Co to jest coaching?

Zespół dyskutuje nad poszerzeniem rynku zbytu
Poszerzanie rynku zbytu
Październik 30, 2017
Sleight of mouth, inaczej zręczność językowa
Sleight of mouth, czyli jak zniszczyć ograniczające przekonanie
Listopad 6, 2017
Pokaż wszystkie

Co to jest coaching?

Kim jest coach?

Kim jest coach?

Co to jest coaching
Wiele razy spotkałem się z niewłaściwym pojęciem na temat tego czym jest coaching. Poniżej przedstawiam Wam rzetelny jak zawsze, artykuł na ten temat.

Z terminem "coaching" na pewno spotkaliście się już kilka razy (czy to w telewizji, gdzieś w internecie, albo prasie). Za chwilę odpowiem na kilka pytań.

 • Czym właściwie jest coaching?
 • Jak możesz użyć coaching dla siebie?
 • Kim jest coach?
 • I jakich umiejętności coachingowych potrzebujesz?


Co to jest coachingCoaching to forma rozwoju powiązana z psychologią i procesem decyzyjnym mająca na celu przyspieszenie tempa rozwoju i polepszenia efektów działania. Zastosowany może być wobec osób jak i firm czy przedsiębiorstw, wchodząc tutaj w różne typy wspomagania rozwoju (dodatkowo mentoring, konsulting, doradztwo, terapia, psychoterapia, nauczanie, szkolenie). Proces przeprowadzany jest przez coacha. Wybierany jest na podstawie posiadanej renomy, doświadczenia, lub certyfikatów. Z angielskiego , osobę korzystającą z usług coacha nazywa coachee (w Polsce termin raczej nie używany).

Jak mówi wikipedia:

”Coachowie pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.

Jest to dosyć trafne określenie. Dodać należy to, że zamierzeniem coacha jest usamodzielnienie klienta w jego wyborach. Coaching odbywa się przy użyciu zasobów już posiadanych (wiedza, umiejętność, motywacja). Polega na indywidualnej pracy, dając klientowi wgląd w jego umiejętności, odkrywając talenty i potencjał. Zgodnie z wieloma nurtami zorientowany nie jest na przeszłość (której nie można zmienić- zmienić można jedynie jej postrzeganie, ewentualnie zastosować imprint- techniki NLP). Dlatego coaching skupia się na teraźniejszości i przyszłości. Coaching pomaga również w radzeniu sobie z problemami i wyzwaniami zanim staną się poważnymi problemami.

Sesja coachingowa odbywa się zwykle w formie rozmowy. Coach sugeruje i naprowadza klienta na właściwy tok myślenia za pomocą pytań, a nie komend. Zastosowanie ma tu prosta zasada, ludzie są o wiele bardziej skłonni angażować się w rozwiązania, które wymyślili samodzielni, niż do tych, do których są zmuszeni. Czasem jeszcze, coaching jest postrzegany jako narzędzie z którego korzysta się w przypadku pomocy doraźnej, tzw. plasterek na ranę. Prawdziwym założeniem jest natomiast charakter prewencyjny.

Coaching działa najlepiej, gdy wszyscy rozumieją jasno przyczynę wynajęcia coacha i wspólnie ustalają oczekiwania co do tego, czego chcą osiągnąć.

Skąd wziął się coaching? Co to jest Inner Game?Żadna dyskusja o coachingu nie byłaby kompletna, gdyby nie poruszyć pionierskiej pracy Timothy’ego Gallwey’a. W bardzo popularnej książce (sprzedanej w ponad 2 milionach kopii- opublikowanej już w 1974 roku) dzieli się spostrzeżeniami na temat "wewnętrznej gry". Dla zainteresowanych tytuł książki to "The Inner Game Of Tennis".
freud i terapia
Książka Gallweya zrewolucjonizowała myślenie o coachingu. Sugerował, że największe przeszkody w sukcesie i osiągnięciu potencjału znajdują się wewnątrz nas samych, a nie w świecie zewnętrznym. Założeniem była odpowiednia modyfikacja dialogu wewnętrznego. To co robimy można poprawić zagłuszając negatywne myśli i wchodząc w stan flow. Czasami oznacza to wyciszenie, skupienie się na celu, czasami jednak chodzi o usunięcie strachu badając czarny scenariusz.

