Outplacement: Budowanie Przyszłości po Zmianie Zatrudnienia (przykłady, definicja)

Spotkanie firmowe: Kreowanie Siły Przyciągania w Świecie Biznesu (jak zorganizować i o czym pamiętać)
20 maja, 2023
Organizowanie Konferencji: Od Pomysłu do Realizacji
25 maja, 2023

Outplacement: Budowanie Przyszłości po Zmianie Zatrudnienia (przykłady, definicja)

Outplacement

Wstęp – Outplacement: Budowanie Przyszłości po Zmianie Zatrudnienia

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, firmy często napotykają sytuacje, w których konieczne jest zwolnienie pracowników ze względu na restrukturyzację, redukcję kosztów lub inne czynniki. W takich przypadkach ważne jest nie tylko zapewnienie sprawiedliwego rozwiązania dla pracowników, ale także pomóc im w znalezieniu nowej ścieżki zawodowej. Tutaj pojawia się pojęcie outplacementu – procesu, który ma na celu wspieranie zwolnionych pracowników w poszukiwaniu nowej pracy i przekierowaniu ich kariery.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Co to jest outplacement?

Outplacement odnosi się do zastosowania różnych narzędzi i usług, które pomagają pracownikom w przejściu przez okres zmiany zatrudnienia. W praktyce oznacza to dostarczenie wsparcia, doradztwa zawodowego, szkoleń i innych zasobów, które mają na celu pomóc zwolnionym pracownikom w znalezieniu nowej pracy. Głównym celem outplacementu jest minimalizowanie negatywnego wpływu zwolnień na pracowników oraz umożliwienie im skutecznego przejścia do nowej kariery.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Reklama:

sklep internetowy ecommerce seo sem reklama

Definicja outplacement’u

Outplacement można zdefiniować jako zbiór działań podejmowanych przez firmę lub zewnętrzną agencję outplacementową w celu zapewnienia wsparcia zwolnionym pracownikom w znalezieniu nowego zatrudnienia. Outplacement to kompleksowy proces, który obejmuje doradztwo zawodowe, szkolenia, tworzenie CV, poszukiwanie ofert pracy, networking i inne narzędzia, które mają na celu pomóc zwolnionym pracownikom w rozwoju ich kariery i osiągnięciu sukcesu na rynku pracy.

Jak stworzyć outplacement?

Tworzenie skutecznego programu outplacementowego wymaga zrozumienia potrzeb zwolnionych pracowników oraz dostosowania usług do ich indywidualnych sytuacji. Oto kilka kluczowych kroków, które należy podjąć w celu stworzenia efektywnego programu outplacementowego:

 1. Analiza i zrozumienie potrzeb: Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie analizy sytuacji, zidentyfikowanie potrzeb zwolnionych pracowników i zrozumienie specyfiki branży, w której działają. To pozwoli dostosować program outplacementowy do konkretnych wymagań i oczekiwań.
 2. Współpraca z ekspertami: Dobrze zorganizowany program outplacementowy powinien opierać się na współpracy z doświadczonymi ekspertami z zakresu doradztwa zawodowego, rekrutacji i rozwoju osobistego. Tacy specjaliści pomogą w dostarczeniu wysokiej jakości usług i wsparcia.
 3. Indywidualne podejście: Każdy pracownik ma unikalne potrzeby i cele. Dlatego ważne jest, aby program outplacementowy był dostosowany do indywidualnych sytuacji. Osobiście dostosowane porady zawodowe, tworzenie CV i szkolenia mogą pomóc zwolnionym pracownikom w lepszym przygotowaniu się do rynku pracy.
 4. Szkolenia i rozwój umiejętności: Program outplacementowy powinien obejmować szkolenia mające na celu rozwój umiejętności, które są istotne na rynku pracy. Może to obejmować szkolenia z zakresu zarządzania czasem, komunikacji, umiejętności interpersonalnych, a także szkolenia branżowe.
 5. Budowanie sieci kontaktów: Istotnym elementem outplacementu jest pomaganie zwolnionym pracownikom w budowaniu sieci kontaktów zawodowych. Ułatwianie spotkań z pracodawcami, organizowanie networkingowych wydarzeń czy udzielanie wsparcia przy tworzeniu profili w mediach społecznościowych może znacznie zwiększyć szanse na znalezienie nowej pracy.

