Co to jest anonimizacja i pseudonimizacja? (przykłady, definicja)

Wirtualne biuro -ile kosztuje, czy warto i czy jest legalne? (przykłady, definicja)
18 lutego, 2023
Automatyka i robotyka zmieniają branżę produkcyjną, motoryzacyjną i medyczną (co to, przykłady, definicja)
18 lutego, 2023

Co to jest anonimizacja i pseudonimizacja? (przykłady, definicja)

Anonimizacja

Co to jest anonimizacja?

Anonimizacja to proces usuwania lub zamazywania danych identyfikujących dane osobowe, w celu ochrony prywatności i uniknięcia powiązania tych danych z konkretnymi osobami. Celem anonimizacji jest zapobieżenie naruszeniom prywatności oraz przetwarzaniu danych w sposób niezgodny z prawem.

Anonimizacja danych może obejmować wiele różnych działań, takich jak usuwanie imion, nazwisk, adresów, numerów telefonów, adresów e-mail czy innych informacji identyfikujących konkretną osobę. Może również obejmować usuwanie innych szczegółów, takich jak wiek, płeć, stan cywilny, wykształcenie, czy dane dotyczące zatrudnienia lub dochodów.

Anonimizacja jest szczególnie ważna w przypadku danych medycznych, finansowych, czy danych związanych z kwestiami społecznymi, w których łatwo jest powiązać dane z konkretnymi osobami. Anonimizacja danych pozwala na ich bezpieczne przetwarzanie i analizowanie, co ma duże znaczenie dla nauki, badań społecznych, marketingu, a także dla celów statystycznych i rządowych.

Warto jednak pamiętać, że anonimizacja danych nie zawsze jest w pełni skuteczna, ponieważ istnieją techniki analizy danych, które pozwalają na powiązanie anonimowych danych z konkretnymi osobami. Dlatego ważne jest, aby podczas procesu anonimizacji stosować odpowiednie zabezpieczenia i technologie, które zagwarantują bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Dołącz do nas NA DARMOWYM WIDEO

Wpisz Swój Najlepszy Adres Email, Ponieważ Na Niego Dostaniesz Link.

Anonimizacja – jakie stawia wyzwania? Techniki i korzyści, które płyną z przekształcenia danych

Anonimizacja danych to proces przekształcania potencjalnie identyfikowalnych danych w formę anonimową lub pseudonimową. Może być stosowany w celu ochrony prywatności i anonimowości osób, a jednocześnie umożliwiać analizy, które mogą przynieść korzyści społeczeństwu.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

Anonimizacja danych: 3 techniki

Istnieje kilka różnych technik anonimizacji danych. Oto trzy najpopularniejsze.

Najbardziej powszechną jest stosowanie generatorów liczb losowych. Zapewnia to wyeliminowanie wszelkich informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników.

Inną popularną techniką jest usuwanie informacji umożliwiających identyfikację osób (PII), takich jak nazwiska i adresy, przed przesłaniem danych.

Niektóre firmy stosują algorytmy maskujące, które ukrywają dane osobowe ze zgromadzonych danych, aby chronić prawo obywateli do prywatności.

Korzyści wynikające z anonimizacji danych

Anonimizacja danych to proces usuwania informacji umożliwiających identyfikację osób ze zbiorów danych. Można to zrobić w celu ochrony tożsamości osób np. w bazach danych, czego czasem wymaga prawo.

W niektórych przypadkach może to obejmować maskowanie cech identyfikacyjnych danej osoby, takich jak imię, nazwisko, adres i dane kontaktowe, tak aby nie były one już kojarzone z tożsamością danej osoby.

Anonimizacja danych przynosi wiele korzyści, w tym:

 • 1) Ochrona prywatności i anonimowości osób biorących udział w ankietach lub programach analitycznych gromadzących dane behawioralne. Dane, które zostały oczyszczone, nie pozwolą nikomu na zidentyfikowanie respondentów w badanej populacji, co np. chroni prawo respondentów do nieobciążania samych siebie podczas przesłuchań przez osoby trzecie, takie jak pracodawcy lub funkcjonariusze organów ścigania.
 • 2) Ochrona poufności użytkowników platform internetowych (na przykład stron e-commerce lub skrzynek mailowych). Dane nie mogą zostać wykradzione i wykorzystane przez hakerów.
 • 3) Zmniejszenie ryzyka oszustwa podczas składania wniosków o kartę kredytową i dokonywania zakupów, ponieważ nie można dokonać transakcji w systemach bankowych bez bardziej szczegółowych danych osobowych, takich jak adresy itp.

Anonimizacja danych, a wyzwania

Z anonimizacją danych wiąże się wiele wyzwań.

Pierwszym z nich jest trudność w zachowaniu tożsamości poszczególnych uczestników przy jednoczesnym zachowaniu anonimowości ich danych.

Ponieważ identyfikatory osobiste, takie jak nazwiska czy adresy, można powiązać z konkretnymi osobami, zachowanie anonimowości wymaga albo usunięcia tych identyfikatorów, albo ukrycia ich tak, by nie można było ich bezpośrednio powiązać z konkretnym uczestnikiem.

Po drugie, anonimizacja zbiorów danych wiąże się z usunięciem informacji o poszczególnych osobach, przy czym nie zawsze wiadomo, jakie to mogą być „brakujące” informacje. Może to wprowadzić do analizy stronniczość i spowodować wyciągnięcie błędnych wniosków na temat grup ludzi, którzy zostali całkowicie usunięci ze zbioru danych.

