Zarządzanie przedsiębiorstwem (Jak skutecznie zarządzać firmą – przykłady, definicja)

Doradztwo biznesowe cennik usług -ile zarabia doradca? (oferta, przykłady, definicja)
16 lutego, 2023
uwierzyć w siebie
Wiara w siebie psychologia – co to? Jak mieć więcej pewności siebie? Jak uwierzyć w siebie? (przykłady, definicja)
16 lutego, 2023

Zarządzanie przedsiębiorstwem (Jak skutecznie zarządzać firmą – przykłady, definicja)

Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie przedsiębiorstwem

Co to jest zarządzanie przedsiębiorstwem? Zarządzanie definicja

Zarządzanie przedsiębiorstwem to proces podejmowania decyzji i zarządzania zasobami organizacji w celu osiągnięcia określonych celów biznesowych. Celem zarządzania przedsiębiorstwem jest maksymalizacja wartości dla właścicieli lub udziałowców.

Zarządzanie przedsiębiorstwem obejmuje wiele różnych dziedzin, w tym finanse, marketing, sprzedaż, zarządzanie zasobami ludzkimi, operacje, logistykę, innowacje i wiele innych. Przywódcy przedsiębiorstw muszą koordynować te różne obszary, aby osiągnąć strategiczne cele firmy.

Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga umiejętności w zakresie planowania, organizowania, kierowania i kontrolowania, a także podejmowania decyzji w oparciu o analizę danych i informacji. W dzisiejszych czasach zarządzanie przedsiębiorstwem jest również coraz bardziej złożone ze względu na globalizację, zmiany technologiczne i różnorodność kulturową, co wymaga od przywódców przedsiębiorstw elastyczności i umiejętności adaptacji do zmieniających się warunków.

W skrócie, zarządzanie przedsiębiorstwem to proces podejmowania decyzji i zarządzania zasobami organizacji w celu osiągnięcia zdefiniowanych celów biznesowych i maksymalizacji wartości dla właścicieli lub udziałowców.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Dołącz do nas NA DARMOWYM WIDEO

Wpisz Swój Najlepszy Adres Email, Ponieważ Na Niego Dostaniesz Link.

Zarządzać, czyli na myśli mamy zbiór działań służących osiągnięciu określonych celów, związanych z zainteresowaniami (potrzebami) określonego tematu zarządzania, realizowanych w następującej kolejności:

 • Planowanie (wybór celów i sposobów ich osiągania oraz określenie związanych z nimi zadań i terminów realizacji),
 • Organizacja (żeby zapewnić, aby kierownictwo przeznaczało i zapewniało zasoby potrzebne do realizacji zaplanowanych działań w sposób skuteczny i efektywny),
 • Przywództwo (zarządzanie, motywowanie do współpracy podczas realizacji zadań) oraz
 • Controlling (ciągłe monitorowanie postępów i podejmowanie decyzji korygujących).

Zarządzanie przedsiębiorstwem (Jak skutecznie zarządzać firmą)

Za każdym razem kiedy rośniemy, dostajemy nowe obowiązki. A im więcej tych obowiązków, tym trudniej im sprostać, przez co czujemy że mamy zbyt dużo na głowie. I to jest problem. Duży problem. OD kilku tygodni borykam się z jednym z nich i pora to zmienić.

Dlaczego dzisiaj poruszam ten temat. Po pierwsze nasza codzienna możliwość wykonywania zadań jest ograniczona.

Obejrzyj wideo pt. Zarządzanie przedsiębiorstwem (Jak skutecznie zarządzać firmą). Link poniżej:

Z jednej strony jako właściciel firmy muszę mieć wszystko pod kontrolą. Z drugiej mam też swoje obowiązki.

Jeśli mam zbyt dużo do zrobienia i kontrolowania to zaczynam źle się z tym czuć. I dlatego postanowiłem gruntownie przemodelować biznes, a w sumie model zarządzania firmą.

Zacząłem się więc zastanawiać i analizować. Wszystko zapisywałem.

 • Jaki ma cel?
 • Jak go wykonam?
 • Kiedy?
 • Co będzie wyznacznikiem

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

Otóż chcę zminimalizować liczbę wszystkich aplikacji które muszę codziennie przeglądać. Fakturowanie, projekty, jaki jest stan wykonania zadań, kto je wykonuje, czy pracownicy ze sobą współpracują, czy klienci opłacili faktury, gdzie przechowywać dostępy, rozliczenia, zadania, zatrudnianie, czat firmowy, projekty firmowe i prywatne, a także znacznie więcej.

