Podstawy biznesu: planowanie strategiczne

Sleight of mouth, inaczej zręczność językowa
Sleight of mouth, czyli jak zniszczyć ograniczające przekonanie
Listopad 6, 2017
Analiza SWOT
Analiza SWOT
Listopad 9, 2017
Pokaż wszystkie

Podstawy biznesu: planowanie strategiczne

Planowanie strategiczne

Planowanie strategiczne

Podstawy biznesu: planowanie strategiczne
Planowanie strategiczne - sformalizowany proces tworzenia długofalowej taktyki ukierunkowanej na określanie, a następnie realizację celów organizacji, zazwyczaj trwa dłużej niż 5 lat. Dotyczy całościowej alokacji zasobów i priorytetów.
Mówiąc prościej, proces, w którym organizacja określa pozycję jaką chce zajmować w przyszłości oraz sposoby, jakie wykorzysta, by w niej znaleźć.

Planowanie dzieli się na:
 1. Strategiczne – 5 lat i dłużej
 2. Taktyczne – 1 do 5 lat
 3. Operacyjne – do 1 roku


Strategią można nazwać celowe działanie organizacji.

W literaturze wymienia się też następujące określenia strategii:
1. Strategia to kompletny plan, który określa jakie decyzje będą podjęte w każdej możliwej sytuacji [Neuman, Morgenstern]
2. Strategia polega na przeanalizowaniu obecnej sytuacji i jej zmianie [Drucker].
3. Strategia to zbiór celów i głównych przedsięwzięć organizacji [Tilles].
4. Strategia jest zespołem decyzji określających perspektywy działalności przedsiębiorstw i jego przewidywane relacje z organizacjami zewnętrznymi [Kieżun].
Żródło: https://edu.pjwstk.edu.pl/wyklady/poz/scb/index28.html

Jeśli prowadzisz firmę, lub przedsiębiorstwo to dobrze zoperacjonalizowane planowanie strategiczne może poprawić jej funkcjonowanie (funkcjonowanie organizacji), odpowiednie reagowanie na zmiany otoczenia (w obecnych czasach często bardzo dynamiczne), a także zadziała w sposób ją kształtujący (czyli nie tylko reagujący [prewencyjny] – koncepcja kreatywnej organizacji).
Zadania zarządzania strategicznego bardzo mocno związane są z przedsiębiorstwem, firmą czy organizacją i jej usytuowaniem. Inne będą zadania strategiczne dla organizacji sprzedającej ubrania, a inne dla urzędu gminy.

Pomocne pytania podczas całego procesu planowania strategicznego:
 1. Jaki jest nasz cel, czyli co chcemy osiągnąć?
 2. Co robimy teraz i jak wygląda proces?
 3. Co możemy zrobić żeby osiągnąć cel?
 4. Co możemy zrobić z tego co wymaga zrobienia? Bo niestety nie wszystko jest możliwe
 5. Czy robienie wciąż tego, co robimy teraz, zaprowadzi nas tam, dokąd chcemy dojść?
 6. Jeśli to robimy jakie odnosimy rezultaty? Mierzymi wskaźnikami matematycznymi ustalając KPI
 7. Sprawdzajmy często czy to co robimy wykonujemy z wcześniej założonymi celami. Audytujemy proces.

 8. Powyższych pytań można użyć w dowolnym kontekście. Nie tylko planując strategię, ale również do naszych celów osobistych. Przykład, chcę zbudować ładny duży dom (cel), w tej chwili mam swoją firmę i dobrze prosperuje (co robimy teraz i jak wygląda proces), żeby zarobić więcej muszę stworzyć nowy plan sprzedaży dla pracowników, bo nie zarobię na dom (Co robimy żeby osiągnąć cel)… itd.
  Jak wynika z przedstawionych rozważań w planowaniu strategicznym niezależnie od zakresu cały czas następuje przenikanie się procesu jego budowy. Wyróżnić można następujące cztery podejście do budowy planu strategicznego.
  Cały proces planowania strategicznego scharakteryzować możemy jako:
  1. Analizę strategiczną
  2. Planowanie strategiczne
  3. Realizację strategiczną

  W kolejnych wpisach poruszę tematy związane z narzędziami do odpowiedniego z każdych tych etapów planowania strategicznego (analiza SWOT, macierz BCG, 7sMckinsey, analiza 5 sił Portera)

  Do następnego razu RS


  PS.
  Koniecznie odwiedź nasz SKLEP