Agile management -co to? (przykłady metody, definicja)

Co to jest wirtualizacja? (przykłady, definicja)
19 kwietnia, 2023
Analityk danych -kim jest, co robi ile zarabia? (praca dla analityka)
19 kwietnia, 2023

Agile management -co to? (przykłady metody, definicja)

agile

Co to agile?

Agile to podejście do zarządzania projektami i organizacji pracy, które stawia nacisk na elastyczność, iteracyjność i ciągłe doskonalenie.

Agile opiera się na wartościach i zasadach zapisanych w tzw. Manifest Agile, które promują:

 • ludzi i interakcje ponad procesy i narzędzia,
 • działające oprogramowanie ponad obszerną dokumentację,
 • współpracę z klientem ponad negocjowanie warunków umowy,
 • reagowanie na zmiany ponad podążanie za planem.

W praktyce, podejście agile wymaga elastyczności i szybkiego reagowania na zmiany, częstych przeglądów postępów pracy i szybkiego dostarczania wartościowych rozwiązań klientom. Agile jest szczególnie popularny w branży IT, ale jest stosowany także w innych dziedzinach, w których praca projektowa jest istotna.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Co to agile management

Agile management to podejście do zarządzania organizacją, które opiera się na wartościach i zasadach agile. W praktyce oznacza to, że zespoły pracujące nad projektami stosują elastyczne podejście do pracy, skupiając się na ciągłym doskonaleniu i dostarczaniu wartości klientom.

W agile management ważne są:

 • elastyczność i szybkie reagowanie na zmiany,
 • dążenie do ciągłego doskonalenia procesów i metod pracy,
 • skupienie na dostarczaniu wartości klientom,
 • współpraca i otwartość na feedback,
 • delegowanie odpowiedzialności i autonomia zespołów.

Agile management jest szczególnie popularny w branży IT, ale jest stosowany także w innych dziedzinach, w których praca projektowa jest istotna. Agile management wymaga od zarządzających zespołami elastyczności, otwartości na zmiany i zdolności do zarządzania niepewnością.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

Jaka jest różnica między Scrum a agile?

Scrum i Agile to dwa różne pojęcia, ale Scrum jest jednym z frameworków realizujących podejście Agile.

Agile to szerokie podejście do zarządzania projektem, skupiające się na elastyczności, iteracyjności i ciągłym doskonaleniu. Z kolei Scrum to specyficzny framework Agile, który jest stosowany w pracy zespołów nad projektami. Scrum składa się z kilku elementów, takich jak:

 • Scrum Master, który odpowiada za zarządzanie procesem Scrum,
 • Product Owner, który jest odpowiedzialny za określenie celów projektu i definiowanie wymagań,
 • Development Team, czyli zespół programistów, którzy realizują zadania projektowe,
 • Sprint, czyli krótki okres czasu (zwykle 1-4 tygodnie), w trakcie którego zespół pracuje nad określonymi zadaniami.

Scrum jest jednym z frameworków Agile, który ma określone zasady i praktyki, które pomagają zespołowi osiągnąć cele projektowe. Podczas gdy Agile to ogólna filozofia pracy, która nakłania zespół do elastycznego podejścia i ciągłego doskonalenia. Scrum można więc uznać za konkretny sposób wdrożenia podejścia Agile w praktyce.

Czy egzamin Agile jest trudny?

Egzamin Agile może być trudny lub łatwy, w zależności od poziomu wiedzy i doświadczenia osoby, która przystępuje do egzaminu.

Istnieją różne rodzaje egzaminów z zakresu Agile, takie jak egzamin z Scrum Mastera, Product Ownera, Agile Coacha itp. Każdy egzamin ma swoje wymagania i poziom trudności, a także różni się formatem, czasem trwania i liczbą pytań.

W przypadku egzaminów Agile, kluczowe znaczenie ma posiadanie wiedzy teoretycznej, ale również praktycznego doświadczenia w pracy z metodami Agile. Dlatego osoby, które mają doświadczenie w pracy w zespołach Agile, mogą mieć łatwiejszy czas podczas egzaminu.

Podsumowując, egzamin Agile może być trudny, ale nie jest to niemożliwe do pokonania, szczególnie dla osób, które zdobyły odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Ważne jest również dobrze przygotowanie się do egzaminu i praktykowanie rozwiązywania pytań egzaminacyjnych.

