Daily scrum – co to jest? (przykłady, definicja)

Dane biometryczne: nowy wymiar identyfikacji (przykłady, definicja)
15 czerwca, 2023
Controlling personalny – optymalizacja zarządzania zasobami ludzkimi (przykłady, definicja)
15 czerwca, 2023

Daily scrum – co to jest? (przykłady, definicja)

Daily scrum

Wstęp

Daily Scrum, znany również jako Daily Standup, jest jednym z fundamentalnych elementów metodyki Agile, szczególnie popularnym w ramach Scrum. Jest to krótkie, codzienne spotkanie zespołu, które ma na celu zapewnienie synchronizacji i transparentności postępów w projekcie. W tym artykule zgłębimy definicję daily scrum, rodzaje, wady i zalety, sposób jego funkcjonowania, twórcę metodyki, metody i narzędzia stosowane w daily scrum oraz omówimy kilka popularnych technik. Przygotuj się na fascynującą podróż w głąb tej istotnej praktyki Agile.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Dołącz do nas NA DARMOWYM WIDEO

Wpisz Swój Najlepszy Adres Email, Ponieważ Na Niego Dostaniesz Link.

Co to jest daily scrum?

Daily Scrum, znany również jako Daily Standup, to codzienne spotkanie zespołu, które odbywa się zazwyczaj rano. Jest to okazja dla członków zespołu, aby zebrać się razem, zsynchronizować swoje działania, omówić postępy, problemy, cele na dany dzień i w miarę możliwości znaleźć rozwiązania. Spotkanie powinno być krótkie i zwięzłe, z reguły trwające około 15 minut, aby zapewnić, że wszyscy członkowie zespołu mają jasność co do bieżącego stanu projektu.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

Daily scrum – definicja

Daily Scrum można zdefiniować jako regularne spotkanie, w którym zespół dzieli się informacjami na temat swojego postępu w projekcie, dzieli się wyzwaniami, które napotkał, oraz ustala cele na dany dzień. Jest to czas, w którym członkowie zespołu mogą wzajemnie się wspierać, identyfikować potencjalne problemy i szybko podejmować działania naprawcze. Jest to również okazja dla członków zespołu do utrzymania wysokiego poziomu transparentności i wzajemnego zaufania.

Daily scrum – rodzaje

Mimo że istnieje pewna podstawowa struktura i cel dla każdego daily scrum, zespoły mogą dostosowywać go do swoich potrzeb. Oto kilka przykładów różnych rodzajów daily scrum, które można spotkać:

 1. Daily Standup: Spotkanie odbywa się na stojąco, aby zachęcić do krótkich, zwięzłych i skoncentrowanych rozmów.
 2. Remote Daily Scrum: Spotkanie odbywa się w trybie zdalnym, z wykorzystaniem narzędzi komunikacyjnych, takich jak wideokonferencje, aby umożliwić członkom zespołu pracę na odległość.
 3. Weekly Scrum: Spotkanie odbywa się raz w tygodniu, a nie codziennie. Jest to opcja często stosowana w przypadku projektów o dłuższych cyklach realizacji.

Wady i zalety: Daily Scrum

Daily Scrum ma zarówno swoje wady, jak i zalety. Oto kilka z nich:

Wady:

 • Może wymagać znacznego czasu i wysiłku ze strony członków zespołu.
 • Jeśli nie jest dobrze prowadzone, może stać się monotonne i pozbawione wartości spotkanie rutynowe.
 • Czasami niezbędne jest dodatkowe spotkanie poza daily scrum, aby omówić bardziej szczegółowe problemy.

Zalety:

 • Zapewnia regularną komunikację i synchronizację w zespole, co pomaga w identyfikacji i rozwiązaniu problemów wczesnych.
 • Zwiększa przezroczystość i umożliwia lepsze zarządzanie projektem.
 • Wspiera budowanie silnego zespołu, poprzez dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i pomysłami.
 • Pomaga w śledzeniu postępów i utrzymaniu tempa realizacji celów.

Jak działa daily scrum?

