Analiza abc

Batna
Batna
23 lutego, 2022
David Goggins – przykład do naśladowania
23 lutego, 2022

Analiza abc

analiza abc

Na czym polega analiza ABC?

Klasyfikacja zapasów zgodnie z metodą ABC będzie pozwalała na dystrybucję poszczególnych towarów w magazynie, uwzględniając ich znaczenie dla przedsiębiorstwa, poziom rotacji, a także udział w majątku.

Należy zaznaczyć, że omawiany system kładzie ogromny nacisk zarówno na zakup, jak i rozmieszczenie określonych produktów ze względu na związaną z nimi wartość.

Godny uwagi jest fakt, że kryterium podziału ABC bazuje na zasadzie Pareta (80/20), według której 20% przyczyn będzie generowało 80% zdarzeń, które mogą wystąpić w danej firmie.

Zasada może być oczywiście zastosowana w magazynie. Oznacza to, że 20% artykułów może generować aż 80% przepływu towaru. Warto poznać klasyfikację zapasów za pomocą metody ABC. Na czym dokładnie polega analiza ABC?

Artykuły o rotacji A

Należy zaznaczyć, że pod względem ilości przeważnie będą stanowiły 20% całego stanu magazynowego. Warto jednak wiedzieć, że cechuje je bardzo duży poziom rotacji. Mają zatem wysokie znaczenie strategiczne dla firmy.

W najprostszym możliwym ujęciu pozycje A są produktami, w które określone przedsiębiorstwo zainwestowało najwięcej środków, a także generują aż 80% przychodów. Rekomendowane jest zatem unikanie braku zapasów z omawianej grupy w magazynie.

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że do tej grupy będą należeć także pozycje asortymentowe, które mają bardzo duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania firmy ze względu na swoje cechy.

Zdecydowanie najlepszym możliwym rozwiązaniem będzie sprawowanie szczegółowej kontroli nas zapasami pozycji ujętych w grupie A za pomocą stałych inwentaryzacji. Warto wiedzieć, że pozycje z kategorii A w zdecydowanej większości przypadków znajdują się na niskich poziomach regałów, czyli miejscach stosunkowo łatwo dostępnych dla operatorów.

Jak wykonać analizę ABC?Istotne jest to że przy tworzeniu analiza ABC konieczne jest uporządkowanie poszczególnych pozycji zapasów od największej wartości do najmniejszej według przyjętego kryterium. W grupie A znajdują się produkty które mają 80% udziału z całości. W grupie B znajdują się produkty które mają 15 % udziału z całości.

https://www.techniklogistyk.com/analiza-abc-2/
analiza abc
analiza abc

Artykuły o rotacji B

Artykuły odznaczają się przede wszystkim średnią częstotliwością przepływu. Należy zaznaczyć, że przeważnie pod względem ilości będą stanowiły 30% stanu magazynowego. Są to zatem artykuły uzupełniane rzadziej od artykułów o rotacji A. Mogą mieć zatem nie tylko niższą wartość, ale również mniejsze znaczenie w działalności przedsiębiorstwa od wspomnianych wcześniej produktów z grupy A.

Rekomendowane jest zwrócenie szczególnej uwagi na zmienny charakter wszystkich pozycji, które zostały ujęte w grupie B. W pewnym momencie mogą znaleźć się w grupie o rotacji A lub też w grupie C.

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że zaopatrzenie na produkty o rotacji B można bez większego problemu prowadzić przy zastosowaniu zapasu minimalnego/maksymalnego. Nie jest zalecane poddawanie ich dokładnej kontroli. Pracownicy nie muszą również nieustannie kierować zleceń zakupowych do dostawcy. Godny uwagi jest fakt, że produkty w magazynach przeważnie znajdują się na wyższych regałach.

Artykuły o rotacji C

Należy mieć świadomość, że produkty z grupy C są najliczniejsze w ogólnym ujęciu. Stanowią bowiem 50% zgromadzonych pozycji asortymentowych. Nie można zapomnieć, że są to produkty zdecydowanie najrzadziej zamawiane przez klientów.

Artykuły nie mają znaczenie strategicznego. Oznacza to, że zasoby, które są przeznaczone do ich kontroli, mogą być znacznie mniejsze. Warto wiedzieć, że zaopatrzenie w artykuły o rotacji C przeważnie nie jest w firmach regulowane w oparciu o zapas zabezpieczający.

Rekomendowane jest ich monitorowanie. Przedsiębiorstwo nie może pozwolić, by stały się zapasami przestarzałymi o zerowej rotacji.

Bardzo dobrym rozwiązaniem będzie dokładne przeanalizowanie kwestii ekonomicznych. W kolejnym etapie należy zadecydować, czy część środków powinna zostać przeznaczona na utrzymywanie zapasów omawianych pozycji. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że w magazynach artykuły o rotacji C są składowane w najtrudniej dostępnych poziomach regałów.

W jaki sposób powinny być klasyfikowane produkty za pomocą omawianej strategii ABC?

Warto wiedzieć, że nie istnieje jeden sposób na klasyfikowanie produktów w ramach kategorii A, B i C.

Klasyfikacja ABC przy uwzględnieniu kosztu jednostkowego

W najprostszym możliwym ujęciu poszczególne towary będą klasyfikowane stosowanie do poziomu inwestycji w zapasy. Oznacza to, że im wyższy jest koszt określonego produktu, tym więcej uwagi powinno mu się poświęcać w ramach zarządzania zaopatrzeniem. Warto wiedzieć, że takie podejście jest niezwykle pomocne w przypadku magazynowania produktów o bardzo dużej rozbieżności względem wartości.

Klasyfikacja ze względu na łączną wartość w zasobach magazynowych

W porównaniu do poprzedniej metody system będzie uwzględniał jednostki magazynowane w ramach zapasów dla każdej pozycji w momencie wykonywania obliczeń.

W przypadku omawianej metody zdarzają się sytuacje, że w trakcie klasyfikacji określonych artykułów znajdują się one na granicy pomiędzy kategoriami. Bardzo trudnym zadaniem będzie wtedy określenie klasy, do której należą. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że klasyfikacja będzie ulegała ciągłym zmianom. Wspomniany fakt będzie wymuszał comiesięczne lub cotygodniowe kalkulacje, by nie dopuścić pod żadnym pozorem do dezaktualizacji systemu.


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/rafalszr/domains/rafalszrajnert.pl/public_html/wp-content/themes/betheme/includes/content-single.php on line 286
Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podaj imię i adres email, aby przejść dalej

Hej, koniecznie zobacz nowy film na YouTube (piramidy finansowe w Polsce + AMBER GOLD): link

Uzyskaj dostęp do ekskluzywnych wskazówek, strategii i CASE STUDY, których nie udostępniam nigdzie indziej. Zapisz się na newsletter.
Pobierz: Darmowy Raport