Agile management -co to? (przykłady metody, definicja)

Co to jest wirtualizacja? (przykłady, definicja)
19 kwietnia, 2023
Analityk danych -kim jest, co robi ile zarabia? (praca dla analityka)
19 kwietnia, 2023

Agile management -co to? (przykłady metody, definicja)

agile

Co to agile?

Agile to podejście do zarządzania projektami i organizacji pracy, które stawia nacisk na elastyczność, iteracyjność i ciągłe doskonalenie.

Agile opiera się na wartościach i zasadach zapisanych w tzw. Manifest Agile, które promują:

 • ludzi i interakcje ponad procesy i narzędzia,
 • działające oprogramowanie ponad obszerną dokumentację,
 • współpracę z klientem ponad negocjowanie warunków umowy,
 • reagowanie na zmiany ponad podążanie za planem.

W praktyce, podejście agile wymaga elastyczności i szybkiego reagowania na zmiany, częstych przeglądów postępów pracy i szybkiego dostarczania wartościowych rozwiązań klientom. Agile jest szczególnie popularny w branży IT, ale jest stosowany także w innych dziedzinach, w których praca projektowa jest istotna.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Dołącz do nas NA DARMOWYM WIDEO

Wpisz Swój Najlepszy Adres Email, Ponieważ Na Niego Dostaniesz Link.

Co to agile management

Agile management to podejście do zarządzania organizacją, które opiera się na wartościach i zasadach agile. W praktyce oznacza to, że zespoły pracujące nad projektami stosują elastyczne podejście do pracy, skupiając się na ciągłym doskonaleniu i dostarczaniu wartości klientom.

W agile management ważne są:

 • elastyczność i szybkie reagowanie na zmiany,
 • dążenie do ciągłego doskonalenia procesów i metod pracy,
 • skupienie na dostarczaniu wartości klientom,
 • współpraca i otwartość na feedback,
 • delegowanie odpowiedzialności i autonomia zespołów.

Agile management jest szczególnie popularny w branży IT, ale jest stosowany także w innych dziedzinach, w których praca projektowa jest istotna. Agile management wymaga od zarządzających zespołami elastyczności, otwartości na zmiany i zdolności do zarządzania niepewnością.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

Jaka jest różnica między Scrum a agile?

Scrum i Agile to dwa różne pojęcia, ale Scrum jest jednym z frameworków realizujących podejście Agile.

Agile to szerokie podejście do zarządzania projektem, skupiające się na elastyczności, iteracyjności i ciągłym doskonaleniu. Z kolei Scrum to specyficzny framework Agile, który jest stosowany w pracy zespołów nad projektami. Scrum składa się z kilku elementów, takich jak:

 • Scrum Master, który odpowiada za zarządzanie procesem Scrum,
 • Product Owner, który jest odpowiedzialny za określenie celów projektu i definiowanie wymagań,
 • Development Team, czyli zespół programistów, którzy realizują zadania projektowe,
 • Sprint, czyli krótki okres czasu (zwykle 1-4 tygodnie), w trakcie którego zespół pracuje nad określonymi zadaniami.

Scrum jest jednym z frameworków Agile, który ma określone zasady i praktyki, które pomagają zespołowi osiągnąć cele projektowe. Podczas gdy Agile to ogólna filozofia pracy, która nakłania zespół do elastycznego podejścia i ciągłego doskonalenia. Scrum można więc uznać za konkretny sposób wdrożenia podejścia Agile w praktyce.

Czy egzamin Agile jest trudny?

Egzamin Agile może być trudny lub łatwy, w zależności od poziomu wiedzy i doświadczenia osoby, która przystępuje do egzaminu.

Istnieją różne rodzaje egzaminów z zakresu Agile, takie jak egzamin z Scrum Mastera, Product Ownera, Agile Coacha itp. Każdy egzamin ma swoje wymagania i poziom trudności, a także różni się formatem, czasem trwania i liczbą pytań.

W przypadku egzaminów Agile, kluczowe znaczenie ma posiadanie wiedzy teoretycznej, ale również praktycznego doświadczenia w pracy z metodami Agile. Dlatego osoby, które mają doświadczenie w pracy w zespołach Agile, mogą mieć łatwiejszy czas podczas egzaminu.

Podsumowując, egzamin Agile może być trudny, ale nie jest to niemożliwe do pokonania, szczególnie dla osób, które zdobyły odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Ważne jest również dobrze przygotowanie się do egzaminu i praktykowanie rozwiązywania pytań egzaminacyjnych.

