Macierz BCG
Macierz BCG
Listopad 12, 2017
Model 5 sił Portera
Model 5 sił Portera
Listopad 13, 2017
Pokaż wszystkie

Model 7s McKinsey

7S McKinsey model

7S McKinsey model

Model 7s McKinsey
Model 7s McKinsey to model wynaleziony przez Petersa i Watermana w latach osiemdziesiątych.

Model 7s McKinsey

W skład modelu 7s McKinsey wchodzą: struktura (structure), strategia (strategy), systemy/procedury (systems), umiejętności (skills), styl (style), pracownicy (staff) i wspólne wartości (shared values).
Model ten opisuje siedem obszarów niezbędnych do analizy wewnętrznego potencjału. Innymi słowy pozwala przewidzieć skutki przyszłych zmian, poprawia wydajność firmy, ułatwia pracę podczas fuzji lub przejęcia i określa jak najlepiej wdrożyć proponowaną strategię. Dla dobra funkcjonowania organizacji, wszystkie elementy muszą tworzyć spójną całość.

 • Elementy miękkie

  1. Styl (style) – poziom rywalizacji, współpracy, a także inne zachowania uznane za dopuszczalne w kontaktach pomiędzy członkami organizacji.
  2. Pracownicy (staff) -liczba pracowników, ich typ, zasady wprowadzania nowych pracowników, wsparcie kariery zawodowej itp.
  3. Umiejętności (skills) – poziom umiejętności całej organizacji i poszczególnych pracowników w zakresie realizacji zadań na zewnątrz i wewnątrz, sposób jej oceny.
  4. Wspólne wartości (shared values) - podstawowe wartości organizacji, wokół których rozwijana jest koncepcja biznesowa , jak również filozofia działania i zasady.
 • Elementy twarde

  1. Struktura (structure) - formalna zależność pomiędzy składnikami organizacji.
  2. Procedury (systems) - sposoby realizacji określonych czynności i procesów.
  3. Strategia (strategy) – częściowo plan strategiczny. Procedury i strategie stosowane przez organizację do realizacji celów.


Pewne ograniczenia


Model 7s McKinsey to doskonały framework, ale niesie ze sobą kilka wad. Najpoważniejszą jest brak jasno zdefiniowanego planu działania po sporządzeniu analizy. Model ten nie posiada żadnych przyszłościowych dyrektyw, pozostawiając swobodę interpretacji co do kolejnych kroków. Nie zostały podane żadne dalsze kroki.

Do następnego razu RS


PS.
Koniecznie odwiedź nasz SKLEP