Norma ISO 14001 – Co to jest i jak może pomóc Twojej firmie?

Co to jest lead? Rodzaje i sposoby pozyskiwania leadów (przykłady, definicja)
18 lutego, 2023
Czym jest ETF i dlaczego warto w nie inwestować (przykłady, definicja)
18 lutego, 2023

Norma ISO 14001 – Co to jest i jak może pomóc Twojej firmie?

ISO 14001

Czym jest norma ISO 14001?

W dzisiejszych czasach bardzo wiele firm może pochwalić się wdrożonym systemem zarządzania.

Przedsiębiorstwa mogą posiadać takie certyfikaty w odniesieniu do jakości, środowiska czy bezpieczeństwa.

Zdobycie takiego dokumentu ma świadczyć o tym, iż dana firma pracuje zgodnie z wytycznymi międzynarodowej normy i spełnia jej założenia.

Jednym z przykładów może być ISO 14001, które odnosi się do systemu zarządzania środowiskiem. Staje się to ważnym elementem biznesu i przemysłu, ponieważ ma to służyć dbaniu o wspólne dobro, jakim jest Ziemia.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Dołącz do nas NA DARMOWYM WIDEO

Wpisz Swój Najlepszy Adres Email, Ponieważ Na Niego Dostaniesz Link.

ISO 14001 to norma międzynarodowa określająca wymagania dla systemu zarządzania środowiskowego w organizacjach. Norma ta jest jednym z najważniejszych standardów międzynarodowych z zakresu ochrony środowiska.

Celem ISO 14001 jest ułatwienie organizacjom wdrożenia i utrzymania skutecznego systemu zarządzania środowiskowego. Norma ta opiera się na cyklu PDCA (Plan-Do-Check-Act), co oznacza, że organizacja musi zaplanować swoje działania, wprowadzić je w życie, sprawdzić ich skuteczność i w razie potrzeby dostosować swoje działania do zmieniających się warunków.

Certyfikacja zgodności z normą ISO 14001 może przynieść wiele korzyści dla organizacji, takich jak poprawa wizerunku firmy, zwiększenie zaangażowania pracowników w kwestie środowiskowe, redukcja kosztów i ryzyka związanego z naruszeniami prawa ochrony środowiska oraz zwiększenie szans na zdobycie nowych kontraktów i klientów, którzy wymagają stosowania standardów środowiskowych.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

Dlaczego ISO 14001?

Jest to międzynarodowy standard wydany przez największą organizację działającą w tej branży. Stąd, norma ta jest uznawana na całym świecie i odnosi się do systemu zarządzania środowiskiem.

To w jaki sposób została przygotowana pozwala zastosować ją w firmie bez względu na charakter prowadzonej działalności.

W ten sposób, może dobrze funkcjonować zarówno w zakładzie produkcyjnym, biurze czy firmie spożywczej. Szerokie ramy normy dają pewną swobodę we wdrażaniu działań mających na celu poprawę efektywności środowiskowej.

Mogą to być np. aktywności mające na celu redukcję ilości generowanych odpadów bądź zmniejszenie wydatkowanej energii.

Zgodnie z normą organizacja jest zobowiązana do określenia aspektów środowiskowych pojawiających się w jej funkcjonowaniu oraz skutków związanych z usługami i produktami.

Celem do osiągnięcia tych założeń jest ustalenie polityki oraz celów, które mają być nadrzędną wartością firmy w zakresie ochrony środowiska.

W ten sposób powinno się stale monitorować aktywne aspekty środowiskowe i reagować kiedy zaczną być problemem dla środowiska.

Jednocześnie, norma ISO 14001 zobowiązuje organizację do stałego nadzorowania dyrektyw i wymogów prawnych mających zastosowanie w danej branży.

Dzięki temu firma może ustrzec się poważnych konsekwencji z tytułu nie przestrzegania prawa.

Z tego powodu tak ważne jest stałe obserwowanie statusów poszczególnych rozporządzeń oraz wdrażanie wymaganych środków zaradczych. Dzięki nim można zapewnić zgodność swoich produktów i usług, wiedząc że nie zagrażają one życiu ani zdrowiu innych ludzi.

Co rzeczywiście daje wdrożenie tej normy?

Ogólnie rzecz biorąc, istnieje szereg korzyści, na które można liczyć po uzyskaniu certyfikacji. Przede wszystkim warto wspomnieć o tym, iż dobrze działający system zarządzania środowiskiem pozwala zminimalizować wszelkie straty związane z generowaniem odpadów.