Jeśli firma jest mała to nie ma tu problemu i można wszystko załatwić na emailach.

Ale z czasem jest to coraz trudniejsze i skrzynka jest pełna przeczytanych wiadomości, które oczekują na wykonanie bądź są w toku. Tworzy to wiele problemów jak na przykład ten, kto co wykonuje i co się aktualnie dzieje.

Oczywiście do wszystkich zadań od procesów HR, po faktury, czat pomiędzy pracownikami czy zarządzanie projektami są niezbędne aplikacje. Z tym że przełączanie się pomiędzy nimi, albo posiadanie otwartych 10 okien w przeglądarce doprowadza do szału.

Dlatego od kilku dni analizuję i zapisuję. Postanowiłem stworzyć jak najprostszy i wymagający najmniejszej liczby aplikacji program do zarządzania firmą a właściwie system.

Czy będzie najlepszy?

Nie wiem. Dopiero będę to testował, ale mam kilka wymagań.

Interfejs musi być bardzo łatwy do obsługi. Musi być tak łatwy, że każda kolejna osoba która przyjdzie do firmy od razu będzie wiedziała jak to obsługiwać i będzie mogła łatwo dołączyć do danego zadania.

Drugie wymaganie to jak najmniejsza liczba aplikacji która jest niezbędna dla mnie jako osoby która ma cała firmę na głowie.

Moja firma jest z sektora MŚP czyli małych i średnich przedsiębiorstw, więc chcąc nie chcąc muszę zarządzać wszystkim, a przynajmniej mieć łatwy wgląd.

Moje podejście mentalne z jakim zaczynam

 • Nie ma magicznej formuły zarządzania, ale istnieją czynniki, na które należy zwrócić uwagę.
 • Podczas oceny inwestycji zrozumienie jakości i umiejętności zarządzania firmą jest kluczem do oszacowania przyszłego sukcesu i rentowności.

Zarządzanie firmą — role i obowiązki

W odniesieniu do zarządzania firmą istnieją różni interesariusze, tacy jak dyrektorzy, urzędnicy, menedżerowie i akcjonariusze, którzy kierują firmą w kierunku realizacji jej celów biznesowych. Zarządzanie przedsiębiorstwem to „proces planowania, organizowania, kierowania i kontrolowania wysiłków członków firmy oraz wykorzystywania wszystkich zasobów firmy do osiągnięcia wyznaczonych celów firmy”.

Stąd zajęciem kierownictwa jest utrzymywanie kontroli nad działaniami i wynikami firmy, a jednocześnie kierowanie, inspirowanie i kierowanie ludźmi pracującymi w firmie.

Research

W ostatnich tygodniach przejrzałem praktycznie wszystkie programy te polskie jak i zagraniczne.

Przejrzałem również literaturę, świetna książka to „MBA w 10 dni”, porozmawiałem ze znajomymi na doktoracie ponieważ robię go z zarządzania. Akurat bardziej specjalizuję się w marketingu, ale znam kilka osób które są ze mną w grupie i mają wysokie stanowiska w sporych korporacjach i właśnie bardziej specjalizują się w zarządzaniu.

Plus oczywiście internet.

Co jest najważniejsze w zarządzaniu?

Poniższe opracowanie na podstawie https://mfiles.pl/pl/index.php/Zarz%C4%85dzanie_przedsi%C4%99biorstwem

Koncepcje zorientowane na proces zarządzania przedsiębiorstwem:

 • marketing – rynek i klient
 • logistyka – zarządzanie całym łańcuchem dostaw
 • just-in-time management
 • human resources management – zatrudnianie i orientacja na pracę zespołową
 • TQM (total quality management) – kontrola jakości
 • controlling i audyt
 • time based management (TBM) – zarządzanie czynnikiem czasu
 • benchmarking – analiza porównawcza ze standardami i konkurencją
 • outsourcing – zlecanie na zewnątrz

Zorientowane przede wszystkim na zarządzanie zmianami:

 • lean management – „odchudzone” zarządzanie czego jestem olbrzymim fanem stosując właśnie lean management w usługach, dlatego dzisiaj poruszam ten temat. Wszystko ma być tak proste jak to tylko możliwe
 • business process reengineering

Zorientowane na formy organizacji – organizacja ucząca się, inteligentna, sieciowa, nierzeczywista.