Argumenty za wprowadzeniem Agile Project Management w firmie

Wprowadzenie Agile Project Management w firmie może przynieść wiele korzyści, oto kilka argumentów za tym podejściem:

 1. Elastyczność i szybkość reakcji na zmiany – Agile Project Management opiera się na zasadzie ciągłego dostarczania wartości klientom poprzez iteracyjny proces pracy. Dzięki temu zespół jest w stanie szybko reagować na zmiany w wymaganiach klientów lub rynku, a elastyczność pracy pozwala na dostosowywanie się do nowych wyzwań.
 2. Zwiększenie satysfakcji klienta – Dzięki iteracyjnemu podejściu do pracy i ciągłemu feedbackowi, Agile Project Management zapewnia dostarczanie wartości klientom na każdym etapie projektu. Dzięki temu zespół jest w stanie szybko reagować na potrzeby klienta, a tym samym zwiększyć jego satysfakcję.
 3. Współpraca i zaangażowanie zespołu – Agile Project Management skupia się na pracy zespołowej i zaangażowaniu każdego członka zespołu w proces realizacji projektu. Dzięki temu każdy członek zespołu ma większą swobodę w realizacji swoich zadań i większą motywację do pracy.
 4. Minimalizacja ryzyka – Agile Project Management pozwala na minimalizację ryzyka poprzez ciągłe testowanie, optymalizowanie procesów i dostarczanie wartości klientom na każdym etapie projektu. Dzięki temu zespół jest w stanie szybko wykrywać problemy i reagować na nie, zanim staną się one większym zagrożeniem dla projektu.
 5. Poprawa jakości – Dzięki ciągłemu doskonaleniu procesów, testowaniu i feedbackowi, Agile Project Management pozwala na nieustanne polepszanie jakości produktu lub usługi. Dzięki temu zespół jest w stanie dostarczać produkty lub usługi, które spełniają wymagania klientów i odpowiadają na ich potrzeby.

Podsumowując, wprowadzenie Agile Project Management w firmie może przynieść wiele korzyści, takich jak elastyczność, szybkość reakcji na zmiany, zwiększenie satysfakcji klienta, zaangażowanie zespołu, minimalizacja ryzyka i poprawa jakości.

Przykłady agile

Agile to podejście do zarządzania projektem, które skupia się na iteracyjnym i elastycznym podejściu do pracy. Oto kilka przykładów metod i technik Agile:

 1. Scrum – jest to jedna z najpopularniejszych metod Agile, która skupia się na iteracyjnym procesie pracy, zwanym sprintem. Sprint trwa zwykle od 1 do 4 tygodni i składa się z trzech elementów: planowania sprintu, wykonania sprintu i przeglądu sprintu.
 2. Kanban – to technika Agile, która opiera się na wizualnym zarządzaniu pracą. Kanban wykorzystuje tablice Kanban, które przedstawiają listę zadań do wykonania, prac w toku i zadań wykonanych.
 3. Lean – to podejście Agile, które skupia się na eliminowaniu marnotrawstwa i maksymalizowaniu wartości dla klienta. Lean wykorzystuje techniki takie jak wartość przepływu, ciągłe doskonalenie procesów i pracy w zespole.
 4. Extreme Programming (XP) – to podejście Agile, które skupia się na ciągłym dostarczaniu wartości klientom poprzez ciągłe testowanie, programowanie w parach i ciągłe wdrażanie zmian.
 5. Feature-Driven Development (FDD) – to podejście Agile, które skupia się na dostarczaniu wartości klientom poprzez szybkie i iteracyjne dostarczanie funkcjonalności. FDD opiera się na pięciu procesach: rozwijaniu modelu, planowaniu, projektowaniu, implementacji i testowaniu.

Podsumowując, Agile to podejście do zarządzania projektem, które skupia się na iteracyjnym i elastycznym podejściu do pracy. W ramach podejścia Agile wykorzystuje się wiele metod i technik, takich jak Scrum, Kanban, Lean, XP czy FDD, które pozwalają na dostarczanie wartości klientom poprzez ciągłe doskonalenie procesów i iteracyjne podejście do pracy.

Jakie są metodyki Agile?

Istnieje wiele różnych metod i podejść Agile. Oto kilka z nich:

 1. Scrum – jedna z najpopularniejszych metod Agile, która skupia się na iteracyjnym procesie pracy, zwanym sprintem. Scrum opiera się na stałych spotkaniach, takich jak Daily Scrum, Sprint Planning, Sprint Review i Sprint Retrospective.
 2. Kanban – to technika Agile, która opiera się na wizualnym zarządzaniu pracą. Kanban wykorzystuje tablice Kanban, które przedstawiają listę zadań do wykonania, prac w toku i zadań wykonanych.
 3. Lean – to podejście Agile, które skupia się na eliminowaniu marnotrawstwa i maksymalizowaniu wartości dla klienta. Lean wykorzystuje techniki takie jak wartość przepływu, ciągłe doskonalenie procesów i pracy w zespole.
 4. Extreme Programming (XP) – to podejście Agile, które skupia się na ciągłym dostarczaniu wartości klientom poprzez ciągłe testowanie, programowanie w parach i ciągłe wdrażanie zmian.
 5. Feature-Driven Development (FDD) – to podejście Agile, które skupia się na dostarczaniu wartości klientom poprzez szybkie i iteracyjne dostarczanie funkcjonalności. FDD opiera się na pięciu procesach: rozwijaniu modelu, planowaniu, projektowaniu, implementacji i testowaniu.
 6. Crystal – to podejście Agile, które opiera się na pracy z małymi zespołami, elastyczności i iteracyjnym podejściu do pracy.
 7. Dynamic Systems Development Method (DSDM) – to podejście Agile, które skupia się na dostarczaniu wartości klientom poprzez szybkie i iteracyjne dostarczanie funkcjonalności, jednocześnie zachowując wysoką jakość i stabilność systemu.

Te metody i podejścia Agile są stosowane w różnych sytuacjach i zależą od potrzeb i celów projektu. Każda z nich ma swoje zalety i ograniczenia, dlatego ważne jest, aby wybrać odpowiednią metodę Agile dla danego projektu.

Zasady agile

Agile to podejście do zarządzania projektami, które opiera się na wartościach, zasadach i praktykach, które promują elastyczność, iteracyjność i ciągłe doskonalenie. Oto niektóre z zasad Agile:

 1. Zadowolenie klienta – najwyższym priorytetem w Agile jest zadowolenie klienta poprzez dostarczenie wartościowej i użytecznej pracy.
 2. Elastyczność – Agile jest elastyczny i dynamiczny, co pozwala na adaptację do zmieniających się potrzeb i wymagań klienta.
 3. Ciągłe doskonalenie – Agile kładzie duży nacisk na ciągłe doskonalenie procesów, praktyk i narzędzi w celu osiągnięcia lepszych wyników.
 4. Praca zespołowa – Agile opiera się na pracy zespołowej, która umożliwia wzajemne wsparcie, komunikację i rozwój.
 5. Iteracyjność – Agile opiera się na procesie iteracyjnym, który pozwala na szybkie i częste dostarczanie wartościowych produktów.
 6. Wartości – Agile kładzie nacisk na wartości, takie jak otwartość, szczerość, zaangażowanie i odpowiedzialność, które promują zdrową kulturę pracy.
 7. Kreatywność – Agile zachęca do kreatywności i innowacyjności, co pomaga znaleźć lepsze rozwiązania i podejścia do projektów.
 8. Jakość – Agile kładzie duży nacisk na jakość pracy, co pozwala na dostarczenie wartościowych i stabilnych produktów.

Te zasady pomagają zespołom Agile dostarczać wartościowe produkty, elastycznie reagować na zmieniające się potrzeby i ciągle doskonalić swoje procesy i praktyki.

Zarządzanie projektami a metodologia agile

Zarządzanie projektami i metodologia Agile to dwa podejścia do organizacji pracy nad projektem, które różnią się w podejściu do planowania, wykonania i kontroli projektu.

Tradycyjne podejście do zarządzania projektami opiera się na metodologii Waterfall, która składa się z sekwencyjnych faz, takich jak planowanie, analiza, projektowanie, wdrożenie i kontrola. W tym podejściu cały projekt jest planowany na początku i każda faza musi być ukończona, zanim rozpocznie się kolejna faza. W podejściu Waterfall istnieje mało elastyczności w zakresie zmian w trakcie projektu i zmiany te są kosztowne i czasochłonne.

Metodologia Agile jest z kolei elastyczna i iteracyjna. Opiera się na ciągłym dostarczaniu wartościowych produktów poprzez szybkie i częste iteracje, zwane sprintami. W podejściu Agile, zespół pracy jest zorganizowany wokół pracy z klientem, którego wymagania są regularnie oceniane, a zmiany są wprowadzane w każdej iteracji. Ważne jest, aby zespół był elastyczny i adaptacyjny do zmian wymagań, co pozwala na szybkie reagowanie na zmiany.

Metodologia Agile korzysta z wielu praktyk i narzędzi, takich jak Scrum, Kanban, XP, Lean, które umożliwiają zespołowi Agile elastyczne podejście do pracy nad projektem, zyskanie przewagi konkurencyjnej, poprawę jakości produktów i zadowolenie klienta. Zarządzanie projektami i podejście Agile mogą być stosowane w różnych projektach, w zależności od ich charakteru, złożoności i wymagań.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Agile management -co to? (przykłady metody, definicja) 1

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)