Outplacement rodzaje

Istnieje kilka różnych rodzajów outplacementu, które mogą być dostosowane do potrzeb i specyfiki danej organizacji. Oto kilka popularnych rodzajów programów outplacementowych:

 1. Indywidualny outplacement: To forma outplacementu, w której każdemu zwolnionemu pracownikowi przypisuje się indywidualnego doradcę, który dostarcza mu kompleksowego wsparcia w znalezieniu nowej pracy. Doradca pomaga w tworzeniu CV, udziela porad zawodowych, organizuje szkolenia i wspiera pracownika na każdym etapie procesu poszukiwania pracy.
 2. Grupowy outplacement: Ten rodzaj outplacementu polega na organizowaniu grupowych sesji szkoleniowych i warsztatów dla zwolnionych pracowników. Daje to możliwość wymiany doświadczeń, budowania sieci kontaktów i zdobycia nowych umiejętności w grupie osób, które są w podobnej sytuacji.
 3. Wewnętrzny outplacement: Wewnętrzny outplacement to program prowadzony przez samą firmę, która dokonuje zwolnień. W ramach tego programu firma zapewnia wsparcie i usługi outplacementowe swoim zwolnionym pracownikom, korzystając z wewnętrznych zasobów lub specjalistów zewnętrznych.

Outplacement przykłady

Istnieje wiele firm i organizacji, które z powodzeniem wdrażają programy outplacementowe. Przyjrzyjmy się kilku przykładom, które pokazują różnorodność i skuteczność outplacementu:

 1. ABC Consulting: ABC Consulting to międzynarodowa firma konsultingowa, która specjalizuje się w outplacement. Ich program outplacementowy obejmuje indywidualne doradztwo, szkolenia z zakresu rozwoju osobistego i profesjonalnego, a także pomoc w poszukiwaniu nowej pracy. Firma ABC Consulting ma wysoki wskaźnik sukcesu w znalezieniu nowego zatrudnienia dla swoich klientów.
 2. XYZ Corporation: XYZ Corporation to duża firma technologiczna, która niedawno przeprowadziła restrukturyzację, co skutkowało zwolnieniem znacznej liczby pracowników. Firma wdrożyła program outplacementowy, który zapewnił wsparcie i doradztwo zwolnionym pracownikom. Program obejmował dostęp do platformy e-learningowej, indywidualne porady kariery, a także organizację spotkań z potencjalnymi pracodawcami na wewnętrznych targach pracy.

Wady i zalety outplacement

Outplacement ma wiele korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla firm. Oto kilka ważnych zalet i wad związanych z outplacementem:

Zalety:

 1. Wsparcie dla pracowników: Outplacement zapewnia zwolnionym pracownikom wsparcie emocjonalne i praktyczne w trudnym okresie po zwolnieniu. Daje im poczucie, że firma troszczy się o ich dobro i pomaga w znalezieniu nowej ścieżki zawodowej.
 2. Ochrona reputacji firmy: Poprzez zapewnienie wsparcia outplacementowego, firma dba o swoją reputację jako pracodawcy, który dba o swoich pracowników. To może przyczynić się do lepszego postrzegania firmy przez społeczność, klientów i potencjalnych pracowników.
 3. Zachowanie wiedzy i doświadczenia: Dzięki outplacementowi firma może skorzystać z wiedzy i doświadczenia zwolnionych pracowników, którzy mogą zostać skierowani do innych organizacji. To pozwala na zachowanie cennych zasobów i uniknięcie straty wiedzy.

Wady:

 1. Koszty: Programy outplacementowe mogą być kosztowne dla firm, szczególnie jeśli obejmują indywidualne doradztwo i szkolenia. Firmy muszą uwzględnić te koszty w swoim budżecie.
 2. Efektywność: Pomimo wszelkich dostępnych usług outplacementowych, nie zawsze można zagwarantować sukces w znalezieniu nowej pracy dla zwolnionych pracowników. Sukces zależy od wielu czynników, takich jak umiejętności pracownika, rynek pracy i konkurencja.