 • zarządzanie procesowe
 • zarządzanie przez kompetencje
 • zarządzanie wiedzą

Jakie są metody zarządzania przedsiębiorstwem?

Istnieje wiele różnych metod zarządzania przedsiębiorstwem, które pomagają przywódcom organizacji podejmować decyzje i osiągać cele biznesowe. Poniżej przedstawiam krótki opis kilku z nich:

 1. Zarządzanie strategiczne: Metoda ta polega na planowaniu i kierowaniu działaniami przedsiębiorstwa, aby osiągnąć długoterminowe cele biznesowe. Proces ten obejmuje określenie misji, wizji i celów organizacji, a następnie wybór strategii, które pozwolą na ich realizację.
 2. Zarządzanie finansowe: Ta metoda skupia się na zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, w tym na planowaniu budżetu, kontrolowaniu kosztów i zarządzaniu płynnością finansową. Zarządzanie finansowe jest kluczowe dla utrzymania stabilności finansowej przedsiębiorstwa i realizacji jego celów.
 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi: Ta metoda koncentruje się na zarządzaniu pracownikami i zasobami ludzkimi w organizacji, w tym na rekrutacji, szkoleniu, ocenie wydajności i motywacji pracowników. Zarządzanie zasobami ludzkimi jest kluczowe dla utrzymania wysokiej jakości pracy w organizacji i realizacji celów biznesowych.
 4. Zarządzanie produkcją: Ta metoda skupia się na zarządzaniu procesami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie, w tym na planowaniu produkcji, zarządzaniu zapasami i kontroli jakości. Zarządzanie produkcją jest kluczowe dla efektywnego wykorzystania zasobów i produkcji produktów i usług zgodnie z oczekiwaniami klientów.
 5. Zarządzanie jakością: Ta metoda skupia się na ciągłym doskonaleniu jakości produktów i usług oraz procesów przedsiębiorstwa. W ramach tej metody stosuje się różne narzędzia, takie jak analiza statystyczna, diagramy przyczynowo-skutkowe, czy analiza procesów.
 6. Zarządzanie ryzykiem: Ta metoda polega na identyfikowaniu, ocenie i zarządzaniu ryzykiem związanym z działalnością przedsiębiorstwa. Zarządzanie ryzykiem pomaga organizacji unikać niepożądanych skutków i podejmować właściwe decyzje w sytuacjach niepewności.

Te metody zarządzania przedsiębiorstwem mogą być stosowane w różnych kombinacjach w zależności od specyfiki przedsiębiorstwa i jego celów biznesowych.

Co składa się na zarządzanie firmą?

Zarządzanie firmą to kompleksowy proces obejmujący wiele aspektów działalności przedsiębiorstwa. Obejmuje ono:

 1. Planowanie – opracowanie celów, strategii i planów działania dla całej firmy oraz poszczególnych jej działań.
 2. Organizowanie – strukturyzowanie firmy, określenie zadań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników, wyznaczanie procedur i sposobów działania.
 3. Realizacja – prowadzenie codziennej działalności firmy, wykonywanie planów, produkcja i sprzedaż produktów lub usług, kontrola wydajności.
 4. Kontrola – monitorowanie postępów w realizacji celów, analiza osiąganych wyników, ocena jakości pracy i wprowadzanie zmian w razie potrzeby.
 5. Motywowanie i zarządzanie zasobami ludzkimi – motywowanie pracowników, rozwijanie umiejętności i kompetencji pracowników, dbanie o dobre relacje w zespole.
 6. Zarządzanie finansowe – zarządzanie budżetem firmy, kontrolowanie kosztów, inwestycje, zarządzanie płynnością finansową.
 7. Zarządzanie ryzykiem – identyfikowanie, ocena i zarządzanie ryzykiem, tak aby minimalizować jego wpływ na działalność firmy.
 8. Zarządzanie jakością – dbanie o jakość produktów i usług, wdrażanie standardów jakości, kontrola jakości, ciągłe doskonalenie.

Zarządzanie firmą wymaga umiejętności przywódczych, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów, pracy w zespole, a także wiedzy z zakresu rachunkowości, finansów, marketingu, prawa i zarządzania zasobami ludzkimi.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Zarządzanie przedsiębiorstwem (Jak skutecznie zarządzać firmą - przykłady, definicja) 1

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)