Audyt wewnętrzny i zadania audytora -co trzeba wiedzieć? (przykłady, definicja)

Struktura organizacyjna – co warto o niej wiedzieć? (przykłady, definicja)
18 lutego, 2023
Lichwa – co to są pożyczki na wysoki procent? Jak nie dać się oszukać (przykłady, definicja)
18 lutego, 2023

Audyt wewnętrzny i zadania audytora -co trzeba wiedzieć? (przykłady, definicja)

Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny i zadania audytora [definicja – przykłady]

Audyt wewnętrzny jest niezależną działalnością doradczą oraz weryfikującą.

Jej zadaniem jest usprawnienie operacyjne danej organizacji, a także nadanie wartości dodanej. Bez skutecznego audytu wewnętrznego dana organizacja nie ma możliwości osiągnąć swoich celów. Audyt wewnętrzny to przede wszystkim systematyczne i metodyczne podejście do zarządzania organizacją.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Dołącz do nas NA DARMOWYM WIDEO

Wpisz Swój Najlepszy Adres Email, Ponieważ Na Niego Dostaniesz Link.

Czym zajmuje się audytor?

Aby audytor mógł spełnić swoje cele, musi poddać refleksji także własną pracę. Oczywiście głównym zadaniem audytora jest odkrywanie i poznawanie audytowanego obszaru. W tym celu pokazuje on możliwości usprawnień, a także analizuje dogłębnie posiadane informacje. W ten sposób dostarcza on świeżego spojrzenia na bardzo istotne kwestie zgodności audytowanego obszaru.

etapy audyt wewnętrzny

Warto nadmienić, że te czynniki są porównywane z kryteriami, które są sprawdzane. Cały proces audytu wewnętrznego ma zapewnić między innymi zarządzanie ryzykiem oraz ład organizacyjny.

Audyt wewnętrzny możemy opisać jako zbiór reguł, których normą jest ISO 19011. Norma ta w głównej mierze reguluje i daje jasne wytyczne do przeprowadzenia audytu.

Praca audytora wymaga przestrzegania szeregu zasad, aby była możliwa do wykonania w sposób etyczny, a co za tym idzie uczciwy i odpowiedzialny. Z tego też powodu wymagane jest zachowanie niezależności oraz bezstronności i obiektywizmu audytora, co w konsekwencji określa miejsce audytu w firmie. Ostatecznie konieczne jest podleganie zarządowi w zakresie raportowania.

Czym zajmuje się audyt wewnętrzny?

Audyt wewnętrzny to niezależna i obiektywna ocena działań podejmowanych w organizacji w celu zidentyfikowania obszarów wymagających usprawnienia i poprawy. Celem audytu wewnętrznego jest dostarczenie niezależnej opinii o skuteczności, efektywności i przestrzeganiu przepisów, zasad i procedur wewnętrznych organizacji.

Audyt wewnętrzny polega na analizie dokumentów, przeprowadzaniu wywiadów z pracownikami oraz obserwacji działań w celu oceny, czy organizacja działa zgodnie z przyjętymi standardami i politykami. W ramach audytu wewnętrznego mogą być sprawdzane różne obszary organizacji, takie jak finanse, zasoby ludzkie, produkcja, IT, a także procesy biznesowe.

Audyt wewnętrzny może być przeprowadzany przez zespół audytorów wewnętrznych, którzy są zatrudnieni w organizacji, lub przez zewnętrzną firmę audytorską. Jego wyniki są następnie raportowane kierownictwu organizacji, które podejmuje decyzje dotyczące usprawnień i poprawek.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

Zasady, jakimi kieruje się audytor

Aby audyt wewnętrzny mógł dojść do skutku, musi zostać spełnionych szereg kryteriów. Mogą one występować oddzielnie lub w połączeniu. Głównie dzieje się to na podstawie wymagań określonej normy oraz wymagań prawnych i regulacji, a także procedur lub procesów zarządzania określonych przez konkretną organizację.

Oczywiście każdy dokument roboczy, który został wykorzystany podczas trwania audytu, musi uwzględnić takie czynniki jak zapisy, które powstaną za pomocą dokumentu oraz zapewnienie bezpieczeństwa informacji uzyskanych w trakcie trwania audytu. Ponadto muszą zostać uwzględnione aspekty stwierdzające, kto będzie użytkownikiem dokumentu.

Czym jest roczny program audytów?

Współpracując ściśle z zarządem, audytor ma w obowiązku szczegółowo zaplanować roczny plan audytów. Składa się on przede wszystkim ze szczegółowego harmonogramu audytów. Precyzyjnie rzecz ujmując, są to kolejne zadania audytowe dużo wcześniej zaplanowane do wykonania w danym roku.

Dokument powstaje głównie ze względu na to, iż muszą być określone cele, a także kryteria audytu i, co najważniejsze, poszczególne nazwy zadań audytowych. Ponadto wskazywane są zespoły audytorów oraz do jakich obszarów organizacji należy się udać. Ważne jest także, jacy eksperci powinni być zaproszeni oraz w jakich terminach. Kiedy zarząd już zaakceptuje dokument, powinien być jak najszybciej opublikowany, aby dać możliwość przeczytania go i zatwierdzenia przez całą organizację.

