na badanie konkretnych zmiennych w kontrolowanym środowisku, ale może prowadzić do sztucznych zachowań, które nie odzwierciedlają rzeczywistości. Obserwacja niekontrolowana dostarcza danych z naturalnego środowiska, ale może być trudniejsza do kontrolowania i interpretowania. Obserwacja nieuczestnicząca umożliwia obserwację bez zakłócania, ale może być ograniczona przez brak wglądu w perspektywę uczestników. Obserwacja uczestnicząca pozwala na głębsze zrozumienie kontekstu społecznego, ale może wpływać na zachowania uczestników. Obserwacja jawna może prowadzić do bardziej naturalnych zachowań, ale może być podatna na efekt Hawthorne, gdy uczestnicy zmieniają swoje zachowanie ze względu na świadomość obserwowania. Obserwacja ukryta może dostarczyć prawdziwych reakcji, ale może być etycznie kontrowersyjna i prowadzić do naruszenia prywatności.

Na czym polega obserwacja?

Obserwacja polega na bezpośrednim obserwowaniu zachowań, zjawisk i interakcji w celu zebrania informacji. Badacz dokładnie obserwuje i rejestruje to, co się dzieje, czasami korzystając z technik nagrywania audio lub wideo. Obserwacja może być prowadzona w różnych kontekstach, takich jak laboratorium, publiczne miejsca, szkoły, firmy czy społeczności. Celem obserwacji jest uzyskanie obiektywnych danych i wglądu w badane zjawiska, aby móc wyciągnąć wnioski i formułować teorie.

Czym jest obserwacja i jakie są jej cechy?

Obserwacja jest procesem zbierania danych poprzez bezpośrednie oglądanie i rejestrowanie zjawisk i zachowań. Główne cechy obserwacji to:

 1. Bezpośredniość: Obserwacja opiera się na osobistym doświadczeniu i bezpośrednim oglądaniu rzeczywistości.
 2. Rejestrowanie: Badacz rejestruje obserwowane zjawiska i zachowania, korzystając z różnych technik, takich jak notatki, nagrania wideo czy dźwiękowe.
 3. Obiektywność: Obserwacja ma na celu gromadzenie obiektywnych danych, które nie są zniekształcone przez subiektywne interpretacje.
 4. Systematyczność: Obserwacja wymaga zastosowania określonych procedur i protokołów w celu zapewnienia spójności i powtarzalności.
 5. Kontekstualność: Obserwacja uwzględnia kontekst, w którym zachodzą badane zjawiska, takie jak miejsce, czas, kultura itp.

Zakończenie – podsumowanie

Obserwacja jest nieodłącznym elementem wielu dziedzin nauki i badań społecznych. Istnieje wiele rodzajów obserwacji, takich jak obserwacja kontrolowana, niekontrolowana, nieuczestnicząca, uczestnicząca, jawna i ukryta. Każdy rodzaj ma swoje własne cechy, zalety i wady. Obserwacja umożliwia gromadzenie danych poprzez bezpośrednie oglądanie i rejestrowanie zachowań i zjawisk. Jest to proces obiektywny, systematyczny i uwzględniający kontekst. Dzięki obserwacji badacze mogą zdobyć cenne informacje, wgląd i zrozumienie badanych obszarów i zjawisk.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Rodzaje obserwacji -czym są? (przykłady, definicja) 1

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)