mindfulness
Medytacja, mindfulness, zen
Listopad 10, 2017
7S McKinsey model
Model 7s McKinsey
Listopad 12, 2017
Pokaż wszystkie

Macierz BCG

Macierz BCG

Macierz BCG

Macierz BCG
Macierz Boston Consulting Group (BCG) to kolejna z metod planowania i kontroli strategicznej. Jet to również dosyć prosta do zastosowania metoda, tak samo jak przy zreferowanej we wcześniejszym wpisie analizy SWOT. Za pomocą macierzy BCG firma czy przedsiębiorstwo ustala, które towary mogą przynieść zwiększony zysk w przyszłości, a które trzeba wycofać. Podobnie jak w przypadku analizy SWOT rysujemy tutaj 4 kwadraty odpowiedzialne za tzw: gwiazdy, dojne krowy, znaki zapytania i psy.
macierz_bcg
  1. Gwiazdy- charakteryzuje je bardzo duży udział w rynku i szybki rozwój. Przynoszą, lub mogą przynieść przedsiębiorstwu bardzo duży zysk i dochody. Warunkiem jest tutaj inwestowanie w nie, tylko w warunkach wysokiej dynamiki otoczenia. Gwiazdy dodatkowo dzielimy na młode i stare. Gdzie młode gwiazdy to usługi i produkty wymagające dużych nakładów finansowych, ponieważ używane są do zwiększenia udziału w rynku. Stare gwiazdy natomiast określane są jako samofinansujące się.
  2. Dojne krowy – maja wysoki udział w wolno rozwijającym się rynku, a określa się je mianem żywicieli dla przedsiębiorstwa. Zapewniają firmie czy organizacji nadwyżkę i profity co stanowi filar, dzięki któremu firma posiada środki na przykład na dodatkowe produkty, inwestycje, czy finansowanie Gwiazd.
  3. Znaki zapytania- niewiadome, czyli produkty czy usługi nie dające wysokich zarobków, najczęściej z powodu niskiej marży i małego udziału w szybko rozwijającym się rynku. Często po prostu są to „dylematy” wymagające dodatkowego dofinansowania, dzięki czemu w miarę optymalnie powiększa się dochód, a same Znaki Zapytania stają się Gwiazdami.
  4. Psy – inaczej upadłe produkty czy usługi. Często przynoszące stratę lub niski dochód, w zamian zabierające możliwości operacyjno-kadrowe i finansowe. Należy z nich zrezygnować.

Jak najlepiej używać macierzy BCG?Trzeba dbać o posiadanie jak największej liczby dojnych krów, a nadwyżki z nich uważnie lokujemy w finansowanie gwiazd, które w przyszłości dołączą do produktów, czy usług zwiększających wpływ na rynek. Część dojnych krów stanie się wtedy prawdopodobnie psami, a sam cykl powtórzy się jeszcze raz. Szacuje się, że idealnym rozkładem sił byłoby: 10% jako znaki zapytania, gwiazdy 30%, dojne krowy 45%, psy 15%. Na zakończenie podkreślę jeszcze raz, że część nadwyżki z dojnych krów należy przeznaczyć na finansowanie znaków zapytania i gwiazd.

Do następnego razu RS


PS.
Koniecznie odwiedź nasz SKLEP

1 Komentarz

  1. Rafał Szrajnert napisał(a):

    Zapraszam do dyskusji.
    RS