Czym są programy Outplacementowe i jaką pełnią one rolę w procesie przeciwdziałania bezrobociu i wykluczeniu społecznemu?

Programy outplacementowe pełnią ważną rolę w procesie przeciwdziałania bezrobociu i wykluczeniu społecznemu. Oto kilka sposobów, w jakie programy outplacementowe przyczyniają się do walki z tymi problemami:

 1. Pomoc w znalezieniu nowej pracy: Programy outplacementowe zapewniają zwolnionym pracownikom niezbędne narzędzia i wsparcie, aby skutecznie poszukiwać nowej pracy. Pomagają w tworzeniu atrakcyjnych CV, udzielają porad dotyczących procesu rekrutacyjnego i organizują spotkania z potencjalnymi pracodawcami. To zwiększa szanse zwolnionych pracowników na szybkie znalezienie nowej zatrudnienia.
 2. Rozwój umiejętności: Programy outplacementowe oferują szkolenia i kursy mające na celu rozwój umiejętności, które są istotne na rynku pracy. To umożliwia zwolnionym pracownikom poszerzenie swoich kompetencji i dostosowanie ich do wymagań nowych stanowisk.
 3. Budowanie pewności siebie i motywacji: Bezrobocie i zwolnienie mogą negatywnie wpływać na pewność siebie i motywację pracowników. Programy outplacementowe dostarczają wsparcia emocjonalnego i psychologicznego, pomagając zwolnionym pracownikom odzyskać pewność siebie i motywację do poszukiwania nowej pracy.
 4. Redukcja społecznego wykluczenia: Bezrobocie może prowadzić do wykluczenia społecznego i utraty poczucia przynależności społecznej. Programy outplacementowe dają zwolnionym pracownikom szansę na utrzymanie aktywności zawodowej, zapobiegając tym samym wykluczeniu społecznemu.

Jaki jest związek outplacementu z budowaniem społecznej odpowiedzialności biznesu?

Outplacement jest istotnym elementem budowania społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Oznacza to, że firma, która dba o dobro swoich pracowników, podejmuje działania mające na celu minimalizowanie negatywnych skutków zwolnień i zapewnienie wsparcia przy przejściu do nowej pracy. Oto kilka sposobów, w jakie outplacement jest powiązany z CSR:

 1. Troska o pracowników: Zapewnienie outplacementu to wyraz troski i szacunku dla pracowników. Firma, która inwestuje w ich przyszłość i wspiera ich w trudnych momentach, pokazuje, że pracownicy są dla niej istotni, nie tylko jako zasoby, ale także jako jednostki odczuwające.
 2. Pozytywny wpływ na społeczność: Poprzez zapewnienie outplacementu, firma wpływa na swoją lokalną społeczność. Pomaga w minimalizowaniu skutków bezrobocia, zmniejszając obciążenie dla systemu zasiłków dla bezrobotnych. Daje również zwolnionym pracownikom szansę na aktywny udział w rynku pracy i społeczności.
 3. Budowanie reputacji firmy: Outplacement jest postrzegany jako działanie etyczne i odpowiedzialne. Firmy, które oferują programy outplacementowe, zyskują reputację pracodawcy dbającego o dobro swoich pracowników i społeczności. To przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku firmy i przyciągania najlepszych talentów.

Zakończenie – podsumowanie

Outplacement to proces wspierania zwolnionych pracowników w znalezieniu nowej pracy i przekierowaniu ich kariery. Programy outplacementowe oferują wsparcie emocjonalne, porady zawodowe, szkolenia i inne narzędzia, które mają na celu minimalizowanie negatywnego wpływu zwolnień na pracowników. Działania outplacementowe są istotnym elementem budowania społecznej odpowiedzialności biznesu, ponieważ pokazują troskę o pracowników, mają pozytywny wpływ na społeczność i budują reputację firmy. Dzięki outplacementowi zwolnieni pracownicy mają większe szanse na skuteczne przejście do nowej kariery i uniknięcie społecznego wykluczenia.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Outplacement: Budowanie Przyszłości po Zmianie Zatrudnienia (przykłady, definicja) 1

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz zostaw komentarz poniżej.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)