Onboarding pracownika: Klucz do udanego startu w firmie

Organizacja szkoleń: Klucz do rozwoju i sukcesu (przykłady, jak zorganizować)
25 maja, 2023
Oferta Szkolenia: Klucz do Rozwoju i Sukcesu (jak napisać, przykłady, definicja)
25 maja, 2023

Onboarding pracownika: Klucz do udanego startu w firmie

Onboarding pracownika

Wstęp – Onboarding pracownika: Klucz do udanego startu w firmie

Wprowadzenie nowego pracownika do organizacji to zadanie wymagające uwagi i staranności. Współczesne przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę, że proces onboardingu pracownika ma kluczowe znaczenie dla sukcesu zarówno nowego członka zespołu, jak i całej firmy. W dzisiejszym tekście przyjrzymy się bliżej temu, czym dokładnie jest onboarding pracownika, jak go przeprowadzić i jakie są jego różne rodzaje. Dowiemy się również o korzyściach i wyzwaniach związanych z tym procesem oraz jak można skutecznie zaplanować onboarding w firmie.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Co to jest onboarding?

Zanim przejdziemy do onboardingu pracownika, warto zrozumieć, czym dokładnie jest onboarding. Onboarding to termin, który pierwotnie pochodzi z branży lotniczej, gdzie odnosił się do wprowadzania nowych członków załogi na pokład samolotu. W kontekście biznesowym onboarding odnosi się do procesu przyjęcia nowego pracownika i zapoznania go z kulturą, wartościami i procedurami organizacji.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

Co to jest onboarding pracownika?

Onboarding pracownika to skoncentrowany proces, w ramach którego nowy pracownik jest wprowadzany do nowej organizacji. Dotyczy on zarówno aspektów formalnych, takich jak wypełnienie dokumentów i zrozumienie polityk firmy, jak i aspektów bardziej nieformalnych, takich jak nawiązywanie kontaktów z zespołem i zrozumienie kultury organizacyjnej.

Definicja onboardingu pracownika

Onboarding pracownika można zdefiniować jako proces zapewnienia, że nowi pracownicy są odpowiednio przygotowani, wprowadzeni w zakres swoich obowiązków i zintegrowani z zespołem oraz kulturą organizacji. Celem onboardingu jest maksymalizacja szybkości adaptacji nowego pracownika, aby mógł jak najszybciej stać się produktywnym członkiem zespołu.

Jak przeprowadzić onboarding pracownika?

Przejście do kolejnego etapu naszego omówienia, skoncentrujmy się teraz na krokach, jakie można podjąć, aby przeprowadzić skuteczny onboarding pracownika:

 1. Przygotowanie przed przyjęciem: Proces onboardingu powinien zacząć się przed przyjęciem nowego pracownika. Należy odpowiednio przygotować stanowisko pracy, zapewnić niezbędne narzędzia i dostęp do informacji oraz przygotować plan wprowadzenia.
 2. Przyjęcie i powitanie: Pierwsze wrażenie jest kluczowe. Nowy pracownik powinien zostać serdecznie powitany przez zespół, a najlepiej również przez osoby z wyższego szczebla, takie jak menedżerowie czy dyrektorowie. Powitanie może obejmować krótkie wprowadzenie do firmy, jej historii, kultury i misji.
 3. Zapewnienie niezbędnych informacji: Nowy pracownik powinien otrzymać pełne informacje na temat swojej roli, oczekiwań dotyczących wydajności, polityk firmy, beneficjów, jak również wszelkich niezbędnych danych kontaktowych i dokumentów, które musi wypełnić.
 4. Wprowadzenie do zespołu: Ważne jest, aby nowy pracownik poznał członków zespołu, z którym będzie współpracował. Można zorganizować spotkania z poszczególnymi członkami zespołu, a także wyznaczyć mentora, który pomoże w integracji i odpowiedzi na pytania.
 5. Szkolenie i rozwój: Nowy pracownik powinien otrzymać szkolenie związane z jego stanowiskiem oraz dostęp do materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy. Warto również zapewnić możliwości rozwoju i szkoleń dodatkowych, aby nowy pracownik mógł rozwijać swoje umiejętności.

Onboarding pracownika – rodzaje

Istnieje kilka różnych rodzajów onboardingu pracownika, które można dostosować do konkretnych potrzeb i kontekstu organizacji. Oto kilka przykładów:

 1. Onboarding formalny: Ten rodzaj onboardingu koncentruje się na aspektach formalnych, takich jak wypełnianie dokumentów, zapoznanie z politykami firmy, procedurami i regulacjami.
 2. Onboarding socjalny: Ten rodzaj onboardingu skupia się na integracji nowego pracownika z zespołem i kulturą organizacji. Celem jest zapewnienie możliwości nawiązania relacji z innymi członkami zespołu i zrozumienia nieformalnych zasad panujących w firmie.
 3. Onboarding stanowiskowy: Ten rodzaj onboardingu koncentruje się na wprowadzeniu nowego pracownika do szczegółów związanych z jego stanowiskiem, obowiązkami, oczekiwaniami i celami wydajnościowymi.
 4. Onboarding wirtualny: W obecnych czasach, gdy coraz więcej pracowników pracuje zdalnie lub hybrydowo, onboarding wirtualny stał się niezwykle ważny. Polega on na wprowadzeniu nowego pracownika do firmy, zespołu i procesów za pomocą narzędzi komunikacyjnych online i wirtualnych spotkań.