Argumenty za wprowadzeniem Agile Project Management w firmie

Wprowadzenie Agile Project Management w firmie może przynieść wiele korzyści, oto kilka argumentów za tym podejściem:

 1. Elastyczność i szybkość reakcji na zmiany – Agile Project Management opiera się na zasadzie ciągłego dostarczania wartości klientom poprzez iteracyjny proces pracy. Dzięki temu zespół jest w stanie szybko reagować na zmiany w wymaganiach klientów lub rynku, a elastyczność pracy pozwala na dostosowywanie się do nowych wyzwań.
 2. Zwiększenie satysfakcji klienta – Dzięki iteracyjnemu podejściu do pracy i ciągłemu feedbackowi, Agile Project Management zapewnia dostarczanie wartości klientom na każdym etapie projektu. Dzięki temu zespół jest w stanie szybko reagować na potrzeby klienta, a tym samym zwiększyć jego satysfakcję.
 3. Współpraca i zaangażowanie zespołu – Agile Project Management skupia się na pracy zespołowej i zaangażowaniu każdego członka zespołu w proces realizacji projektu. Dzięki temu każdy członek zespołu ma większą swobodę w realizacji swoich zadań i większą motywację do pracy.
 4. Minimalizacja ryzyka – Agile Project Management pozwala na minimalizację ryzyka poprzez ciągłe testowanie, optymalizowanie procesów i dostarczanie wartości klientom na każdym etapie projektu. Dzięki temu zespół jest w stanie szybko wykrywać problemy i reagować na nie, zanim staną się one większym zagrożeniem dla projektu.
 5. Poprawa jakości – Dzięki ciągłemu doskonaleniu procesów, testowaniu i feedbackowi, Agile Project Management pozwala na nieustanne polepszanie jakości produktu lub usługi. Dzięki temu zespół jest w stanie dostarczać produkty lub usługi, które spełniają wymagania klientów i odpowiadają na ich potrzeby.

Podsumowując, wprowadzenie Agile Project Management w firmie może przynieść wiele korzyści, takich jak elastyczność, szybkość reakcji na zmiany, zwiększenie satysfakcji klienta, zaangażowanie zespołu, minimalizacja ryzyka i poprawa jakości.

Przykłady agile

Agile to podejście do zarządzania projektem, które skupia się na iteracyjnym i elastycznym podejściu do pracy. Oto kilka przykładów metod i technik Agile:

 1. Scrum – jest to jedna z najpopularniejszych metod Agile, która skupia się na iteracyjnym procesie pracy, zwanym sprintem. Sprint trwa zwykle od 1 do 4 tygodni i składa się z trzech elementów: planowania sprintu, wykonania sprintu i przeglądu sprintu.
 2. Kanban – to technika Agile, która opiera się na wizualnym zarządzaniu pracą. Kanban wykorzystuje tablice Kanban, które przedstawiają listę zadań do wykonania, prac w toku i zadań wykonanych.
 3. Lean – to podejście Agile, które skupia się na eliminowaniu marnotrawstwa i maksymalizowaniu wartości dla klienta. Lean wykorzystuje techniki takie jak wartość przepływu, ciągłe doskonalenie procesów i pracy w zespole.
 4. Extreme Programming (XP) – to podejście Agile, które skupia się na ciągłym dostarczaniu wartości klientom poprzez ciągłe testowanie, programowanie w parach i ciągłe wdrażanie zmian.
 5. Feature-Driven Development (FDD) – to podejście Agile, które skupia się na dostarczaniu wartości klientom poprzez szybkie i iteracyjne dostarczanie funkcjonalności. FDD opiera się na pięciu procesach: rozwijaniu modelu, planowaniu, projektowaniu, implementacji i testowaniu.

Podsumowując, Agile to podejście do zarządzania projektem, które skupia się na iteracyjnym i elastycznym podejściu do pracy. W ramach podejścia Agile wykorzystuje się wiele metod i technik, takich jak Scrum, Kanban, Lean, XP czy FDD, które pozwalają na dostarczanie wartości klientom poprzez ciągłe doskonalenie procesów i iteracyjne podejście do pracy.

Jakie są metodyki Agile?

Istnieje wiele różnych metod i podejść Agile. Oto kilka z nich:

 1. Scrum – jedna z najpopularniejszych metod Agile, która skupia się na iteracyjnym procesie pracy, zwanym sprintem. Scrum opiera się na stałych spotkaniach, takich jak Daily Scrum, Sprint Planning, Sprint Review i Sprint Retrospective.
 2. Kanban – to technika Agile, która opiera się na wizualnym zarządzaniu pracą. Kanban wykorzystuje tablice Kanban, które przedstawiają listę zadań do wykonania, prac w toku i zadań wykonanych.
 3. Lean – to podejście Agile, które skupia się na eliminowaniu marnotrawstwa i maksymalizowaniu wartości dla klienta. Lean wykorzystuje techniki takie jak wartość przepływu, ciągłe doskonalenie procesów i pracy w zespole.
 4. Extreme Programming (XP) – to podejście Agile, które skupia się na ciągłym dostarczaniu wartości klientom poprzez ciągłe testowanie, programowanie w parach i ciągłe wdrażanie zmian.
 5. Feature-Driven Development (FDD) – to podejście Agile, które skupia się na dostarczaniu wartości klientom poprzez szybkie i iteracyjne dostarczanie funkcjonalności. FDD opiera się na pięciu procesach: rozwijaniu modelu, planowaniu, projektowaniu, implementacji i testowaniu.
 6. Crystal – to podejście Agile, które opiera się na pracy z małymi zespołami, elastyczności i iteracyjnym podejściu do pracy.
 7. Dynamic Systems Development Method (DSDM) – to podejście Agile, które skupia się na dostarczaniu wartości klientom poprzez szybkie i iteracyjne dostarczanie funkcjonalności, jednocześnie zachowując wysoką jakość i stabilność systemu.

Te metody i podejścia Agile są stosowane w różnych sytuacjach i zależą od potrzeb i celów projektu. Każda z nich ma swoje zalety i ograniczenia, dlatego ważne jest, aby wybrać odpowiednią metodę Agile dla danego projektu.

Zasady agile

Agile to podejście do zarządzania projektami, które opiera się na wartościach, zasadach i praktykach, które promują elastyczność, iteracyjność i ciągłe doskonalenie. Oto niektóre z zasad Agile:

 1. Zadowolenie klienta – najwyższym priorytetem w Agile jest zadowolenie klienta poprzez dostarczenie wartościowej i użytecznej pracy.
 2. Elastyczność – Agile jest elastyczny i dynamiczny, co pozwala na adaptację do zmieniających się potrzeb i wymagań klienta.
 3. Ciągłe doskonalenie – Agile kładzie duży nacisk na ciągłe doskonalenie procesów, praktyk i narzędzi w celu osiągnięcia lepszych wyników.
 4. Praca zespołowa – Agile opiera się na pracy zespołowej, która umożliwia wzajemne wsparcie, komunikację i rozwój.
 5. Iteracyjność – Agile opiera się na procesie iteracyjnym, który pozwala na szybkie i częste dostarczanie wartościowych produktów.
 6. Wartości – Agile kładzie nacisk na wartości, takie jak otwartość, szczerość, zaangażowanie i odpowiedzialność, które promują zdrową kulturę pracy.
 7. Kreatywność – Agile zachęca do kreatywności i innowacyjności, co pomaga znaleźć lepsze rozwiązania i podejścia do projektów.
 8. Jakość – Agile kładzie duży nacisk na jakość pracy, co pozwala na dostarczenie wartościowych i stabilnych produktów.

Te zasady pomagają zespołom Agile dostarczać wartościowe produkty, elastycznie reagować na zmieniające się potrzeby i ciągle doskonalić swoje procesy i praktyki.

Zarządzanie projektami a metodologia agile

Zarządzanie projektami i metodologia Agile to dwa podejścia do organizacji pracy nad projektem, które różnią się w podejściu do planowania, wykonania i kontroli projektu.

Tradycyjne podejście do zarządzania projektami opiera się na metodologii Waterfall, która składa się z sekwencyjnych faz, takich jak planowanie, analiza, projektowanie, wdrożenie i kontrola. W tym podejściu cały projekt jest planowany na początku i każda faza musi być ukończona, zanim rozpocznie się kolejna faza. W podejściu Waterfall istnieje mało elastyczności w zakresie zmian w trakcie projektu i zmiany te są kosztowne i czasochłonne.

Metodologia Agile jest z kolei elastyczna i iteracyjna. Opiera się na ciągłym dostarczaniu wartościowych produktów poprzez szybkie i częste iteracje, zwane sprintami. W podejściu Agile, zespół pracy jest zorganizowany wokół pracy z klientem, którego wymagania są regularnie oceniane, a zmiany są wprowadzane w każdej iteracji. Ważne jest, aby zespół był elastyczny i adaptacyjny do zmian wymagań, co pozwala na szybkie reagowanie na zmiany.

Metodologia Agile korzysta z wielu praktyk i narzędzi, takich jak Scrum, Kanban, XP, Lean, które umożliwiają zespołowi Agile elastyczne podejście do pracy nad projektem, zyskanie przewagi konkurencyjnej, poprawę jakości produktów i zadowolenie klienta. Zarządzanie projektami i podejście Agile mogą być stosowane w różnych projektach, w zależności od ich charakteru, złożoności i wymagań.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Agile management -co to? (przykłady metody, definicja) 1

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)