Co sprawdza audyt wewnętrzny?

Audyt wewnętrzny jest procesem niezależnej, obiektywnej i celowej oceny działalności organizacji. Głównym celem audytu wewnętrznego jest zapewnienie, że organizacja działa zgodnie z określonymi standardami, procedurami i politykami oraz identyfikacja obszarów, w których można poprawić efektywność i wydajność działań.

Audyt wewnętrzny może obejmować wiele różnych obszarów, takich jak finanse, rachunkowość, IT, ryzyko biznesowe, operacje, zarządzanie zasobami ludzkimi i wiele innych. Konkretne aspekty, które są sprawdzane w audycie wewnętrznym, zależą od specyfiki działalności organizacji i jej celów.

W ramach audytu wewnętrznego są zwykle sprawdzane procedury, dokumentacja, polityki, zasady i praktyki organizacji, a także identyfikowane są obszary, w których są potrzebne zmiany i ulepszenia. Audyt wewnętrzny może również pomóc w identyfikacji i zapobieganiu różnym rodzajom oszustw i nieprawidłowości.

Jak wygląda audyt wewnętrzny?

Audyt wewnętrzny to proces sprawdzania, oceny i raportowania nadzoru nad systemami zarządzania organizacji, aby określić, czy te systemy są skuteczne, efektywne i zgodne z wymaganiami regulacyjnymi oraz wewnętrznymi standardami organizacji. Zwykle audyt wewnętrzny jest przeprowadzany przez niezależnych i wykwalifikowanych specjalistów wewnętrznych, którzy mają pełne zrozumienie organizacji i jej procesów.

Podczas audytu wewnętrznego zespół audytowy przeprowadza wiele różnych działań, w tym analizę dokumentów, rozmowy z pracownikami, obserwację procesów biznesowych, testowanie systemów informatycznych i wiele innych. Zwykle audyt skupia się na wykrywaniu błędów, braków lub zagrożeń w systemie, a także na zapewnieniu, że działania organizacji są zgodne z przepisami, standardami i procedurami.

Po zakończeniu audytu wewnętrznego, zespół audytowy zwykle opracowuje raport, który zawiera wnioski i rekomendacje dotyczące sposobu poprawy systemów zarządzania organizacji. Raport ten może być wykorzystany do wprowadzenia zmian w organizacji i poprawy jej wydajności, jakości i zgodności z wymaganiami.

Planowanie ścieżki audytu

Kiedy do danego zadania audytowego zostanie przypisany zespół audytorów, kolejnym etapem będzie przystąpienie do planowania szczegółowej ścieżki audytu. W ten sposób zaczyna się szczegółowe planowanie audytu, które w dalszym postępowaniu umożliwi przeprowadzenie działań audytowych.

Dokument, jaki powstanie, będzie zawierał między innymi:

  • określenie celów, a także zakresu i kryteriów audytu,
  • wskazanie audytora, do którego będzie należało rozdzielanie funkcji i zadań,
  • harmonogram działań audytowych,
  • definicje metod audytu,
  • przegląd dokumentów i pobieranie próbek.

Jak rozpoczyna się audyt?

Rozpoczęcie audytu to tak zwane spotkanie otwierające. Zapraszani są na nie głównie audytowani wraz z osobami, które kierują wybranymi obszarami. Kolejnym krokiem podczas spotkania jest prezentacja dokumentu planu audytu, a następnie jego cele, kryteria, zakres i co najważniejsze – przedstawia się zespół audytorów.

Głównymi tematami omawianymi podczas spotkania są szczegóły dotyczące harmonogramu spotkań oraz osób zaproszonych na nie. Poruszane są także kwestie metod komunikacji i lokalizacji spotkań.

Jeśli audytor będzie chciał pozyskać informacje, to właśnie na tym etapie będzie mógł zawnioskować o dostęp do nich. Celem spotkania, jest uzyskanie potwierdzenia, że każde zaplanowane działanie jest zrozumiałe i nic nie stoi na przeszkodzie, aby zostało zrealizowane.

Jak przebiega zamknięcie audytu?

Audytor przewodni to osoba, która prowadzi całe spotkanie, na którym -oprócz prezentacji raportu z audytu – dokonuje się także jego omówienia. Raport z audytu jest swoistym środkiem komunikacji z zarządzającymi audytowanym obszarem a osobami, które mają za zadanie wykonać dany proces.

Warto zaznaczyć, że głównym celem spotkania jest omówienie ustaleń, a także informacji zebranych podczas audytu. Po zakończeniu procesu przeglądu wniosków, następuje wspólne omówienie rekomendacji związanych z doskonaleniem. Jeśli dojdzie do rozbieżnych opinii pomiędzy stronami audytu, muszą być one przedyskutowane i rozwiązane. Akceptacja i podpis pod raportem oznacza w kolejnym kroku jego publikację.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Audyt wewnętrzny i zadania audytora -co trzeba wiedzieć? (przykłady, definicja) 1

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)