Kiedy?

Wtedy kiedy chcesz zmiany, stoisz w martwym punkcie. Nie wiesz jaką drogę wybrać, lub co będzie najlepszym rozwiązaniem. Ale pragnienie zmiany jest tak silne że musisz zrobić już coś teraz!

Jedne z najczęstszych przyczyn pracy z coachem: 1. Chęć lepszej organizacji i zarządzania czasem. Również, aby osiągnąć wszystko czego się chce w życiu
 2. Jak dalej planować ścieżkę kariery
 3. Redukcja stresu w pracy, lub w życiu
 4. Jak osiągnąć lepszą równowagę między życiem zawodowym, a domowym, tzw. work-life-balance
 5. Jakie umiejętności rozwijać
 6. Jak poprawić moją relację z pewnymi osobami
 7. Wzrost pewności siebie
 8. Wzrost motywacji
 9. Wypalenie zawodowe
 10. Brak samodyscypliny
 11. Zwlekanie
 12. Brak efektywności

Niektóre rodzaje coachingu:

 1. Business coaching- najwyższa kadra zarządzająca od lat korzysta z pomocy coachów. Olbrzymim plusem w życiu jak i w pracy jest konsultacja z osobą, która nie jest emocjonalne związana z problemem
 2. Coaching sportowców – tak jak wcześniej napisałem, sam coaching praktycznie wywodzi się ze sportu. Założeniem było osiągnięcie maksymalnej efektywności
 3. Life coaching – pomoc w sprawach życia codziennego
 4. Coaching kariery - jaką drogę wybrać
 5. Coaching relacji - jak dbać o swoich bliskich

Zasady coachingu:

 1. Coaching bazuje na wzajemnym zaufaniu i poufności
 2. Coaching może być skuteczny tylko wtedy, gdy klienci są w stanie omówić każdy aspekt kwestii, lub wyzwania ze swoim coachem. Coach może potrzebować słuchać osobistych problemów lub prywatnych informacji, które muszą być poufne.
 3. Zadaniem coacha jest zadawanie właściwych pytań, aby pomóc klientom wyciągnąć własne wnioski.
 4. Oczywiście trener może dostarczyć użyteczne informacje lub sugestie, ale najlepsze odpowiedzi zazwyczaj pochodzą od osoby coachowanej .... Występuje wiele podziałów pytań (pytania mocne, pytania skalujące, pytania otwarte, pytania zamknięte, meta model, model Miltona i wiele innych). Właściwe pytania dażą do planowanego uświadomienia sobie wszystkiego, co może mieć znaczenie w kontekście realizowanego celu. Treść odpowiedzi jest wykorzystywana do zadania kolejnego pytania, ukierunkowania procesu, wychwytywania wzorców działania i schematów myślenia etc.


Najważniejsze punkty do zapamiętania:


 1. Jest dobrowolny
 2. Pomaga ludziom uczyć się, przy czym nie poucza
 3. Jest zbudowany na bazie pytań
 4. Pobudza do myślenia
 5. Dokonuje się w atmosferze szacunku i pełnej akceptacji dla wartości klienta
 6. Prowadzi do świadomego dokonywania zmian
 7. Skupia się na osiąganiu celów
 8. Nie podsuwa gotowych rozwiązań, a naprowadza na najlepsze rozwiązanie

Opowiedz mi o czym chciałbyś porozmawiać z coachem i skontaktuj się w zakładce Kontakt.

Do zobaczenia RS

PS.
Odwiedź nasz SKLEP