Wady i zalety onboardingu pracownika

Onboarding pracownika może przynieść wiele korzyści zarówno nowemu pracownikowi, jak i firmie. Oto kilka wad i zalet, które warto wziąć pod uwagę:

Wady onboardingu pracownika:

 1. Koszty i czas: Onboarding pracownika może wymagać znacznych zasobów finansowych i czasowych. Szkolenia, spotkania integracyjne i materiały edukacyjne mogą wiązać się z kosztami, a proces ten może trwać kilka tygodni lub nawet miesięcy.
 2. Przerwanie pracy zespołu: Proces onboardingu może spowodować chwilowe zakłócenie pracy zespołu, zwłaszcza jeśli członkowie zespołu poświęcają czas na wprowadzenie nowego pracownika.

Zalety onboardingu pracownika:

 1. Szybka adaptacja: Skuteczny onboarding pozwala nowym pracownikom szybko zrozumieć kulturę i procedury firmy, co przyspiesza proces adaptacji i umożliwia im szybsze osiągnięcie pełnej produktywności.
 2. Wyższa retencja pracowników: Badania wykazują, że pracownicy, którzy przeszli przez skuteczny proces onboardingu, mają tendencję do dłuższego zatrzymywania się w firmie i wykazywania większego zaangażowania w pracę.
 3. Lepsza integracja z zespołem: Onboarding daje możliwość nawiązania relacji z innymi członkami zespołu, co przyczynia się do lepszej komunikacji, współpracy i efektywności pracy zespołowej.

Na czym polega proces onboardingu?

Proces onboardingu pracownika obejmuje szereg kroków i działań mających na celu zapewnienie płynnego i udanego wprowadzenia nowego pracownika do organizacji. Oto główne etapy procesu onboardingu:

 1. Planowanie: Pierwszym krokiem jest stworzenie planu onboardingu, który uwzględnia cele, zadania, odpowiedzialności i terminy. Plan powinien uwzględniać zarówno aspekty formalne, jak i nieformalne.
 2. Przygotowanie: Przed przyjęciem nowego pracownika należy zapewnić odpowiednie przygotowanie jego stanowiska pracy, narzędzi, dokumentów i informacji.
 3. Powitanie i wprowadzenie: Nowy pracownik powinien zostać serdecznie powitany przez zespół i wprowadzony do firmy, jej kultury, wartości i procedur. Ważne jest, aby umożliwić nowemu pracownikowi zadawanie pytań i zapewnienie wsparcia w pierwszych dniach.
 4. Szkolenie i rozwój: Nowy pracownik powinien otrzymać odpowiednie szkolenia i materiały, aby zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania pracy.
 5. Monitorowanie i wsparcie: W trakcie onboardingu ważne jest regularne monitorowanie postępów nowego pracownika i zapewnienie mu odpowiedniego wsparcia. Mentor lub przełożony powinien być dostępny, aby pomóc w rozwiązywaniu problemów i odpowiedzieć na pytania.
 6. Oszacowanie wyników: Na zakończenie procesu onboardingu warto ocenić wyniki i efektywność całego procesu, aby można było wprowadzać ewentualne ulepszenia w przyszłości.

Jak zaplanować onboarding pracownika w firmie?

Skuteczne zaplanowanie onboarding pracownika wymaga uwzględnienia kilku kluczowych czynników. Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc w tym procesie:

 1. Określenie celów: Pierwszym krokiem jest określenie celów onboardingu. Czy chcesz, aby nowy pracownik szybko osiągnął pełną produktywność? Czy celem jest integracja zespołowa i zrozumienie kultury organizacyjnej? Wyraźnie określone cele pomogą w ustaleniu odpowiednich działań i mierników sukcesu.
 2. Tworzenie planu: Opracuj szczegółowy plan onboardingu, uwzględniając etapy, zadania, odpowiedzialności i terminy. Zapewnij również dostęp do niezbędnych zasobów, takich jak szkolenia, materiały edukacyjne i narzędzia.
 3. Włączanie zespołu: Zaangażowanie zespołu jest kluczowe dla udanego onboardingu. Skomunikuj cel i znaczenie onboardingu dla zespołu oraz poproś o wsparcie w integracji i wprowadzeniu nowego pracownika.
 4. Personalizacja procesu: Dostosuj proces onboardingu do indywidualnych potrzeb i charakterystyki nowego pracownika. Umożliwienie elastyczności i uwzględnienie różnych stylów uczenia się przyczyni się do lepszego zaangażowania i adaptacji.
 5. Kontynuacja monitorowania: Onboarding nie kończy się po pierwszych tygodniach. Kontynuuj monitorowanie postępów nowego pracownika, aby zapewnić kontynuowane wsparcie i dostosowanie procesu, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Zakończenie – podsumowanie

Onboarding pracownika to niezwykle ważny proces, który ma kluczowe znaczenie dla sukcesu zarówno nowego pracownika, jak i całej organizacji. Poprzez odpowiednie planowanie, przygotowanie, szkolenie i wsparcie można zapewnić płynne przejście nowego pracownika do nowej roli. Skuteczny onboarding przyspiesza adaptację, zwiększa retencję pracowników i promuje lepszą integrację zespołową. Biorąc pod uwagę te korzyści, warto inwestować czas i zasoby w rozwinięcie skutecznego procesu onboardingu pracownika.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Onboarding pracownika: Klucz do udanego startu w firmie 1

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)