Daily Scrum opiera się na prostych zasadach. Oto ogólny schemat, w jaki sposób to spotkanie funkcjonuje:

 1. Każdy członek zespołu odpowiada na trzy proste pytania:
  • Co zrobiłem od ostatniego spotkania?
  • Co zamierzam zrobić do następnego spotkania?
  • Jakie przeszkody lub problemy napotkałem?
 2. Członkowie zespołu wysłuchują odpowiedzi innych członków, ale nie przerywają, chyba że mają pytanie lub potrzebują dodatkowych informacji.
 3. Spotkanie jest krótkie i skoncentrowane, bez długich dyskusji i rozwiązywania problemów na miejscu. Celem jest identyfikacja problemów i ustalenie działań naprawczych po spotkaniu.

Kto wymyślił daily scrum?

Daily Scrum został wprowadzony w metodyce Scrum, która jest jednym z najpopularniejszych podejść Agile do zarządzania projektem. Metodę Scrum opracowali Jeff Sutherland, Ken Schwaber i Mike Beedle. To oni przyczynili się do rozwoju i rozpowszechnienia praktyki daily scrum jako ważnego elementu Scrum.

Na czym polega daily scrum?

Daily Scrum polega na codziennym spotkaniu zespołu, w trakcie którego członkowie wymieniają się informacjami na temat swojego postępu, omawiają napotkane trudności oraz ustalają cele na dany dzień. Istotą daily scrum jest zapewnienie transparentności, synchronizacji i współpracy w zespole.

Jakie są metody daily scrum?

Daily Scrum jest elastyczną praktyką, która może być dostosowana do potrzeb zespołu. Istnieje wiele różnych metodologii, które można zastosować w ramach daily scrum. Oto kilka przykładów:

 1. Metoda trzech pytań: Członkowie zespołu odpowiadają na trzy proste pytania: „Co zrobiłem?”, „Co zamierzam zrobić?” i „Jakie mam przeszkody?”.
 2. Pomiar postępu: Członkowie zespołu określają, ile zadań ukończyli i ile pozostało do zrealizowania, aby monitorować postępy.
 3. Metoda „Go-Around”: Każdy członek zespołu ma określony czas na podzielenie się swoimi postępami, planami i przeszkodami.

Narzędzia daily scrum

W daily scrum często wykorzystuje się różne narzędzia, aby ułatwić komunikację i zarządzanie. Oto kilka popularnych narzędzi, które można stosować w daily scrum:

 1. Tablica Kanban: Służy do wizualizacji zadań, przypisywania ich do członków zespołu i śledzenia postępów.
 2. Narzędzia do wideokonferencji: Ułatwiają spotkania zdalne, szczególnie w przypadku rozproszonych zespołów.
 3. Aplikacje do zarządzania projektami: Pomagają w śledzeniu zadań, ustalaniu priorytetów i monitorowaniu postępów projektu.

Techniki daily scrum

Oprócz tradycyjnych metod, istnieje również wiele technik, które można zastosować w ramach daily scrum. Oto kilka popularnych technik:

 1. Pomiar czasu: Członkowie zespołu korzystają z techniki pomiaru czasu, takiej jak pomodoro, aby zwiększyć skupienie i efektywność w wykonywaniu zadań.
 2. Peer mentoring: Członkowie zespołu mogą udzielać sobie nawzajem wsparcia, mentorować się i dzielić wiedzą, aby wspólnie osiągać lepsze wyniki.
 3. Praktyka codziennego ulepszania: Członkowie zespołu regularnie identyfikują obszary do poprawy i podejmują działania, aby stale doskonalić swoje umiejętności i procesy.

Podsumowanie

Daily Scrum to niezwykle ważna praktyka w metodyce Agile, która pomaga zespołom utrzymać transparentność, synchronizację i skuteczność w realizacji projektów. W tym artykule omówiliśmy definicję, rodzaje, wady i zalety daily scrum, jak również jego sposób działania, twórcę, metody, narzędzia i techniki stosowane w tej praktyce. Dzięki daily scrum zespoły mogą lepiej komunikować się, identyfikować i rozwiązywać problemy oraz efektywnie osiągać cele. Wdrażając daily scrum w swojej organizacji, możesz podnieść jakość zarządzania projektami i zapewnić większą wartość dla klientów.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Daily scrum - co to jest? (przykłady, definicja) 1

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)