Nawet jeśli osiągnięto całkowitą anonimowość, researcherzy mogą nadal mieć dostęp do pewnych anonimowych cech respondentów (takich jak zmienne demograficzne), jeśli wiedzą, które pytania zostały zadane w poszczególnych modułach ankiety i jak respondenci odpowiedzieli na te pytania.

Anonimizacja danych – Rozwiązanie problemów z jakością danych?

Anonimizacja danych może poprawić jakość danych poprzez ukrycie osobistych identyfikatorów. Na przykład imię i nazwisko osoby można zastąpić anonimowym identyfikatorem, takim jak „John Smith”.

Utrudniłoby to komuś identyfikację konkretnych osób w zbiorze danych, a tym samym zmniejszyłoby ryzyko podjęcia niepożądanych działań (takich jak profilowanie) na podstawie informacji o tych osobach.

Istnieje kilka kluczowych czynników, które decydują o tym, czy anonimizacja danych jest skuteczna w poprawianiu ich jakości:

 • rodzaj zastosowanej anonimizacji;
 • jak dobrze chroni ona indywidualne tożsamości;
 • czy istnieje wystarczające zaufanie między użytkownikami i twórcami zbiorów danych.

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych często wymagają pewnych gwarancji, zanim informacje umożliwiające identyfikację osób zostaną ukryte lub całkowicie usunięte ze zbioru danych – te gwarancje nie zawsze chronią w wystarczającym stopniu interesy prywatności użytkowników we wszystkich przypadkach, zwłaszcza gdy anonimowość jest zapewniona tylko częściowo.

Jednak nawet wtedy, gdy nie można zagwarantować pełnej ochrony tożsamości, ukrywanie wrażliwych cech przy użyciu pseudonimizacji może pomóc uniknąć pewnych szkód związanych z niewłaściwym wykorzystaniem (lub nadużyciem) takich danych, w tym marketingowego targetowania bez zgody lub udostępnienia danych wrażliwych.

Kompromisy między anonimizacją danych a jakością danych

Kompromisy między anonimizacją danych a ich jakością są złożone.

Z jednej strony, ochrona danych osobowych osób fizycznych może pomóc w zapewnieniu ich prywatności. Jednak niewłaściwie zanonimizowane dane mogą nie być dokładne i kompletne, co może prowadzić do niedokładnego podejmowania decyzji lub gorszych wyników.

Z drugiej strony, utrzymanie wysokiego poziomu dokładności i kompletności może pozwolić na bardziej wnikliwą analizę dużych zbiorów danych, co może przyczynić się do podejmowania lepszych decyzji.

Kluczem jest znalezienie równowagi, która uwzględnia zarówno korzyści, jak i wady każdego podejścia, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby, wymogi prawne i preferencje.

Jakie dane się anonimizuje?

Podczas procesu anonimizacji można usuwać lub zamazywać wiele różnych rodzajów danych, które umożliwiają identyfikację konkretnych osób. Należą do nich między innymi:

 • Imiona i nazwiska
 • Adresy zamieszkania
 • Numery identyfikacyjne, takie jak numery PESEL, NIP, REGON
 • Numer telefonu, adres e-mail i inne dane kontaktowe
 • Dane dotyczące zatrudnienia, takie jak stanowisko pracy, nazwa firmy, adres siedziby, dane płacowe
 • Dane medyczne, takie jak wyniki badań, historię chorób i leczenia
 • Dane finansowe, takie jak numer konta bankowego, karty płatniczej, historię transakcji
 • Dane związane z życiem prywatnym, takie jak preferencje seksualne, religijne czy polityczne

W przypadku anonimizacji danych ważne jest, aby usunąć lub zamazać wszystkie informacje, które pozwalają na jednoznaczne powiązanie danych z konkretnymi osobami. Warto jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach nawet anonimizacja nie zapewnia pełnej ochrony prywatności, dlatego należy zachować ostrożność i stosować odpowiednie zabezpieczenia przy przetwarzaniu danych osobowych.

Na czym polega anonimizacja dokumentów?

Anonimizacja dokumentów to proces usuwania lub zamazywania informacji, które pozwalają na identyfikację konkretnych osób lub organizacji, takich jak imiona i nazwiska, numery identyfikacyjne, adresy, numery telefonów itp. Celem anonimizacji jest ochrona prywatności i zapobieganie potencjalnemu wykorzystywaniu danych w niepożądany sposób, takim jak przetwarzanie danych bez zgody osób, których one dotyczą, lub ich sprzedaż firmom trzecim.

Anonimizacja dokumentów może odbywać się na różne sposoby, w zależności od rodzaju dokumentu i jego zawartości. W przypadku tekstowych dokumentów, takich jak artykuły naukowe, raporty czy opisy przypadków, zwykle usuwa się lub zamazuje się informacje identyfikacyjne, takie jak imiona i nazwiska autorów, nazwy placówek medycznych, w których badania zostały przeprowadzone, numery PESEL czy adresy zamieszkania. W przypadku dokumentów graficznych, takich jak zdjęcia lub grafiki, anonimizacja polega na usunięciu lub zamaskowaniu części obrazu, które pozwalają na identyfikację osób lub miejsc.

Istnieje wiele narzędzi i technik, które ułatwiają proces anonimizacji dokumentów, takie jak oprogramowanie do edycji tekstów czy narzędzia do edycji grafik. Jednak w przypadku ważnych dokumentów, takich jak dane medyczne czy dokumenty prawnicze, warto skorzystać z usług specjalistycznych firm, które oferują kompleksową anonimizację i gwarantują ochronę prywatności danych.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Co to jest anonimizacja i pseudonimizacja? (przykłady, definicja) 1

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)