Procesy określone w danym systemie mogą być bardzo skuteczne i efektywne. Trzeba je jednak dobrze opisać i zaimplementować przystosowane wskaźniki. W ten sposób możliwe jest stałe monitorowanie sprawności środowiskowej przedsiębiorstwa.

Spełnienie założeń normy ISO pozwala znacznie zredukować ilość zanieczyszczeń i odpadów generowanych przez firmę, co ma pozytywny wpływ na środowisko.

Zmniejszając ilość emitowanych gazów można uniknąć jakichkolwiek kar bądź dodatkowych obciążeń finansowych.

Zastosowanie reguł będących częścią normy można skutecznie wydłużyć czas życia wielu elementów stanowiących wyposażenie firmy oraz lepiej dysponować posiadanymi zasobami.

Poprzez odpowiednie zarządzanie odpadami oraz redukcję zużycia mediów, możliwe jest znacznie zmniejszenie kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa. Zaoszczędzone środki można z kolei przeznaczyć na rozwój innych działów firmy, bądź optymalizację produkcji.

Czy ISO 14001 jest obowiązkowe?

ISO 14001 nie jest obowiązkowe w sensie prawnym, czyli nie ma prawa nakazującego przedsiębiorcom jej stosowania. Jednakże, stosowanie normy ISO 14001 może być wymagane przez klientów, kontrahentów lub w konkursach ofertowych.

Ponadto, wiele firm decyduje się na wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001, ponieważ jest to dobrowolna, ale dobrowolna decyzja związana z dbałością o środowisko naturalne, poprawą wizerunku i zwiększeniem zaangażowania pracowników w kwestie środowiskowe.

Ile kosztuje wdrożenie ISO 14001?

Koszt wdrożenia ISO 14001 może znacznie się różnić w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, jego branży, skali działalności, stopnia zaawansowania w dziedzinie zarządzania środowiskowego i innych czynników.

Wdrożenie ISO 14001 zwykle wiąże się z kosztami związanymi z zakupem dokumentacji, szkoleniami, przeglądem i audytem wewnętrznym, a także opłatami związanymi z certyfikacją.

Koszt wdrożenia ISO 14001 dla małych firm zwykle zaczyna się od kilku tysięcy złotych, natomiast dla większych przedsiębiorstw może to być koszt kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jednakże, koszt ten może zwrócić się w postaci oszczędności wynikających z bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów i ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, a także w postaci zwiększonej konkurencyjności i większego zainteresowania ze strony klientów i kontrahentów.

Jak zdobyć certyfikat?

W celu uzyskania potwierdzenia spełniania przez firmę założeń normy konieczne jest pozytywne przejście specjalistycznego audytu. Musi być on wykonany przez odpowiednią jednostkę certyfikującą. Zanim do tego dojdzie, konieczne jest zbudowanie systemu zarządzania środowiskiem.

Ten z kolei może zostać stworzony po tym, kiedy pracownicy firmy zostaną zaznajomieni z wymaganiami oraz wdrożą je w życie. W tym celu dobrym rozwiązaniem może być specjalistyczne szkolenie lub zatrudnienie w firmie doświadczonego pełnomocnika ds. systemu zarządzania środowiskiem.

Taka osoba z całą pewnością będzie wartością dodaną w firmie, gdyż jej praca może przynieść realny i wymierny skutek. Po tym kiedy zostanie zbudowany system, warto poddać się audytom wewnętrznym. Mogą być one przeprowadzone przez przeszkolonych pracowników w celu identyfikacji jakichkolwiek niezgodności. Kiedy nie zostaną one znalezione, nic nie stoi na przeszkodzie aby poddać się audytowi certyfikującemu. Jeżeli opinia audytorów będzie pozytywna można zdobyć certyfikat.

Podsumowanie

Podsumowując, wdrożenie normy ISO 14001 może przynieść bardzo wiele korzyści dla każdego przedsiębiorstwa.

Przede wszystkim może ono posłużyć jako poświadczenie tego, iż firmie zależy na dbaniu o środowisko, a jej funkcjonowanie nie zagraża otoczeniu.

W ten sposób można spełnić pewne wymagania prawne, które są narzucane na przedsiębiorstwa. Wymaganiem wielu klientów z różnorodnych branż jest to aby ich dostawcy byli certyfikowani w ten sposób.

Z tego powodu, wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem może przynieść wymierne korzyści dla firmy, zwiększając jej dochód poprzez zdobycie nowych kontraktów.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Norma ISO 14001 – Co to jest i jak może pomóc Twojej firmie? 1

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)