Ewaluacja – co to jest? I jak to się robi?

Usługa transportowa -wszystko co musisz wiedzieć!
9 lipca, 2022
Deweloper – kto to jest? Jakie są jego prawa i obowiązki?
9 lipca, 2022

Ewaluacja – co to jest? I jak to się robi?

Ewaluacja

Na czym polega ewaluacja?

W ostatnich latach bardzo dużą popularnością cieszy się ewaluacja.

Jest to proces, w którym dokonuje się realnej i obiektywnej oceny danego produktu.

Ocenia się przede wszystkim wartość tego produktu oraz jego cechy.

Należy pamiętać, że to badanie dotyczy każdej fazy. Na początku trzeba wszystko dokładnie zaplanować, a później jeszcze zrealizować. Na koniec przychodzi czas na analizę rezultatów oraz wyciąganie wniosków z raportów.

Zapisz się aby otrzymać raport i poradnik jak można zarabiać więcej w internecie (działa dla usług i ecommerce!)
Wpisz poniżej swoje dane:

Czym jest ewaluacja?

W tym artykule wyjaśnimy, czym jest ewaluacja, a także jaki jest jej główny cel.

Najpierw należy określić kryteria, według których będzie przeprowadzana ewaluacja.

Robi się to głównie dla poprawy jakości oraz usprawnienia wszystkich działań.

Czasami niezbędne może się okazać wprowadzenie zmian w projekcie lub programie.

Postęp technologiczny sprawił, że obecnie możemy korzystać z rozwiązań, o których dawniej byśmy nawet nie pomyśleli.

W rzeczywistości z różnych czynników może wynikać konieczność zmian. Zdobycie wiedzy przydatnej przy podejmowaniu dalszych decyzji jest oczywiście głównym celem przeprowadzenia ewaluacji.

Typy ewaluacji

Należy pamiętać, że istnieje kilka typów ewaluacji.

Wyróżniamy ewaluację wewnętrzną oraz zewnętrzną.

Warto mieć na uwadze, że ewaluacja zewnętrzna jest zlecana podmiotowi z zewnątrz, natomiast ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana przez ten sam podmiot.

Ze względu na kryterium czasu można wymienić ewaluację ciągłą, wstępną, bieżącą, czyli przeprowadzaną ad hoc oraz końcową.

Należy także pamiętać o dwóch podstawowych rodzajach ewaluacji, czyli splotowej oraz demokratycznej.

Ewaluacja demokratyczna to badanie, którego podstawą jest ocena wartościująca, gdzie respondenci starają się ustalić wartości najważniejszego dla danego kręgu społeczno-kulturowego.

Warto jasno podkreślić, że są to ewaluatywne standardy, które na danym etapie cechują konkretną grupę.

Kluczowym czynnikiem jest właśnie wartościująca ocena, dzięki której można zbadać rzeczywiste wartości danych grup społecznych.

Rodzaje ewaluacji

Oceną dokonywaną w naturalnym kontekście procesów społecznych jest ewaluacja splotowa.

Pod uwagę trzeba brać nie tylko korzystne, ale również niekorzystne czynniki, które wpływają na końcowy wynik programu.

Szczegółowa interpretacja jest wykonywana na kilku poziomach zmiennych.

Tylko wtedy przedstawiona ocena jest faktycznie trafna, a osoby zainteresowane mogą się dowiedzieć, co było motorem przemian, jeśli chodzi o funkcje danego programu.

O powodzeniu projektu mogą decydować różne kryteria ewaluacji.

Liczy się użyteczność, która polega na przewidzeniu konsekwencji wdrożenia określonego planu lub projektu.

Należy pamiętać o wszelkich skutkach, czyli nie tylko tych zamierzonych, ale również niezamierzonych.

Trafność też jest ważna i polega na możliwie maksymalnym zbliżeniu celu projektu z koncepcją beneficjenta.

Trzeba też wziąć pod uwagę wykorzystane zasoby, które powinny przyczyniać się do realizacji założonych celów.

Ewaluację można podzielić na kilka etapów, które następują po sobie.

Liczy się też wyznaczenie tematu oraz zadanie kluczowych pytań.

Niezbędne jest oczywiście stworzenie całego planu ewaluacji, ponieważ bez tego nawet nie ma co zaczynać.

Do monitorowania zmian trzeba też wybrać odpowiednie narzędzie.

Wybór takich narzędzi jest ogromny, dlatego każdy bez większego problemu powinien znaleźć coś dla siebie.

Najlepiej korzystać z usług sprawdzonych i renomowanych producentów, którzy wiele lat działają na rynku i cieszą się dobrą opinią.

Wybór odpowiedniej metody ewaluacyjnej sprawia czasami dużą trudność. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że metoda ewaluacyjna powinna być dopasowana do danego projektu.

Metody przeprowadzenia ewaluacji

Wśród metod wybieranych najczęściej można wymienić:

 • analizę materiałów pisemnych,
 • symulację komputerową,
 • analizę logiczną,
 • obserwację oraz
 • badania dokumentów.

W branżach, które wymagają systematycznego sprawdzania jakości projektów ewaluację stosuje się zdecydowanie najczęściej.

Warto dodać, że ważna jest nie tylko jakość projektu, ale również jego skutki oraz odbiór przez społeczeństwo.

W polityce, oświacie, a także w szkolnictwie wyższym z ewaluacją można spotkać się dosyć często. Ewaluacja musi być sumiennie przeprowadzona, jeśli ma przynieść rzetelną wiedzę oraz adekwatne odpowiedzi.

Pierwszym etapem ewaluacji jest planowanie, czyli opracowanie głównej koncepcji badań.

Należy się zastanowić nad sposobem przeprowadzenia ewaluacji oraz jej głównym celem.

Warto odpowiedzieć sobie na pytania co jest właściwie przedmiotem naszych badań. To co chcemy ewaluować to właśnie przedmiot badań ewaluacji.

Rozważenie zakładanych skutków jest bardzo pomocne. Cele szczegółowe można badać poprzez uzyskane rezultaty, natomiast cele ogólne przez faktyczne oddziaływanie projektu.

Poprzez analizę zastosowanych form promocji można oczywiście zbadać skuteczność promocji.

Później warto się zastanowić nad konkretnym sposobem dokonania ewaluacji. Trzeba ustalić w jaki sposób przeprowadzone zostanie badanie.

Dostępne są różne metody pozyskiwania danych niezbędnych do dokonania ewaluacji. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że analiza dokumentów jest pierwszym źródłem informacji.

Czemu służą wyniki ewaluacji?

W wyniku ewaluacji można dokonać oceny:

 • znaczenia działań;
 • spójności celów,
 • oddziaływania,
 • efektywności działań;
 • metod;
 • efektywności treści,
 • wpływu na otoczenie.
doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Ewaluacja – co to jest? I jak to się robi? 1

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz zostaw komentarz poniżej.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)

Podaj imię i adres email, aby przejść dalej